Детермінізм симетрії монокристалічної поверхні межі поділу при одержанні $0D$- і $2D$-структур шляхетних металів та Індію на кремнії

Л. І. Карбівська, В. Л. Карбівський, А. О. Романський

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 05.05.2019; остаточний варіант — 30.07.2019. Завантажити: PDF logoPDF

Оглядову статтю присвячено «квантовій інженерії» вирощування плівок срібла на напівпровідникових підкладинках, яке уможливлює одержання нових форм речовини. Наведено результати з енергетичної дисперсії електронних станів у епітаксіальних плівках Ag(111), одержаних на Si(001) та Si(111). Пояснено розщеплення зон і надано аналіз поверхневих станів за Шоклі. Детально аналізуються надструктури, які утворюються на поверхні моношарових наноструктур срібла. Наведено детальний аналіз енергетичних станів квантових ям шляхетних металів. Досліджено механізм формування нанорельєфу шляхетного металу на поверхнях (111) і (110) монокристалу Si при багатостадійному термічному напорошенні. Симетрія поверхні інтерфейсу монокристалічної площини кремнію Si(111)7$\times$7 є детермінувальною у механізмі росту гексагонально-пірамідальних структур міді, срібла та золота. Досліджено морфологічні особливості поверхні індію при його термічному нанесенні на поверхні Si(111) і Si(110). Спостерігається утворення кластерів правильної кубічної форми, що свідчить про формування нанокристалів In. Утворення нанокластерів In (розміром у $\approx$10 нм) на поверхні Si(111) і подальше змінення морфології поверхні монокристалу модифікують розраховані криві густини електронних станів.

Ключові слова: квантові ями, енергетична дисперсія, шляхетні метали, поверхня, морфологія, сканувальна тунельна мікроскопія, термічне напорошення.

Citation: L. I. Karbivska, V. L. Karbivskyy, and A. O. Romanskyy, Determinism of the Symmetry of a Single-Crystalline Surface of Interface at Obtaining $0D$- and $2D$-Structues of Noble Metals and Indium on Silicon, Usp. Fiz. Met., 20, No. 3: 502–532 (2019); doi: 10.15407/ufm.20.03.502


