Мікроструктура та властивості доевтектичного силуміну, обробленого потужньострумовими імпульсними електронними пучками

Ю. Ф. Іванов$^{1,2}$, Д. В. Загуляєв$^{3}$, С. А. Невський$^{3}$, В. Є. Громов$^{3}$, В. Д. Саричев$^{3}$, А. П. Семін$^{3}$

$^1$Інститут сильноточної електроніки СВ РАН, просп. Академічний, 2/3, 634055, Томськ, РФ
$^2$Національний дослідницький Томський політехнічний університет, просп. Академічний, 2/3, 634055, Томськ, РФ
$^3$Сибірський державний індустріальний університет, вул. Кірова, 42, 654007 Новокузнецьк, РФ

Отримана: 26.03.2019; остаточний варіант — 17.08.2019. Завантажити: PDF logoPDF

Методами сучасного фізичного матеріалознавства досліджено структурно-фазові стани, мікротвердість і трибологічні властивості доевтектичного силуміну після електронно-пучкового оброблення. Об’єктом дослідження був доевтектичний силумін марки АК10М2Н із вмістом 87,88 ваг.% Al й 11,1 ваг.% Si як головних компонентів. Поверхню силуміну піддавали електронно-пучковому обробленню в шістьох різних режимах, що різняться густиною енергії пучка електронів. Міряння мікротвердости модифікованих поверхневих шарів силуміну уможливили визначення трьох оптимальних режимів впливу (з густинами енергії пучка електронів у 25, 30 і 35 Дж/см$^{2}$), при яких мікротвердість підданих модифікації шарів перевищує мікротвердість литого силуміну: 0,86 ± 0,041 ГПа — литий стан; 0,93 ± 0,052 ГПа — для 25 Дж/см$^{2}$; 0,97 ± 0,071 ГПа — для 30 Дж/см$^{2}$; 0,96 ± 0,103 ГПа — для 35 Дж/см$^{2}$. Виявлено, що електронно-пучкове оброблення з оптимальними параметрами приводить до формування поверхні, механічні та трибологічні характеристики якої значно перевищують відповідні значення для силуміну литого стану. Дані атомно-силової мікроскопії корелюють з результатами стосовно мікротвердости. Оброблені за представленими режимам зразки характеризуються дрібнозернистою комірчастою структурою, а також мають найменшу шерсткість обробленого шару (17–33 нм) і підкладинки (45–57 нм) порівняно з іншими режимами. Встановлено, що в обробленому шарі формується дрібнозерниста, ґрадієнтна, комірчаста структура, яка в міру віддалення від поверхні оброблення перетворюється у структуру змішаного типу. Товщина гомогенізованого шару варіюється залежно від параметрів електронно-пучкового оброблення і сягає максимальних значень у 100 мкм при густині енергії у 35 Дж/см$^{2}$. Виявлено, що модифікований шар вільний від інтерметалідів і складається із нанокристалічної структури комірчастої кристалізації. Висловлено припущення, що ці два чинники спричинюють підвищення механічних і трибологічних характеристик модифікованого шару. Запропоновано механізм утворення структури комірчастої та стовпчастої кристалізації, який полягає у виникненні термокапілярної нестійкости на межі поділу «випарувана речовина/рідка фаза». Розроблено математичний модель теплового впливу електронного пучка на поверхневі шари силуміну.

Ключові слова: фізична природа, математичні моделі, структура, властивості, доевтектичний силумін, електронно-променеве оброблення, фазовий склад.

Citation: Yu. F. Ivanov, D. V. Zagulyaev, S. A. Nevskii, V. Е. Gromov, V. D. Sarychev, and A. P. Semin, Microstructure and Properties of Hypoeutectic Silumin Treated by High-Current Pulsed Electron Beams, Usp. Fiz. Met., 20, No. 3: 447–484 (2019); doi: 10.15407/ufm.20.03.447


