Видавнича етика та запобігання несумлінної практики публікацій

(правила відповідають вимогам Scopus, Web of Science і Комітету з етики наукових публікацій)

  Редакційна колеґія оглядового наукового журналу Успіхи фізики металів дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і робить все задля запобігання будь-яких їх порушень. У своїй діяльності редакція спирається, зокрема, на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій.

 1. Обов’язки редакції
 2. 1.1. Усі подані статті рецензуються (двома) міжнародними експертами у даній галузі.

  1.2. При розгляданні оглядової статті враховуються її відповідність тематиці журналу, обґрунтованість, значущість, ориґінальність, читабельність та мова.

  1.3. За результатами рецензування статтю може бути прийнято до опублікування без зауважень/доопрацювання, із зауваженнями/доопрацюванням або відхилено.

  1.4. Статтю може бути відхилено без рецензії, якщо вона не є оглядовою або є непідхожою за однією з причин, зазначених у п. 1.2.

  1.5. Відхилені статті повторно не рецензуються.

  1.6. Редакція приймає рішення про публікацію, керуючись політикою журналу, з урахуванням діючого законодавства в галузі авторського права.

  1.7. Не допускається до публікації стаття, яку було надруковано раніше або яка знаходиться на розгляданні для публікації в іншому виданні, а також інформація, якщо є достатні підстави вважати, що вона є (само)плагіатом. Статті перевіряються на наявність плагіату за допомогою безкоштовних онлайн-інструментів перевірки плагіату (https://www.plag.com.ua, https://smallseotools.com/plagiarism-checker).

  1.8. За наявності яких-небудь конфліктів інтересів (фінансових, академічних, особистих, тощо) усі учасники процесу рецензування повинні повідомити про це в редакцію. Всі конфліктні питання розглядаються на засіданні редколеґії.

  1.9. Прийняті до публікування статті розміщуються (у відкритому доступі) на інтернет-сайті журналу (авторські права зберігаються за авторами).

 3. Етичні принципи у діяльності рецензентів
 4. 2.1. Рецензенти оцінюють статті за їх змістом і результатами, безвідносно до національності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічної належності чи політичних поглядів авторів.

  2.2. Співробітники редакції не повинні розповсюджувати яку-небудь інформацію про отримані статті особам, які не є рецензентами, авторами, співробітниками редакції або/та видавництва.

  2.3. Рецензенти повинні обґрунтовувати свою точку зору чітко й об’єктивно. Персональна критика автора (авторів) неприйнятна.

  2.4. Рецензування сприяє поліпшенню статті через співробітництво із рецензентами й авторами, а також прийняттю рішень редакційною колеґією.

  2.5. Матеріали, отримані для рецензії, є конфіденційними документами та рецензуються анонімно.

  2.6. Рецензент мусить звертати увагу редактора (членів редколеґії) на суттєве чи часткове збігання представленої статті з будь-якою іншою роботою, знайомою рецензенту, якщо такий збіг має місце.

 5. Принципи, якими повинні керуватися автори наукових публікацій
 6. 3.1. Автори статті повинні надавати в ній точний звіт про виконану роботу та об’єктивне обговорення її значимості.

  3.2. Автори мусять надавати достовірні результати огляду й аналізу досліджень. Завідомо помилкові чи сфальсифіковані твердження та результати неприпустимі.

  3.3. Стаття повинна містити достатню кількість інформації та посилань для перевірки експериментальних/теоретичних результатів іншими дослідниками. Шахрайські чи свідомо неправдиві твердження прирівнюються до неетичної поведінки та є недопустимими.

  3.4. Автори подають лише оглядові наукові роботи. При використанні текстової чи графічної інформації з інших робіт обов’язковим є цитування відповідних публікацій чи/і письмовий дозвіл їх авторів.

  3.5. Подавання статті, матеріали якої були надруковані раніше або знаходяться на розгляданні для публікації в іншому виданні, розцінюється як неетична поведінка та є неприйнятним.

  3.6. Авторство повинно бути обмежено тими, хто здійснив значний внесок у концепцію та розроблення проведених досліджень, інтерпретацію та/чи використання їх результатів.

  3.7. Рекомендується вказувати подяки та джерела фінансової підтримки досліджень, результати яких публікуються.