Деформаційне й «електрохемічні» взаємодії розчинених атомів у твердих розчинах системи ГЦК-(Fe,Ni)–C й ізоморфних їй

В. А. Татаренко, В. М. Надутов

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 30.12.2003; остаточний варіант - 12.10.2004. Завантажити: PDF

Наведено результати розрахунків (в межах методів статики ґратки й статичних флуктуаційних хвиль) та аналізу енергій деформаційної взаємодії в пáрах домішкових атомів втілення—втілення (i—i), втілення—заміщення (i—s) і заміщення—заміщення (s—s) для твердих розчинів ГЦК-(Fe,Ni)—C й ізоморфних до них з урахуванням дискретної атомної будови кристалічної ґратки. Для розрахунку використано числові значення параметру ґратки, модулів пружності та/або параметрів (Борна—Кармана) квазипружньої сили для кристалічної ґратки розчинника, а також концентраційні коефіцієнти розширення ґратки твердого розчину через введення відповідних домішкових атомів. Встановлено, що енергія деформаційної взаємодії є немонотонно спадаючою («квазиосцилюючою») і анізотропною функцією дискретного міжатомового радіуса-вектора, а сама така взаємодія є сильною і далекосяжною. В усіх твердих розчинах на основі ГЦК-(Fe,Ni) можливе деформаційне притягання в деяких координаційних сферах. Деформаційна взаємодія домішкових атомів у $\gamma$-Fe є більш слабкою, ніж у $\alpha$-Ni, але в деяких твердих розчинах її енергії можуть мати такий самий порядок. Перевірка придатності моделі міждомішкової деформаційної взаємодії для Fe—C-аустеніту за допомогою обчислення термодинамічної активності C і характеристик близького порядку в розподілі атомів C, що визначаються за допомогою мессбауерівської спектроскопії, показала, що вона повинна бути доповненою додатковим короткодіючим «електрохімічним» відштовхуванням у першій координаційній сфері. У будь-якому разі деформаційна взаємодія повинна бути прийнята до уваги для аналізу структури і властивостей твердих розчинів втілення (заміщення) на основі ГЦК-(Fe,Ni).

Ключові слова: $\gamma$-Fe, $\alpha$-Ni, C-аустеніт, деформаційна взаємодія, «електрохімічна» взаємодія, термодинамічна активність, мессбауерівська спектроскопія.

PACS: 61.18.Fs, 61.72.Bb, 61.72.Ji, 61.72.Yx, 62.20.Dc, 65.40.Gr

Citation: V. A. Tatarenko and V. M. Nadutov, Strain-Induced and 'Electrochemical' Interactions of Solute Atoms in Solid Solutions of the F.C.C.-(Fe,Ni)–C System and Isomorphous Ones, Usp. Fiz. Met., 5, No. 4: 503—534 (2004) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.05.04.503


