УСПІХИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ
Щоквартальний оглядовий науковий журнал
© Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1608-1021 (друковане видання); E-ISSN: 2617-0795 (електронне видання); CODEN: UFMSBW
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/ufm

Науковий оглядовий журнал Успіхи фізики металів (скорочені назви — Успіхи фіз. мет., Usp. Fiz. Met.) засновано у 2000 р. (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 4160 від 20.04.2000 р.). У 2018 р. після перереєстрації (згідно з оновленим свідоцтвом серії КВ № 23233-13073ПР від 22.03.2018 р.) журналу офіційно присвоєно паралельну назву Progress in Physics of Metals (скорочена назва — Prog. Phys. Met.). У 2024 р. рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 907 від 21.03.2024 р. журналу присвоєно ідентифікатор медіа R30-03170 (див. додаток до рішення Національної ради 21.03.2024 № 907) в реєстрі суб’єктів у сфері друкованих медіа.
У журналі публікуються наукові оглядові статті (в яких дотримано норм видавничої етики та правил для авторів), де оглядаються результати експериментальних або/і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів, сполук і матеріалів із металічними або напівметалічними властивостями. Може бути розглянуто також рецензії на монографії, відомості з історії металофізики, інформація про новітні технології, матеріали та прилади, конференції та семінари.

Тематика журналу

  • електронна будова, електричні, магнетні й оптичні властивості;
  • взаємодія випромінення та частинок з твердими тілами й рідинами;
  • структура та властивості аморфних тіл і рідин;
  • дефекти та динаміка кристалічної структури;
  • механічні, теплові та кінетичні властивості;
  • фазові рівноваги та перетворення;
  • міжфазні межі, металічні поверхні та плівки;
  • оброблення металічних матеріалів і його вплив на мікроструктуру та властивості;
  • будова та властивості нанорозмірних або мезоскопічних матеріалів, зокрема й (квази)двовимірних, з (напів)металічними властивостями.

Засновники та видавець

Співзасновниками видання є Національна академія наук України (НАН України) й Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (ІМФ НАНУ). Журнал видається в ІМФ НАНУ (свідоцтво суб’єкта видавничої справи серії ДК № 5875 від 13.12.2017 р., рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 907 від 21.03.2024 р. про суб’єкт у сфері друкованих медіа) та друкується у Видавничому домі «Академперіодика» НАН України (свідоцтво видавця серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.).

Наукометрія та фаховість журналу

Перелік міжнародних наукометричних баз даних, що індексують та обробляють журнал:

Відповідно до переліку наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу «Успіхи фізики металів» присвоєно категорію «А». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата (Ph.D.) і доктора фізико-математичних і технічних наук (філософії) за спеціальностями 104 – фізика та астрономія, 105 – прикладна фізика та наноматеріали, 132 – матеріалознавство, а також 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24. Див. інформацію про дисертаційні роботи в ІМФ НАНУ, а також інші наукові видання ІМФ НАНУ.


SCImago Journal & Country Rank