Застосування кваліметричних метод для оцінювання якости ударно-навантажених матеріялів

В. В. Куриляк, Г. І. Хімічева

Київський національний університет технологій і дизайну, вул. Немировича-Данченка, 2, 01011 Київ, Україна

Отримана: 17.03.2017; остаточний варіант - 21.03.2017. Завантажити: PDF

У зв’язку з тим, що в сучасній метрологічній базі даних відсутня чітка методика оцінювання якости матеріялів за умов ударних і високошвидкісних навантажень, у даній статті проводиться та представляється експериментальне дослідження практичного застосування кваліметричних метод задля оцінювання якости матеріялів за таких умов. Виконано аналізу характеристик матеріялів за умов ударних навантажень, а також проаналізовано кваліметричні методи, котрі адаптовано для оцінювання якости високонавантажених матеріялів. Визначено критерії оцінювання якости матеріялів за умов екстремальних навантажень. Розроблено алґоритм і методичні рекомендації для оцінювання якости матеріялів, а також здійснено практичну реалізацію розроблених положень. Представлено алґоритм виконання оцінювання якости матеріялів, відповідно до якого відбувається вибір методи випробування, згідно з якою визначаються необхідні кваліметричні методи оцінювання якости. Виявлено на основі експериментальних даних, що найбільш прийнятним для практичного використання є застосування в якости основної кваліметричної методи так званої «павутини» якости. В якости додаткових доцільно користатися методами секторних діяграм і побудови ранжованого ряду. Оцінювання якости за допомогою цінового коефіцієнту є ефективним для ринкових і конкурувальних матеріялів, таких як метали та криці. Для імпульсного навантаження ефективно застосовувати кваліметричну методу оцінювання, таку як побудова номограм. Вирішено завдання з розроблення ґрадацій якости, які покладено в основу побудови номограм

Ключові слова: кваліметричні методи, оцінювання якости матеріялів, мікроструктурні дослідження.

PACS: 06.20.-f, 06.60.Jn, 46.40.Cd, 62.50.Ef, 81.05.Zx, 81.70.Bt, 83.85.Ns

Citation: V. V. Kurylyak and G. I. Khimicheva, Application of Qualimetric Methods for Evaluation Test of Shock-Loaded Materials, Usp. Fiz. Met., 18, No. 2: 155—175 (2017) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.18.02.155