Цитована література (81)  
 1. A. G. Khachaturyan, Theory of Structural Transformations in Solids (New York: John Wiley & Sons: 1983).
 2. А. Г. Хачатурян, Теория фазовых превращений и структура твердых растворов (Москва: Наука: 1974).
 3. В. Н. Бугаев, В. А. Татаренко, Взаимодействие и распределение атомов в сплавах внедрения на основе плотноупакованных металлов (Киев: Наукова думка: 1989).
 4. В. Г. Гаврилюк, Распределение углерода в стали (Киев: Наукова думка: 1987).
 5. R. B. McLellan and C. Ko, Acta Metall., 35: 2151 (1987). Crossref
 6. K. Alex and R. B. McLellan, Acta Metall., 19: 439 (1971). Crossref
 7. G. E. Murch and R. J. Thorn, Acta Metall., 27, No. 2: 201 (1979).. Crossref
 8. A. L. Sozinov, A. G. Balanyuk, and V. G. Gavriljuk, Acta Mater., 45, No. 1: 225 (1997). Crossref
 9. G. Balanyuk, A. L. Sozinov, and V. G. Gavriljuk, Металлофиз. новейшие технол., 20, № 7: 11 (1998); idem, Met. Phys. Adv. Tech., 18, No. 7: 733 (2000).
 10. S. Ban-ya, J. F. Elliott, and J. Chipman, Trans. Met. Soc. AIME, 245, No. 6: 1199 (1969).
 11. S. Ban-ya, J. F. Elliott, and J. Chipman, Metall. Trans., 1, No. 5: 1313 (1970). Crossref
 12. J. A. Lobo and G. H. Geiger, Metall. Trans. A, 7, No. 9: 1359 (1976). Crossref
 13. K. Bungardt, H. Preisendanz, and G. Lehnert, Arch. Eisenhüttenw., 35, No. 10: 999 (1964). Crossref
 14. E. Scheil, T. Schmidt, and J. Wunning, Arch. Eisenhüttenw., 32, No. 4: 251 (1961). Crossref
 15. H. Schenk and H. Keiser, Arch. Eisenhüttenw., 31, No. 4: 227 (1960).
 16. R. P. Smith, J. Amer. Chem. Soc., 68, No. 6: 1163 (1946). Crossref
 17. C. Bodsworth, I. M. Davidson, and D. Atkinson, Trans. AIME, 242: 1135 (1968).
 18. H. Horner and H. Wagner, J. Phys. C, 7, No. 18: 3305 (1974).
 19. H. Wagner and H. Horner, Adv. Phys., 23, No. 4: 587 (1974). Crossref
 20. M. S. Blanter and A. G. Khachaturyan, Metall. Trans. A, 9, No. 6: 753 (1978). Crossref
 21. В. Г. Вакс, Н. Е. Рейн, В. И. Зиненко, В. Г. Орлов, Ж. эксп. теор. физ., 87, № 6(12): 2030 (1984).
 22. М. С. Блантер, В. В. Гладилин, Известия АН СССР: Металлы, № 6: 124 (1985).
 23. A. I. Shirley, C. K. Hall, and N. J. Prince, Acta Metall., 31, No. 7: 985 (1983). Crossref
 24. S. V. Beiden and V. G. Vaks, Phys. Lett. A, 163, No. 3: 209 (1992). Crossref
 25. M. S. Blanter, Phys. Stat. Solidi B, 181, No. 2: 377 (1994). Crossref
 26. M. S. Blanter, Phys. Stat. Solidi B, 200, No. 2: 423 (1997). Crossref
 27. М. С. Блантер, Физ. мет. металловед., 51, № 3: 609 (1981).
 28. A. I. Schirley and C. K. Hall, Acta Metall., 32, No. 1: 49 (1984). Crossref
 29. V. M. Nadutov, V. A. Tatarenko, C. L. Tsynman, and K. Ullakko, Металлофиз. новейшие технол., 16, № 8: 34 (1994); idem, Phys. Metals, 14, No. 8: 870 (1995).
 30. В. А. Татаренко, К. Л. Цинман, Металлофиз. новейшие технол., 18, № 10: 32 (1996); idem, Met. Phys. Adv. Tech., 16, No. 10: 1131 (1997).
 31. S. Dietrich and H. Wagner, Z. Phys. B, 36, No. 2: 121 (1979). Crossref
 32. В. А. Татаренко, К. Л. Цинман, Металлофизика, 14, № 10: 14 (1992); idem., Phys. Metals, 12, No. 10: 1043 (1993).
 33. R. V. Chepulskii and V. A. Tatarenko, Phil. Mag. A, 81, No. 2: 311 (2001). Crossref
 34. M. S. Blanter, J. Alloys&Comp., 282, No. 1: 137 (1999). Crossref
 35. M. S. Blanter, J. Alloys&Comp., 291, No. 1: 167 (1999). Crossref
 36. М. С. Блантер, Металловед. термич. обработка мет., № 8: 41 (1999).
 37. M. S. Blanter, Phys. Rev. B, 50, No. 6: 3603 (1994). Crossref
 38. I. S. Golovin, M. S. Blanter, and R. Schaller, Phys. Stat. Solidi A, 160, No. 1: 49 (1997). Crossref
 39. I. S. Golovin, M. S. Blanter, T. V. Pozdova, K. Tanaka, and L. B. Magalaz, Phys. Stat. Solidi A, 168: 403 (1998). Crossref
 40. M. S. Blanter and M. Ya. Fradkov, Acta Metall. Mater., 40, No. 9: 2201 (1992). Crossref
 41. V. M. Nadutov, V. A. Tatarenko, and C. L. Tsynman, Proc. of the 3rd International Conference ‘High Nitrogen Steels—HNS 93’ (Kiev, Sept. 14–16, 1993) (Eds. V. G. Gavriljuk and V. M. Nadutov) (Kiev: Inst. for Metal Physics, A.S. of Ukraine: 1993), part 1, p. 106.
 42. В. М. Надутов, В. А. Татаренко, К. Л. Цинман, Металлофизика, 14, № 11: 42 (1992); idem., Phys. Metals, 12, No. 11: 1170 (1993).