Цитована література (61)  
  1. H. Liu, Y. F. Zhang, D. Y. Wang, M. H. Pan, J. F. Jia, and Q. K. Xue, Surf. Sci., 571: 5 (2004). Crossref
  2. E. Bauer, Z. Kristallogr., 110: 372 (1958). Crossref
  3. A. R. Smith, K.-J. Chao, Q. Niu, and C.-K. Shih, Science, 273: 226 (1996). Crossref
  4. D. A. Evans, M. Alonso, R. Cimino, and K. Horn, Phys. Rev. Lett., 70: 3483 (1993). Crossref
  5. Z. Y. Zhang, Q. Niu, C.-K. Shih, Phys. Rev. Lett., 80: 5381 (1998). Crossref
  6. G. Yang, Y. Zhou, H. Long, Y. Li, and Y. Yang, Thin Solid Films, 515: 7926 (2007). Crossref
  7. M. Rai, A. Yadav, and A. Gade, Biotech. Adv., 27: 76 (2009). Crossref
  8. R. M. Tilaki, A. Irajizad, and S. M. Mahdavi, Appl. Phys. A, 84: 215 (2006). Crossref
  9. G. Yang, D. Guan, W. Wang, W. Wu, and Z. Chen, Optical Mater., 25: 439 (2004). Crossref
  10. H.-J. Lee, S.-Y. Yeo, and S.-H. Jeong, J. Mat. Sci., 38: 2199 (2003). Crossref
  11. I. Matsuda and H. W. Yeom, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 126: 101 (2002). Crossref
  12. M. A. Müller, T. Miller, and T.-C. Chiang, Phys. Rev. B, 41: 5214 (1990). Crossref
  13. H. Wern, R. Courths, G. Leschik, and S. Hufner, Z. Phys. B, 60: 293 (1985). Crossref
  14. H. Erschbaumer, A. J. Freeman, C. L. Fu, and R. Podloucky, Surf. Sci., 243: 317 (1991). Crossref
  15. E. Bauer and J. van der Merwe, Phys. Rev. B, 33: 3657 (1986). Crossref
  16. G. Neuhold and K. Horn, Phys. Rev. Lett., 78: 1327 (1997). Crossref
  17. M. H.-v. Hoegen, T. Schmidt, M. Henzler, G. Meyer, D. Winau, and K. H. Rieder, Phys. Rev. B, 52: 10764 (1995). Crossref
  18. M. H.-v. Hoegen, T. Schmidt, M. Henzler, G. Meyer, D. Winau, and K. H. Rieder, Surf. Sci., 331–333: 575 (1995). Crossref
  19. G. Meyer and K. H. Rieder, Appl. Phys. Lett., 64: 3560 (1994); idem, Surf. Sci., 331–333: 600 (1995). Crossref
  20. R. Fischer, Th. Fauster, and W. Steinmann, Phys. Rev. B, 48: 15496 (1993). Crossref
  21. T. Valla, P. Pervan, M. Milun, A. B. Hayden, and D. P. Woddruff, Phys. Rev. B, 54: 11786 (1996). Crossref
  22. A. Zangwill, Physics at Surfaces (Cambridge University Press: 1988). Crossref
  23. H. Luth, Surface and Interfaces of Solid Materials (Berlin: Springer: 1995). Crossref
  24. S. Hufner, Photoelectron Spectroscopy, Springer Series in Solid-State Sciences. Springer Series. Vol. 82 (Berlin: Springer: 1995). Crossref
  25. J. J. Paggel, T. Miller, and T.-C. Chiang, Phys. Rev. B, 61: 1804 (2000). Crossref
  26. J. J. Paggel, T. Miller, and T.-C. Chiang, Science, 283: 1709 (1999). Crossref
  27. N. V. Smith, Phys. Rev. B, 32: 3549 (1985). Crossref
  28. N. V. Smith, N. B. Brookes, Y. Chang, and P. D. Johnson, Phys. Rev. B, 49: 332 (1994). Crossref
  29. A. L. Wachs, A. P. Shapiro, T. C. Hsieh, and T.-C. Chiang, Phys. Rev. B, 33: 1460 (1986). Crossref
  30. F. Patthey and W.-D. Schneider, Phys. Rev. B, 50: 17560 (1994). Crossref
  31. P. Paniago, R. Matzdorf, G. Meister, and A. Goldmann, Surf. Sci., 336: 113 (1995). Crossref
  32. P. M. Echenique and J. B. Pendry, J. Phys. C, 11: 2065 (1978). Crossref
  33. S. Å. Lindgren and L. Walldén, Solid State Commun., 28: 283 (1978). Crossref
  34. S. Å. Lindgren and L. Walldén, Solid State Commun., 34: 671 (1980). Crossref
  35. S. D. Kevan and W. Eberhardt, Angle-Resolved Photoemission. Theory and Current Applications (Ed. S. D. Kevan) (Amsterdam: Elsevier: 1992), p. 99; idem, Studies in Surface Science and Catalysis, 74: 99 (1992). Crossref
