Вплив близького порядку на зміну залишкового електроопору в бінарних твердих розчинах

П. В. Петренко, М. П. Куліш, Н. О. Мельникова, Ю. Є. Грабовський

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 60, 01033 Київ, Україна

Отримана: 05.12.2003. Завантажити: PDF

У роботі вивчено зміну залишкового електроопору при ізохронному та ізотермічному відпалі ненасичених твердих розчинів Cu—Al, Ag—Al, Fe—Al і Ni—Cr у широкій області концентрацій з різними вихідними станами (деформовані при 77 і 300 К, загартовані від різних температур та відпалені з повільним охолодженням). На зразках (сплави Cu—Al, Ag—Al і Fe—Al), що пройшли ту ж саму обробку, методом дифузного розсіяння Рентґенових променів вивчено зміну близького порядку. Показано, що залишковий електроопір і абсолютна інтенсивність розсіяння, а відповідно, і параметри близького порядку за Каулі при відпалі змінюються складним чином. Зроблено висновок про те, що близький порядок у вказаних твердих розчинах є неоднорідним. Зміна залишкового електроопору визначається не тільки ступенем близького порядку, але і його типом. Однозначна кореляція між залишковим електроопором і параметром близького порядку для першої координаційної сфери $\alpha_{1}$ в широких концентраційній і температурній областях є відсутньою.

Ключові слова: твердий розчин, близький порядок, залишковий електроопір, дифузне розсіяння Рентґенових променів.

PACS: 61.10.Eq, 61.72.Cc, 61.72.Dd, 61.72.Hh, 72.15.Eb, 81.40.Ef

Citation: P. V. Petrenko, M. P. Kulish, N. O. Mel’nikova, and Yu. Ye. Grabovs’ky, Influence of the Short-Range Order on Change of Residual Electroresistance in Binary Solid Solutions, Usp. Fiz. Met., 5, No. 3: 401—432 (2004) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.05.03.401