 43. V. A. Tatarenko and C. L. Tsynman, Solid State Ionics, 101–103: 1061 (1997). Crossref
 44. В. А. Татаренко, Металлофизика, 21, № 11: 60 (1999); idem., Met. Phys. Adv. Tech., 19, No. 11: 1479 (2001).
 45. M. S. Blanter and A. V. Vasiljev, Stability of Materials (Eds. A. Gonis, P. E. A. Turchi, and J. Kudrnovský), NATO ASI Series, Series B: Physics (New York: Plenum Press: 1996), vol. 355, p. 211.
 46. V. A. Somenkov and S. S. Schilschtein, Prog. Mater. Sci., 24, No. 3/4: 267 (1979).
 47. J. Zarestky and C. Stassis, Phys. Rev. B, 35, No. 9: 4500 (1987). Crossref
 48. H. Schober and P. H. Dederichs, Metals: Phonon States, Electron States and Fermi Surfaces (Eds. K.-H. Hellwege and J. L. Olsen), Landolt-Börnstein Series, Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology, Group III: Crystal and Solid State Physics (Berlin–Heidelberg–New York: Springer-Verlag: 1981), vol. 13, subvol. a, p. 1.
 49. D. H. Dutton, B. N. Brockhouse, and A. P. Miller, Canad. J. Phys., 50: 2915 (1972). Crossref
 50. R. J. Birgeneau, J. Cordes, G. Dolling, and A. D. B. Woods, Phys. Rev., 136, part A: 1359 (1964).
 51. G. L. Squires, Ark. Fys. (Sweden), 25: 21 (1963).
 52. M. S. Kushwaha and S. S. Kushwaha, Phys. Status sol. (b), 87: 247 (1978). Crossref
 53. G. Simmons, J. Grad. Res. Cent., 34: 1 (1965).
 54. D. E. Williams, J. Chem. Phys., 47, No. 11: 4680 (1967). Crossref
 55. K. V. Mirskaya, I. E. Kozlova, and V. F. Bereznitskaya, Phys. status solidi B, 62, No. 1: 291 (1974). Crossref
 56. A. A. Abrahamson, Phys. Rev., 178, No. 1: 76 (1969). Crossref
 57. T.-S. Kuan, A. Warshel, and O. Schnepp, J. Chem. Phys., 52, No. 6: 3012 (1970). Crossref
 58. J. R. Sweet and W. A. Steele, J. Chem. Phys., 47, No. 8, Part 2: 3029 (1967).
 59. J. H. Rose, J. R. Smith, and J. Ferrante, Phys. Rev. B, 28, No. 4: 1835 (1983). Crossref
 60. В. В. Огородников, К. В. Малишевский, Металлофиз. новейшие технол., 23, № 8: 1029 (2001).
 61. Shu Zhen and G. J. Davies, Phys. Status Solidi, 78, No. 2: 595 (1983). Crossref
 62. P. R. Furth, Proc. R. Soc. A, 183: 87 (1944). Crossref
 63. M. Sanati, R. C. Albers, and F. J. Pinski, J. Phys.: Condens. Matter, 13, No. 22: 5387 (2001). Crossref
 64. N. Ridley and H. Stuart, Met. Sci. J., 4, No. 11: 219 (1970). Crossref
 65. L. Cheng, A. Böttger, Th. H. de Keijser, and E. J. Mittemeijer, Scr. Metall., 24, No. 3: 509 (1990). Crossref
 66. A. P. Miodownik, Physics and Applications of Invar Alloys (Eds. H. Saito et al.), Honda Memorial Series on Materials Science (Tokyo: Maruzen Company, Ltd.: 1978), No. 3, chap. 12, p. 288.
 67. W. B. Pearson, Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys (New York: Pergamon Press: 1967), vol. 2.
 68. Y. Endoh and Y. Ishikawa, J. Phys. Soc. Japan, 30: 1614 (1971). Crossref
 69. Y. Endoh, Y. Noda, and M. Iizumi, J. Phys. Soc. Japan, 50: 469 (1981). Crossref
 70. R. Kohlhaas, Ph. Dunner, und N. Schmitz-Pranghe, Zeitschr. Angew. Phys., 23, No. 4: 245 (1967).
 71. K. Oda, H. Fujimura, and H. Ino, J. Phys. Condens. Matter., 6, No. 3: 679 (1994). Crossref
 72. A. G. Balanyuk, V. N. Bugaev, V. M. Nadutov, and A. L. Sozinov, Phys. Stat. Solidi B, 207: 3 (1998). Crossref
 73. А. А. Жуков, Р. Л. Снежной, В. А. Татаренко, Металлофиз. новейшие технол., 19, № 12: 41 (1997); idem., Met. Phys. Adv. Tech., 17, No. 12: 1399 (1999).
 74. В. М. Надутов, В. А. Татаренко, С. А. Панкратьєв, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 12, 1633 (2003).
 75. V. M. Nadutov, Mater. Sci. Eng., A254: 234 (1998). Crossref
 76. В. Г. Гаврилюк, В. М. Надутов, Физ. мет. металловед., 55: 520 (1983).
 77. K. F. Laneri, J. Desimoni, G. J. Zarragoicoechea, and A. Fernández-Guillermet, Phys. Rev. B, 66: 134201 (2002). Crossref
 78. Ph. Bauer, O. N. C. Uwakweh, and J. M. R. Génin, Hyperfine Interact., 41, 555 (1988). Crossref
 79. O. N. C. Uwakweh, J. P. Bauer, and J. M. Génin, Metall. Trans. A, 21: 589 (1990). Crossref
 80. А. Г. Баланюк, В. М. Надутов, Физ. мет. металловед., № 3, 28 (1997).
 81. M. S. Blanter and L. B. Magalas, Scripta Materialia, 43, Iss. 5: 435 (2000). Crossref
Цитується (1)
 1. S. M. Bokoch and V. A. Tatarenko, Usp. Fiz. Met. 11, 413 (2010).