Моделювання дифузії значених атомів, об'ємного впорядкування та поверхневого перевпорядкування у ГЦК-структурах середньопольовою кінетичною методою

В. М. Безпальчук$^{1}$, Р. Козубскі$^{2}$, А. М. Гусак$^{1}$

$^1$Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, 18031 Черкаси, Україна
$^2$M. Smoluchowski Institute of Physics, Jagiellonian University in Krakow, Lojasiewicza 11, PL-30-348 Krakow, Poland

Отримана: 02.07.2017. Завантажити: PDF

В роботі розглядається моделювання дифузії значених атомів і процесу «хемічного» (атомового) впорядкування в двох бінарних системах з гранецентрованою кубічною (ГЦК) структурою Ni$_{3}$Al та FePt із використанням середньопольової кінетичної методи (KMF), запропонованої Ж. Мартаном у 1990 р. Для систем, що розглядаються в рамках даної роботи, використовувалися фіксовані значення парних енергій взаємодій та енергій сідлової точки, підібрані раніше шляхом порівняння моделювання за методою Монте-Карло й експериментальних даних. У моделюванні дифузії значених атомів, а також упорядкування їх основний акцент робиться на порівнянні енергій активації, а не передекспонентних множників кінетичних коефіцієнтів. В загальному випадку середньопольові моделі не можуть правильно враховувати кореляційний ефект, який може бути істотним для дифузії значених атомів, особливо для структур типу $В$2. Проте, принаймні для ГЦК-структур, застосування KMF-методи до дифузії та упорядкування демонструє достатньо реалістичні результати, якісно схожі на ті, що одержуються з кінетичної методи Монте-Карло і в реальних експериментах. Моделювання дифузії значених атомів Ni і Al в системі Ni$_{3}$Al показує швидшу дифузію атомів Ni, ніж Al, що пов’язано з легшою дифузією атомів Ni по власній підґратниці в надструктурі типу $L1_{2}$-Ni$_{3}$Al. Також одержано вищу енергію активації для значених атомів Al та її близьке значення до енергії активації кінетики впорядкування. Комп’ютерні експерименти з кінетики впорядкування показали, що, на відміну від обмінного механізму, за вакансійного механізму дифузії кінетика впорядкування за типом $L1_{2}$ описується двома часами релаксації. Моделювання переривчастого процесу приповерхневої переорієнтації моноатомових площин Fe і Pt у тонкій плівці FePt, у свою чергу, стало хорошим тестом для стохастичного варіянту KMF (SKMF). Той факт, що введення стохастичного шуму виявилося необхідним для відтворення процесу поверхневої нуклеації, може свідчити про коректність методи.

Ключові слова: кінетична середньопольова метода, дифузія значених атомів, кінетика впорядкування, атомістичне моделювання, інтерметаліди.

PACS: 02.70.-c, 02.70.Uu, 34.10.+x, 64.60.Cn, 64.60.De, 66.10.cg

Citation: V. M. Bezpalchuk, R. Kozubski, and A. M. Gusak, Simulation of the Tracer Diffusion, Bulk Ordering, and Surface Reordering in F.C.C. Structures by Kinetic Mean-Field Method, Usp. Fiz. Met., 18, No. 3: 205—233 (2017), doi: 10.15407/ufm.18.03.205