Цитована література (40)  
 1. W. Pfieler, Acta metallurg., 36, No. 9: 2417 (1988).
 2. R. Poerschke, U. Treis, and Н. Wollenberger, J. Phys. F: Metal Phys., 10, No. 1: 67 (1980). Crossref
 3. Z. Trieb and G. Veith, Acta Metall., 26, No. 1: 185 (1978). Crossref
 4. M. K. Sardar and K. P. Gupta, Scripta Metallurg., 16, No. 5Е: 1027 (1982). Crossref
 5. J. E. Epperson, P. Fürnrohn, and C. Ortiz, Acta Crystallogr., A34, No. 5: 667 (1978). Crossref
 6. В. Е. Панин, В. П. Фадин, Е. Ф. Дударев, ФММ, 13, № 6: 886 (1962).
 7. J. M. Roland, X. Guillard, and S. K. Marya, Phys. Stat. Sol. A, 66, No. 1: 347 (1981). Crossref
 8. J. M. Roland, X. Guillard, and A. Moreau, Phys. Stat. Sol. A, 64, No. 1: 45 (1981). Crossref
 9. W. Gaudig and H. Warlimont, Acta Metall., 26, No. 5: 709 (1978). Crossref
 10. В. Е. Панин, В. П. Фадин, Л. Ф. Соловьев, ФММ, 13, № 2: 219 (1962).
 11. V. F. Los and S. P. Repetsky, J. Phys. Condens. Mater., 6: 1707 (1994). Crossref
 12. N. P. Kulish, P. V. Petrenko, S. P. Repetskii, and T. D. Shatnii, Phys. Stat. Sol. B, 165, No. 2: 143 (1991). Crossref
 13. I. G. Batirev, A. A. Katsnelson, L. Kertesz, and A. Szasz, Phys. Stat. Sol. B, 100, No. 2: 479 (1980). Crossref
 14. P. V. Petrenko, Yu. E. Grabovskii, N. P. Kulish et al., Phys. Stat. Sol. B, 186, 465 (1994). Crossref
 15. Л. М. Пакчанин, П. В. Петренко, Ю. Л. Пилипчук, ФММ, 60, № 4: 703 (1985).
 16. B. Schonfeld, Progr. Mater. Science, 44: 435 (1999). Crossref
 17. N. P. Kulish and P. V. Petrenko, Phys. Stat. Sol. A, 120, 315 (1990). Crossref
 18. В. С. Зубченко, Н. П. Кулиш, П. В. Петренко и др., ФММ, 50, № 1: 113 (1980).
 19. J. E. Epperson and J. E. Spruiell, J. Phys. Chem. Solids, 30, No. 7: 1734 (1969).
 20. S. Y. Yu, B. Schönfeld, and G. Kostorz, Phys. Rev. B, 56, No. 14: 8535 (1997). Crossref
 21. Н. А. Мельникова, Л. М. Пакчанин, П. В. Петренко, Металлофизика, № 40: 78 (1979).
 22. В. П. Куличенко, Н. А. Мельникова, П. В. Петренко, УФЖ, 24, № 9: 1382 (1979).
 23. В. С. Зубченко, Н. П. Кулиш, П. В. Петренко, Металлофизика, 2, № 3: 75 (1980).
 24. В. С. Зубченко, П. В. Петренко, А. А. Татаров, Изв. АН СССР. Металлы, № 6: 113 (1983).
 25. Y. Tomokiyo, C. Kinoshita, and T. Equchi, J. Nucl. Mater., 69, No. 1–2: 683 (1978). Crossref
 26. A. Van den Beukel, P. C. J. Coremans, and M. M. A. Vrijhoef, Phys. Stat. Sol., 19, No. 1: 177 (1967). Crossref
 27. В. Е. Панин, В. П. Фадин, Л. Д. Кузнецова, ФММ, 19, № 2: 316 (1965).
 28. В. М. Давидовский, Н. П. Кулиш, П. В. Петренко, С. П. Репецкий, ФММ, 41, № 3: 476 (1976).
 29. П. В. Петренко, А. А. Татаров, ФММ, 56, № 3: 507 (1983).
 30. Y. Tomokiyo, N. Kuwano, and T. Equchi, J. Phys. Soc. Jap., 35, No. 2: 618 (1973). Crossref
 31. Ю. Е. Грабовский, В. М. Давидовский, Н. П. Кулиш и др., Металлофиз. новейшие технол., 19, № 12: 16 (1997).
 32. P. V. Petrenko, N. P. Kulish, N. A. Melnikova, and Yu. E. Grabovskii, Phys. Met. Metallogr., 85, No. 4: 423 (1998).
 33. Yu. E. Grabovskii, N. P. Kulish, P. V. Petrenko, and S. P. Repetskii, Phys. Met. Metallogr., 74, No. 4: 367 (1992).
 34. Ю. Е. Грабовский, В. М. Давидовский, Н. П. Кулиш и др., Изв. АН СССР. Металлы, № 4: 176 (1987).
 35. W. Gaudig and H. Warlimont, Z. Metallk., 60, No. 5: 488 (1969).
 36. M. R. Nagy, G. H. Deaf, and R. Kamel, J. Mater. Sci., 19, No. 1: 311 (1984). Crossref
 37. Ю. Е. Грабовский, Н. П. Кулиш, П. В. Петренко и др., ФММ, № 6: 144 (1992).
 38. Н. П. Кулиш, Н. А. Мельникова, П. В. Петренко и др., ФММ, № 12: 81 (1990).
 39. В. М. Давидовский, Н. П. Кулиш, П. В. Петренко, С. П. Репецкий, ФММ, 47, № 3: 496 (1979).
 40. В. С. Зубченко, Н. П. Кулиш, П. В. Петренко, С. П. Репецкий, УФЖ, 25, № 4: 541 (1980).