Редакційна колеґія

В. А. ТАТАРЕНКО головний редактор, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID, ResearchGate
Дж. Е. АЙС д-р, Відділення матеріалознавства і технологій Окриджської національної лабораторії, Ок-Ридж, США;
Scopus Author ID, ResearchGate
О. С. БАКАЙ акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Харків;
Scopus Author ID
Т. М. БРИК д.ф.-м.н., Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
М. О. ВАСИЛЬЄВ д.ф.-м.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
В. Г. ГАВРИЛЮК д.т.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
А. М. ГЛЕЗЕР д.ф.-м.н., проф., Інститут металознавства та фізики металів ім. Г. В. Курдюмова, ДНЦ РФ ФДУП ЦНДІЧорМет ім. І. П. Бардіна, Москва, РФ;
Scopus Author ID, WoS ResearcherID
В. О. ГОЛУБ д.ф.-м.н., Інститут магнетизму НАН України та МОН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
А. М. ГУСАК д.ф.-м.н., проф., Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького МОН України, Черкаси;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
М. О. ІВАНОВ д.ф.-м.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
О. М. ІВАСИШИН акад. НАН України, д.т.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
О. Л. КАСАТКІН д.ф.-м.н., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID
Ю. М. КОВАЛЬ чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
В. В. ЛІЗУНОВ відповідальний секретар редколеґії, д.ф.-м.н., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID, ResearchGate
В. А. ЛОБОДЮК д.т.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
П. Є. МАРКОВСЬКИЙ д.т.н., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, ORCID
В. Б. МОЛОДКІН чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
С. І. МУДРИЙ д.ф.-м.н., проф., Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, Львів;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID
Т. М. РАДЧЕНКО заступник головного редактора, д.ф.-м.н., с.н.с., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID, ORCID, ResearchGate
С. П. РЕПЕЦЬКИЙ д.ф.-м.н., проф., Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
С. І. СИДОРЕНКО чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, ORCID
С. О. ФІРСТОВ акад. НАН України, д.ф.-м.н., проф., Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
Т. С. ЧЕРЕПОВА д.т.н., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID
О. А. ШМАТКО д.т.н., проф., Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України, Київ;
Google Scholar Profile, Scopus Author ID, WoS ResearcherID