Цитована література (59)  
  1. A. B. Belov, O. A. Bytsenko, A. V. Krainikov, A. F. Lvov, A. S. Novikov, A. G. Paikin, A. D. Teriaev, D. A. Teriaev, K. I. Tvagenko, V. A. Shulov, and V. I. Engelko, Sil’notochnyye Impul’snyye Ehlektronnyye Puchki dlya Aviatsionnogo Dvigatelestroeniya [High-Current Pulsed Electron Beams for Aircraft Engine Construction] (Moscow: Dipak: 2012) (in Russian).
  2. V. Engelko, B. Yatsenko, G. Mueller, and Y. Bluhm, Vacuum, 62: 211 (2001). Crossref
  3. G. E. Ozur, D. I. Proskurovsky, V. P. Rotshtein, and A. B. Markov, Laser and Part. Beams, 21: 157 (2003). Crossref
  4. V. P. Rotshtein, Yu F. Ivanov, D. I. Proskurovsky, K. V. Karlik, I. A. Shulepov, and A. B. Markov, Surf. Coat. Tech., 180–181: 382 (2004). Crossref
  5. D. I. Proskurovsky, V. P. Rotshtein, G. E. Ozur, Yu F. Ivanov, and A. B. Markov, Surf. Coat. Tech., 125: 49 (2000). Crossref
  6. P. Wenhai, H. Shengzhi, C. Jun, L. Wei, Z. Limin, D. Jun, Int. J. Refr. Met. Hard Mat., 78: 233 (2019). Crossref
  7. Y. Hangyu, C. Yuyong, W. Xiaopeng, and K. Fantao, J. Alloys and Comp., 750: 617 (2018). Crossref
  8. J. Wei, W. Langping, and W. Xiaofeng, Nucl. Inst. Meth. Phys. Res. B, 436: 63 (2018). Crossref
  9. P. Petrov, D. Dechev, N. Ivanov, T. Hikov, S. Valkov, M. Nikolova, E. Yankov, S. Parshorov, R. Bezdushnyi, and A. Andreeva, Vacuum, 154: 264 (2018). Crossref
  10. B. Gao, N. Xu, and P. Xing, Mat. Lett., 237: 180 (2019). Crossref
  11. Z. Chen, Y. Liu, H. Wu, W. Zhang, W. Guo, H. Tang, and N. Liu, Appl. Surf. Sci., 357: 2347 (2015). Crossref
  12. P. Yu, M. Yan, D. Tomus, C. A. Brice, C. J. Bettles, B. Muddle, and M. Qian, Mat. Charact., 143: 43 (2018). Crossref
  13. B. Gao, S. Hao, J. Zou, W. Wu, G. Tu, and C. Dong, Surf. Coat. Tech., 201: 6297 (2007). Crossref
  14. Y. Qin, C. Dong, X. Wang, S. Hao, A. Wu, J. Zou, and Y. Liu, J. Vac. Sci. Tech. A, 21: 1934 (2003). Crossref
  15. J. Zou, Y. Qin, C. Dong, X. Wang, W. Almin, and S. Hao, J. Vac. Sci. Tech. A, 22: 545 (2004). Crossref
  16. Yu. F. Ivanov, V. Е. Gromov, S. V. Konovalov, D. V. Zagulyaev, Е. А. Petrikova, and А. P. Semin, Usp. Fiz. Met., 19, No. 2: 195 (2018). Crossref
  17. D. Lu, B. Gao, G. Zhu, J. Lv, and L. Hu, High Temp. Mat. Process., 36: 97 (2017). Crossref
  18. B. Gao, L. Hu, S. Li, Y. Hao, Y. Zhang, and G. Tu, Appl. Surf. Sci., 346: 147 (2015). Crossref
  19. J. Feng, H. Wu, J. He, B. Zhang, Mat. Charact., 54: 99 (2005). Crossref
  20. V. D. Sarychev, S. A. Nevskii, S. V. Konovalov, A. Yu. Granovskii, and V. E. Gromov, Mat. Res. Express, 6: 026540 (2019). Crossref
  21. S. Biamino, A. Penna, U. Ackelid, S. Sabbadini, and O. Tassa, Intermetallics, 19: 776 (2011). Crossref
  22. D. V. Zagulyaev, S. V. Konovalov, V. E. Gromov, A. M. Glezer, Yu. F. Ivanov, and R. V. Sundeev, Mat. Lett., 229: 377 (2018). Crossref
  23. F. Kh. Mirzoev, V. Ya. Panchenko, and L. A. Shelepin, Phys.-Usp., 39: 1 (1996). Crossref