Цитована література (44)  
 1. С. А. Котречко, Ю. Я. Мешков, Предельная прочность — кристаллы, металлы, элементы, конструкции (Киев: Наукова думка: 2008).
 2. B. Tang, X.-S. Wang, S.-S. Li, D.-B. Zeng, and R. Wu, Mater. Sci. Techn., 21, No. 5: 574 (2005). Crossref
 3. K. Khantha, V. Vitek, and D. P. Pope, Mater. Sci. Eng. A, 319–321: 484 (2001). Crossref
 4. В. Г. Ткаченко, Успехи физики металлов, 10, № 1: 103 (2009). Crossref
 5. И. П. Суздалев, П. И. Суздалев, Успехи химии, 75, № 8: 715 (2006). Crossref
 6. А. И. Химичева, В. В. Курыляк, Восточно-европейский журнал передовых технологий, 5, № 1 (77): 70 (2015). Crossref
 7. В. В. Куриляк, Г. І. Хімічева, Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Проблеми механічного приводу», № 35 (1144): 80 (2015).
 8. Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк, Вісник Київського національного університету технологій і дизайну, № 6 (92): 67 (2015).
 9. Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк, Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія «Нові рішення в сучасних технологіях», № 62 (1171): 40 (2015).
 10. Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк, Вісник Чернігівського державного технічного університету. Серія «Технічні науки», № 2 (78): 76 (2015).
 11. В. В. Куриляк, Технологічний аудит та резерви виробництва, 4, № 3 (30): 53 (2016). Crossref
 12. Г. І. Хімічева, В. В. Куриляк, Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», № 25 (1197): 125 (2016).
 13. В. Г. Ткаченко, К. Ч. Ким, Б. Г. Мун, А. И. Дегтяр, О. П. Карасевская, А. С. Вовчок, Успехи физики металлов, 11, № 2: 249 (2010). Crossref
 14. О. В. Овсянніков, Особливості деформації та руйнування перехідних ОЦК металів у нанооб’ємі (Дисер. канд. фіз. мат. наук) (Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України: 2006).
 15. В. В. Куриляк, Г. І. Хімічева, Успехи физики металлов, 17, № 4: 375 (2016). Crossref
 16. В. Е. Громов, Е. В. Капралов, С. В. Райков, Ю. Ф. Иванов, Е. А. Будовских, Успехи физики металлов, 15, № 4: 213 (2014). Crossref
 17. В. Е. Громов, К. В. Волков, Ю. Ф. Иванов, К. В. Морозов, К. В. Алсараева, С. В. Коновалов, Успехи физики металлов, 15, № 1: 1 (2014). Crossref
 18. Д. А. Романов, В. Е. Громов, Е. А. Будовских, Ю. Ф. Иванов, Успехи физики металлов, 16, № 2: 119 (2015). Crossref
 19. В. Е. Громов, К. В. Соснин, Ю. Ф. Иванов, О. А. Семина, Успехи физики металлов, 16, № 3: 175 (2015). Crossref
 20. В. Е. Громов, К. В. Аксёнова, С. В. Коновалов, Ю. Ф. Иванов, Успехи физики металлов, 16, № 4: 265 (2015). Crossref
 21. В. Е. Громов, Е. Н. Никитина, Ю. Ф. Иванов, К. В. Аксёнова, Е. В. Корнет, Успехи физики металлов, 16, № 4: 299 (2015). Crossref
 22. В. Е. Громов, Ю. Ф. Иванов, Е. Г. Белов, В. Б. Костерев, Д. А. Косинов, Успехи физики металлов, 17, № 4: 303 (2016). Crossref
 23. В. Б. Молодкин, В. Е. Сторижко, В. В. Лизунов, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачёв, Л. Н. Скапа, Е. В. Фузик, В.  В. Молодкин, Е. С. Скакунова, Б. В. Шелудченко, С. В. Дмитриев, Е. В. Кочелаб, Р. В. Лехняк, Успехи физики металлов, 16, № 2: 159 (2015). Crossref
 24. В. О. Коцюбинский, В. М. Пылыпив, Б. К. Остафийчук, И. П. Яремий, О. З. Гарпуль, С. И. Олиховский, Е. С. Скакунова, В. Б. Молодкин, Е. Н. Кисловский, Т. П. Владимирова, О. В. Решетник, Е. В. Кочелаб, Успехи физики металлов, 15, № 3: 121 (2014). Crossref
 25. В. В. Лизунов, В. Б. Молодкин, С. В. Лизунова, Н. Г. Толмачев, Е. С. Скакунова, С. В. Дмитриев, Б. В. Шелудченко, С. М. Бровчук, Л. Н. Скапа, Р. В. Лехняк, В. В. Молодкин, Е. В. Фузик, Успехи физики металлов, 15, № 2: 55 (2014). Crossref
 26. Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Успехи физики металлов, 9, № 1: 1 (2008). Crossref
 27. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Успехи физики металлов, 3, № 2: 111 (2002).
 28. T. M. Радченко, В. А. Татаренко, І. Ю. Сагалянов, Ю. І. Прилуцький, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 13, № 2: 201 (2015).
 29. V. A. Tatarenko and T. M. Radchenko, Intermetallics, 11, Nos. 11–12: 1319 (2003). Crossref
 30. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and S. M. Bokoch, Металлофизика и новейшие технологии, 28, № 12: 1699 (2006); arXiv:1406.0147.
 31. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Успехи физики металлов, 3, № 2: 111 (2002).
 32. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, В. М. Надутов, Металлофизика и новейшие технологии, 25, № 10: 1303 (2003).
 33. І. Ю. Сагалянов, Ю. І. Прилуцький, Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Успехи физики металлов, 11, № 1: 95 (2010). Crossref
 34. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and H. Zapolsky, Solid State Phenomena, 138: 283 (2008). Crossref
 35. V. A. Tatarenko, S. M. Bokoch, V. M. Nadutov, T. M. Radchenko, and Y. B. Park, Defect and Diffusion Forum, 280–281: 29 (2008). Crossref
 36. T. M. Radchenko, V. A Tatarenko, H. Zapolsky, and D. Blavette, J. Alloys and Compounds, 452, No. 1: 122 (2008). Crossref
 37. T. M Radchenko and V. A. Tatarenko, Defect and Diffusion Forum, 273: 525 (2008). Crossref
 38. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Physica E, 42, No. 8: 2047 (2010). Crossref
 39. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Solid State Sciences, 12, No. 2: 204 (2010). Crossref
 40. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, I. Yu. Sagalianov, Yu. I. Prylutskyy, P. Szroeder, and S. Biniak, Carbon, 101: 37 (2016). Crossref
 41. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Solid State Phenomena, 150: 43 (2009). Crossref
 42. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, I. Yu. Sagalianov, and Yu. I. Prylutskyy, Physics Letters A, 378, Nos. 30–31: 2270 (2014). Crossref
 43. С. М. Бокоч, Н. П. Кулиш, Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Металлофизика и новейшие технологии, 26, № 3: 387 (2004).
 44. С. М Бокоч, Н. П. Кулиш, В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Металлофизика и новейшие технологии, 26, № 4: 541 (2004).