Адреса редакції та контакти

Поштова адреса:
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
редакція журналу «Успіхи фізики металів»
бульвар Академіка Вернадського, 36; каб. 720
03142 Київ, Україна
(для Наталії Хріпти — відповідальна за поштове листування з авторами та читачами)


Матеріали статті (манускрипт + рисунки + авторську угоду) надсилати на адресу ufm@imp.kiev.ua. З будь-яких питань стосовно журналу (інформації для авторів та читачів, надсилання, отримання, поточного стану та прийняття статті до друку, коректури, правок до та після її опублікування тощо) писати на електронну адресу ufm@imp.kiev.ua або телефонувати +380 44 4249042

Інші контакти (не для надсилання статей чи інформації про їх стан):
Головний редактор:
Валентин Андрійович Татаренко, tatar@imp.kiev.ua, +380 44  4241221
Заступник головного редактора:
Тарас Михайлович Радченко, tarad@imp.kiev.ua, +380 44 4249042
Відповідальний секретар редколеґії:
Вячеслав Вячеславович Лізунов, lizunov@imp.kiev.ua, +380 44 4242210