  24. E. B. Levchenko and A. L. Chernyakov, Sov. Phys. JETP, 54: 102 (1981).
  25. E. B. Levchenko and A. L. Chernyakov, Fiz. Kh. Obr. Mat., 1: 129 (1983) (in Russian).
  26. M. Takashima, J. Phys. Soc. Japan, 50: 2745 (1981). Crossref
  27. E. A. Ryabitskii, Fluid Dynamics, 27: 313 (1992). Crossref
  28. M. G. Velarde, P. L. Garcia-Ybarra, and J. L. Castillo, Phys. Chem. Hydr., 9: 387 (1987).
  29. I. Hashim and S. K. Wilson, Z. angew. Math. Phys., 50: 546 (1999). Crossref
  30. V. D. Sarychev, S. A. Nevskii, S. V. Konovalov, I. A. Komissarova, and E. V. Chermushkina, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 91: 012028 (2015). Crossref
  31. S. V. Konovalov, X. Chen, V. D. Sarychev, S. A. Nevskii, V. E. Gromov, and M. Trtica, Metals, 7: 1 (2017). Crossref
  32. Yu. F. Ivanov, O. V. Krysina, M. Rygina, E. A. Petrikova, A. D. Teresov, V. V. Shugurov, O. V. Ivanova, and I. A. Ikonnikova, High. Temp. Mat. Process., 18, No. 4: 311 (2014). Crossref
  33. Yu. F. Ivanov and N. N. Koval, Nizkoehnergeticheskie Ehlektronnyye Puchki Submillisekundnoy Dlitel’nosti Vozdeistviya: Poluchenie i Nekotoryye Aspekty Primeneniya v Oblasti Materialovedeniya [Low-Energy Electron Beams of Submillisecond Exposure Duration: Production and Some Aspects of Application in Materials Science] (Ed. A. I. Potekaeva) (Tomsk: Publishing House of NTL: 2007) (in Russian).
  34. K. V. Sosnin, V. E. Gromov, and Yu. F. Ivanov, Struktura, Fazovyy Sostav i Svoistva Titana Posle Ehlektrovzryvnogo Legirovaniya Ittriem i Ehlektronno-Puchkovoy Obrabotki [Structure, Phase Composition and Properties of Titanium after Electroexplosive Doping with Yttrium and Electron Beam Processing] (Novokuznetsk: Poligrafist: 2015) (in Russian).
  35. C. A. Schuh, Mater. Today, 9: 32 (2007). Crossref
  36. Modul’ Obrabotki Izobrazheniy Image Analysis P9: Spravochnoye Rukovodstvo [Image Analysis P9: Reference Guide] (Zelenograd: NT-MDT: 2016) (in Russian).
  37. Sherokhovatost’ Poverkhnosti. Terminy i Opredeleniya [Surface Roughness. Terms and Definitions.]: GOST 25142-82 (1982) (in Russian).
  38. Transmission Electron Microscopy Characterization of Nanomaterials (Ed. Challa S. S. R. Kumar) (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 2014). Crossref
  39. Transmission Electron Microscopy (Eds. B. Carter and D. B. Williams) (Springer International Publishing Switzerland: 2016). Crossref
  40. R. F. Egerton, Physical Principles of Electron Microscopy: An Introduction to TEM, SEM, and AEM (Springer International Publishing Switzerland: 2016). Crossref
  41. A. G. Prigunova, N. A. Belov, and Yu. N. Taran, Siluminy. Atlas Mikrostruktur i Fraktogramm Promyshlennykh Splavov [Silumins. Atlas of Microstructures and Fractographs of Industrial Alloys] (Moscow: MISiS: 1996) (in Russian).
  42. Yu. V. Milman, S. I. Chugunova, I. V. Goncharova, and А. А. Golubenko, Usp. Fiz. Met., 19, No. 3: 271 (2018). Crossref