  36. F. Patthey and W.-D. Schneider, Surf. Sci. Lett., 334: L715 (1995); T. C. Hsieh and T.-C. Chiang, Surf. Sci., 166: 554 (1986). Crossref
  37. T. C. Hsieh, T. Miller, and T.-C. Chiang, Phys. Rev. Lett., 55: 2483 (1985). Crossref
  38. D. Aburano, H. Hong, J. M. Roesler, K. Chung, D.-S. Lin, P. Zschak, H. Chen, and T.-C. Chiang, Phys. Rev. B, 52: 1839 (1995). Crossref
  39. R. Abermann, Vacuum, 41: 1279 (1990); R. Koch, D. Winau, A. Führmann, and K. H. Rieder, Phys. Rev. B, 44: 3369 (1991); R. Koch, D. Winau, K. Thümer, M. Weber, and K. H. Rieder, Europhys. Lett., 21: 213 (1993). Crossref
  40. C. Y. Fong and M. L. Cohen, Phys. Rev. Lett., 24: 306 (1970); C. Y. Fong, J. P. Walter, and M. L. Cohen, Phys. Rev. B, 11: 2759 (1975). Crossref
  41. R. C. Jaklevic and J. Lambe, Phys. Rev. B, 12: 4146 (1975). Crossref
  42. Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie, A-Z/8 (Ed. R. Warncke) (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 1978). Crossref
  43. G. Larsson and J. B. Pendry, J. Phys. C, 14: 3089 (1981). Crossref
  44. C.-S. Jiang, H.-B. Yu, X.-D. Wang, C.-K. Shih, and Ph. Ebert, Phys. Rev. B, 64: 235410 (2001). Crossref
  45. R. M. Feenstra, J. Vac. Sci. Technol. B, 7: 925 (1989); P. Martensson and R. M. Feenstra, Phys. Rev. B, 39: 7744 (1989); C. K. Shih, R. M. Feenstra, and G. V. Chandrashekhar, Phys. Rev. B, 43: 7913 (1991). Crossref
  46. N. E. Christensen, Phys. Rev. B, 20: 3205 (1979). Crossref
  47. K.-J. Chao, Zhenyu Zhang, Ph. Ebert, and C.-K. Shih, Phys. Rev. B, 60: 4988 (1999). Crossref
  48. G. Neuhold, L. Bartels, J. J. Paggel, and K. Horn, Surf. Sci., 376: 1 (1997). Crossref
  49. Ph. Ebert, K.-J. Chao, Q. Niu, and C.-K. Shih, Phys. Rev. Lett., 83: 3222 (1999). Crossref
  50. A.-B. Chen and B. Segall, Phys. Rev. B, 12: 600 (1975). Crossref
  51. K. Sawa, Y. Aoki, and H. Hirayama, Phys. Rev. B, 80: 035428 (2009). Crossref
  52. K. He, T. Hirahara, T. Okuda, S. Hasegawa, A. Kakizaki, and I. Matsuda, Phys. Rev. Lett., 101: 107604 (2008). Crossref
  53. H. Ibach, Surf. Sci. Rep., 29: 195 (1997). Crossref
  54. M. Miyazaki and H. Hirayama, Surf. Sci., 602: 276 (2008). Crossref
  55. P. Mikulík, Beyond Quasicrystals (Eds. F. Axel and D. Gratias) (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 1995), p. 229. Crossref
  56. M. Feuerbacher, C. Metzmacher, M. Wollgarten, K. Urban, B. Baufeld, M. Bartsch, and U. Messerschmidt, Mater. Sci. Eng. A, 226–228: 943 (1997); R. Wang, M. Feuerbacher, W. Yang, and K. Urban, Philos. Mag. A, 78: 273 (1998). Crossref
  57. R. Mikulla, P. Gumbsch, and H.-R. Trebin, Philos. Mag. Lett., 78: 369 (1998); R. Mikulla, J. Stadler, F. Krul, H.-R. Trebin, and P. Gumbsch, Phys. Rev. Lett., 81: 3163 (1998). Crossref
  58. V. L. Karbivskyy, V. V. Vishniak, V. H. Kasiyanenko, J. Adv. Microsc. Res. 6: 278 (2011). Crossref
  59. V. Karbivskyy, L. Karbivska, and V. Artemyuk, Nanoscale Res. Lett., 11: 69 (2016). Crossref
  60. V. A. Artemyuk, L. I. Karbivska, O. Ya. Kuznetsova, V. L. Karbivskyy, L. P. Klyuyenko, and S. S. Smolyak, Usp. Fiz. Met., 18, No. 3: 235 (2017) (in Ukrainian). Crossref
  61. L. I. Karbivska, O. Ya. Kuznetsova, V. L. Karbivskyy, S. S. Smolyak, and V. A. Artemyuk, Usp. Fiz. Met., 20, No. 1: 52 (2019) (in Russian). Crossref