Цитована література (29)  
 1. K. Binder, Monte Carlo Methods in Statistical Physics (Springer Berlin Heidelberg: 1986). Crossref
 2. G. E. Murch, Diffusion in Crystalline Solids (Academic Press: 2012).
 3. R. Kozubski, Progress in Materials Science, 41, Nos. 1–2: 1 (1997). Crossref
 4. G. Martin, Phys. Rev. B, 41, No. 4: 2279 (1990). Crossref
 5. Z. Erdélyi, I. A. Szabó, and D. L. Beke, Phys. Rev. Lett., 89, No. 16: 165901 (2002). Crossref
 6. Z. Erdélyi, M. Sladecek, L. M. Stadler, I. Zizak, G. A. Langer, M. Kis-Varga, and B. Sepiol, Science, 306, No.5703: 1913 (2004). Crossref
 7. Z. Erdélyi, G. L. Katona, and D. L. Beke, Phys. Rev. B, 69, No. 11: 113407 (2004). Crossref
 8. Z. Erdélyi, D. L. Beke, and A. Taranovskyy, Appl. Phys. Lett., 92, No. 13: 133110 (2008). Crossref
 9. N. V. Storozhuk, K. V. Sopiga, and A. M. Gusak, Phil. Mag., 93, No. 16: 1999 (2013). Crossref
 10. Z. Erdélyi, M. Pasichnyy, V. Bezpalchuk, J. J. Tomán, B. Gajdics, and A. M. Gusak, Computer Physics Communications, 204: 31 (2016). Crossref
 11. J. M. Sanchez and D. De Fontaine, Phys. Rev. B, 25, No. 3: 1759 (1982). Crossref
 12. A. G. Khachaturyan, Theory of Structural Transformations in Solids (Courier Corporation: 2013).
 13. L. Q. Chen and A. G. Khachaturyan, Phys. Rev. B, 46, No. 10: 5899 (1992). Crossref
 14. Y. Wang, D. Banerjee, C. C. Su, and A. G. Khachaturyan, Acta Materialia, 46, No. 9: 2983 (1998). Crossref
 15. G. Inden, W. Pitsch, Materials Science and Technology. A Comprehensive Treatment (Eds. R. W. Cahn, P. Hansen, and E. J. Kramer) (VCH, Weinheim: 1991).
 16. I. B. Borovsky, C. P. Gurov, I. D. Marchukova, and Yu. E. Ugaste, The Interdiffusion Processes in Alloys (Moscow: Nauka: 1973) (in Russian).
 17. A. Biborski, R. Kozubski, and V. Pierron-Bohnes, Diffusion Foundations, 2: 191 (2014). Crossref
 18. N. Bogoliubov, The Dynamical Theory in Statistical Physics (Delhi: Hindustan Pub. Corp.: 1965).
 19. K. P. Gurov ans A. M. Gusak, Fiz. Met. Metalloved., 59, No. 6: 1062 (1985) (in Russian).
 20. О. М. Rymar and А. М. Gusak, Cherkasy University Bulletin: Physical and Mathematical Sciences, 349, No. 16: 50 (2015) (in Ukrainian).
 21. V. M. Bezpalchuk and A. M. Gusak, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 37, No. 12: 1583 (2015) (in Ukrainian). Crossref
 22. V. M. Bezpalchuk, M. O. Pasichnyy, A. M. Gusak, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 38, No. 9: 1135 (2016) (in Ukrainian). Crossref
 23. P. Oramus, R. Kozubski, V. Pierron-Bohnes, M. C. Cadeville, and W. Pfeiler, Phys. Rev. B, 63, No. 17: 174109 (2001). Crossref
 24. S. T. Frank, U. Södervall, and C. Herzig, Physica Status Solidi B, 191, No. 1: 45 (1995). Crossref
 25. S. Divinski, S. Frank, U. Södervall, and C. Herzig, Acta Materialia, 46, No. 12: 4369 (1998). Crossref
 26. M. Kozłowski, R. Kozubski, and C. Goyhenex, Diffusion Foundations, 1: 3 (2014). Crossref
 27. M. Kozłowski, R. Kozubski, C. Goyhenex, V. Pierron-Bohnes, M. Rennhofer, and S. Malinov, Intermetallics, 17, No. 11: 907 (2009). Crossref
 28. M. Rennhofer, M. Kozlowski, B. Laenens, B. Sepiol, R. Kozubski, D. Smeets, and A. Vantomme, Intermetallics, 18, No. 11: 2069 (2010). Crossref
 29. M. Kozłowski, R. Kozubski, V. Pierron-Bohnes, and W. Pfeiler, Computational Materials Science, 33, Nos. 1–3: 287 (2005). Crossref