  43. A. P. Laskovnev, Yu. F. Ivanov, amd E. A. Petrikova, Modifikatsiya Struktury i Svoistv Ehvtekticheskogo Silumina Ehlektronno-Ionno-Plazmennoy Obrabotkoy [Modification of the Structure and Properties of Eutectic Silumin by Electron–Ion–Plasma Treatment] (Minsk: Navuka: 2013) (in Russian).
  44. S. V. Panin, A. E. Kolgachev, Yu. I. Pochivalov, V. E. Panin, and I. G. Goriacheva, Fizicheskaya Mezomekhanika, 8: 101 (2005) (in Russian).
  45. Yu. F. Ivanov and N. N. Koval, Struktura i Svoistva Perspektivnykh Metallicheskikh Materialov [Structure and Properties of the Promising Metallic Materials] (Ed. A. Potekaev) (Tomsk: Publishing House of NTL: 2007), Ch. 13, p. 345 (in Russian).
  46. V. Rotshtein, Yu. Ivanov, and A. Markov, Materials Surface Processing by Directed Energy Techniques (Ed. Y. Pauleau) (Amsterdam: Elsevier Science: 2006), Ch. 6, p. 205.
  47. Yu. A. Denisova, Yu. F. Ivanov, and O. V. Ivanova, Ehvolyutsiya Struktury Poverkhnostnogo Sloya Stali, Podvergnutoy Ehlektronno-Ionno-Plazmennym Metodam Obrabotki [Evolution of the Structure of the Steel Surface Layer Subjected to Electron–Ion–Plasma Processing Methods] (Eds. N. N. Koval and Yu. F. Ivanov) (Tomsk: Publishing House of NTL: 2007).
  48. Yu. Ivanov, K. Alsaraeva, V. Gromov, S. Konovalov, and O. Semina, Mat. Sci. Technol., 31: 1523 (2015). Crossref
  49. N. A. Belov, S. V. Savchenko, and A. V. Hvan, Fazovyy Sostav i Struktura Siluminov [Phase Composition and Structure of Silumins] (Moscow: MISiS: 2008) (in Russian).
  50. V. S. Zolotorevskiy and N. A. Belov, Metallovedenie Liteinykh Alyuminievykh Splavov [Metal Science of Cast Aluminium Alloys] (Moscow: MISiS: 2005) (in Russian).
  51. N. A. Belov, Fazovyy Sostav Alyuminievykh Splavov [Phase Composition of Aluminium Alloys] (Moscow: MISiS: 2009) (in Russian).
  52. G. B. Stroganov, V. A. Rotenberg, and G. B. Gershman, Splavy Alyuminiya s Kremniem [Aluminium Alloys with Silicon] (Moscow: Metallurgiya: 1977) (in Russian).
  53. A. P. Babichev, Fizicheskie Velichiny: Spravochnik [Physical Quantities: Handbook] (Eds. I. S. Grigorieva and E. Z. Meilikhov) (Moscow: Energoatomizdat: 1991) (in Russian).
  54. D. Brandon and U. Kaplan, Mikrostruktura Materialov. Metody Issledovaniya i Kontrolya [Microstructure of Materials. Methods of Study and Control] (Moscow: Tekhnosfera: 2006) (in Russian).
  55. B. Cheynet, J.-D. Dubois, and M. Milesi, Technique de l’Ingenier, Traité Materiaux Metalliques (Strasbourg: Imprimerie Strasbourgeoise: 1993), p. M 64-1 (in French).
  56. A. Samarskii, P. N. Vabishchevich, O. P. Iliev, and A. G. Churbanov, Int. J. Heat Mass Transfer., 36: 4095 (1993). Crossref
  57. Y. F. Ivanov, E. A. Petrikova, O. V. Ivanova, I. A. Ikonnikova, and A. V. Tkachenko, Rus. Phys. J., 58: 478 (2015). Crossref
  58. E. Aursand, S. H. Davis, and T. Ytrehus, J. Fluid Mech., 852: 283 (2018). Crossref
  59. V. A. Urpin and D. G. Yakovlev, Zh. Tekhn. Fiz., 59, No. 2: 19 (1989) (in Russian).