Редакційна колеґія

В. А. ТАТАРЕНКО головний редактор, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID, ResearchGate
Т. М. РАДЧЕНКО заступник головного редактора, д.ф.-м.н., с.н.с. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID, ResearchGate
В. В. ЛІЗУНОВ відповідальний секретар редколеґії, д.ф.-м.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID, ResearchGate
Дж. Е. АЙС д-р (Відділення матеріалознавства і технологій Окриджської національної лабораторії, Ок-Ридж, США)
Scopus Author ID, ResearchGate
О. С. БАКАЙ акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф. (Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Харків)
Scopus Author ID, WoS ResearcherID
Т. М. БРИК д.ф.-м.н., с.н.с. (Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
М. О. ВАСИЛЬЄВ д.ф.-м.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
В. Г. ГАВРИЛЮК д.т.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
В. О. ГОЛУБ д.ф.-м.н., с.н.с. (Інститут магнетизму НАН України та МОН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
А. М. ГУСАК д.ф.-м.н., проф. (Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького МОН України, Черкаси)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
О. М. ІВАСИШИН акад. НАН України, д.т.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
П. Д. КАВАЛЬЄР проф. (Університет Саленто, Лечче, Італія)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
О. Л. КАСАТКІН д.ф.-м.н., ст. досл. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
Ю. М. КОВАЛЬ чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
В. А. ЛОБОДЮК д.т.н., проф. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
П. Є. МАРКОВСЬКИЙ д.т.н., с.н.с. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Б. М. МОРДЮК д.ф.-м.н., с.н.с. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
С. І. МУДРИЙ д.ф.-м.н., проф. (Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, Львів)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
С. П. РЕПЕЦЬКИЙ д.ф.-м.н., проф. (Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
С. І. СИДОРЕНКО чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
О. І. ТОВСТОЛИТКІН д.ф.-м.н., проф. (Інститут магнетизму НАН України та МОН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Г. С. ФІРСТОВ д.ф.-м.н., с.н.с. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID, ResearchGate
С. О. ФІРСТОВ акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф. (Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
Т. С. ЧЕРЕПОВА д.т.н., с.н.с. (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ)
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID