Теорія фононів у металах

С. М. Січкар

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 07.04.2015. Завантажити: PDF

В огляді розглядається еволюція теоретичних засад розрахунків фононних спектрів у кристалах. Показуються принципові складнощі при застосуванні стандартної теорії збурення для перехідних металів. Детально аналізуються недоліки феноменологічних теорій, що базуються на використанні теорії груп для пошуку нееквівалентних елементів динамічної матриці та експериментальних значеннях фононних частот у високосиметрійних напрямках. На прикладі гексагональних щільнопакованих перехідних металів Y, Sc, Tc та Ru розраховуються фононні спектри та густина фононних станів метóдою лінійного відгуку. В якості базису для розрахунку електронного спектра використовуються лінійні «маффін-тін»-орбіталі в мóделю розрахунку, де береться до уваги реальна повна форма кристалічного потенціялу (ПП ЛМТО). Вищезгадані метали цікаві, як мінімум, з двох теоретичних точок зору. По-перше, всі вони досить добре вивчені експериментально. Це дає змогу порівняти розрахунки з даними невтронної спектроскопії, а також оцінити точність феноменологічних мóделів, що застосовувалися раніше для обчислення фононних спектрів. По-друге, для всіх вищезазначених ГЩП-металів відношення параметрів ґратниці $c/a$ відрізняється від ідеального значення (8/3)$^{(1/2)}$. Таким чином, реальна форма кристалічного потенціялу у середині «маффін-тін»-сфери, на відміну від, наприклад, ГЦК-ґратниці, при сферичній апроксимації буде мати топологічну похибку, що корелює з відхилом значення $c/a$ від ідеального. Застосування ПП ЛМТО знімає останню проблему.

Ключові слова: ГЩП-кристали, фононні спектри, ПП ЛМТО, узагальнена сприйнятливість, псевдопотенціял, теорія лінійного відгуку.

PACS: 63.20.D-, 63.20.K-, 63.20.Ry, 71.15.Ap, 71.15.Dx, 71.15.Rf

Citation: S. M. Sichkar, The Theory of Phonons in Metals, Usp. Fiz. Met., 16, No. 3: 229—264 (2015) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.16.03.229


Цитована література (47)  
 1. M. Born and K. Huang, Dynamical Theory of Crystal Lattices (Oxford: The Clarendon Press: 1954).
 2. S. C. Vrati, N. Rani, D. K. Gupta, and H. C. Gupta, Phys. Letters A, 79, No. 4: 342 (1980). Crossref
 3. S. Lundqvist and N. H. March, Theory of the Inhomogeneous Electron Gas (New York–London: Plenum Press: 1983). Crossref
 4. H. Wendel and R. M. Martin, Phys. Rev. B, 19: 5251 (1979). Crossref
 5. S. Yu. Savrasov, Phys. Rev. Letters, 69, No. 19: 2819 (1992). Crossref
 6. A. L. Giorgi and E. G. Szklarz, J. Less-Common Metals, 20: 173 (1970). Crossref
 7. A. L. Giorgi and B. T. Matthias, Phys. Rev. B, 17: 2160 (1978). Crossref
 8. W. L. McMillan, Phys. Rev. B, 167: 331 (1968). Crossref
 9. H. G. Smith and N. Wakabayashi, Solid State Commun., 39: 371 (1981). Crossref
 10. Mineral Commodity Summaries 2008 (Washington: U.S. Geological Survey: 2008).
 11. J. J. Hamlin, V. G. Tissen, and J. S. Schilling, Phys. Rev. B, 73: 094522 (2006). Crossref
 12. F. A. Wittig, C. Probst, and K. A. Gschneidner, Phys. Rev. Letters, 42: 469 (1979). Crossref
 13. H. Fujihisa, Y. Akahama, H. Kawamura, Y. Gotoh, H. Yamawaki, M. Sakashita, S. Takeya, and K. Honda, Phys. Rev. B, 72: 132103 (2005). Crossref
 14. J. J. Hamlin and J. S. Schilling, Phys. Rev. B, 76: 012505 (2007). Crossref
 15. P. Hohenberg and W. Kohn, Phys. Rev., 136: B864 (1964). Crossref
 16. W. Kohn and L. J. Sham, Phys. Rev., 140: A1133 (1965). Crossref
 17. J. C. Slater, Phys. Rev., 81, Nо. 3: 385 (1951).
 18. R. O. Jones and O. Gunnarsson, Rev. Mod. Phys., 61: 689 (1989). Crossref
 19. E. C. Svensson, B. N. Brockhouse, and J. M. Rowe, Phys. Rev., 155: 619 (1967). Crossref
 20. R. E. DeWames, T. Wolfram, and G. W. Lehman, Phys. Rev., 138: A717 (1965). Crossref
 21. A. G. Khachaturyan, Theory of Structural Transformations in Solids (Mineola, NY: Dover Publications: 2008).
 22. V. G. Vaks and K. Yu. Khromov, JETP, 106, No. 1: 94 (2008). Crossref
 23. N. J. Chesser and J. D. Axe, Phys. Rev. B, 9: 4060 (1974). Crossref
 24. J. C. Houmann and R. M. Nicklow, Phys. Rev. B, 1: 3943 (1970). Crossref
 25. V. G. Vaks and K. Yu. Khromov, JETP, 106, No. 3: 495 (2008). Crossref
 26. A. G. Every and A. K. McCurdy, Second and Higher Order Elastic Constants of Crystals (Berlin: Group III of Landolt Bӧrnstein: 1992), vol. 29a. Crossref
 27. R. M. Sternheimer, Phys. Rev., 115: 1198 (1959). Crossref
 28. S. Baroni, P. Giannozzi, and A. Testa, Phys. Rev. Lett., 58: 1861 (1987). Crossref
 29. S. Baroni, S. Gironcoli, and P. Giannozzi, Phys. Rev. Letters, 65: 84 (1990). Crossref
 30. S. M. Sichkar and V. N. Antonov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 33, No. 5: 565 (2011).
 31. P. E. Blochl, O. Jepsen, and O. K. Andersen, Phys. Rev. B, 49: 16223 (1994). Crossref
 32. S. Y. Savrasov and D. Y. Savrasov, Phys. Rev. B, 54: 16487 (1996). Crossref
 33. U. Barth and L. Hedin, J. Phys. C, 5: 1629 (1972).
 34. S. K. Sinha, T. O. Brun, L. D. Muhlestein, and J. Sakurai, Phys. Rev. B, 1: 2430 (1970). Crossref
 35. R. Heid and K. P. Bohnen, Phys. Rev. B, 60: R3709 (1999). Crossref
 36. A. A. Quong and B. M. Klein, Phys. Rev. B, 46: 10734 (1992). Crossref
 37. P. B. Allen, Phonons and Superconducting Transition Temperature (Amsterdam: North-Holland Publishing Company: 1980).
 38. Z. P. Yin, S. Y. Savrasov, and W. E. Pickett, Phys. Rev. B, 74: 094519 (2006). Crossref
 39. N. Wakabayashi, S. K. Sinha, and F. H. Spedding, Phys. Rev. B, 4: 2398 (1971). Crossref
 40. S. M. Sichkar and V. N. Antonov, physica status solidi (b), 249, No. 11: 2118 (2012). Crossref
 41. S. M. Sichkar and V. N. Antonov, Low Temperature Physics, 31: 449 (2005). Crossref
 42. J. P. Perdew, K. Burke, and Y. Wang, Phys. Rev. B, 54: 16533 (1996). Crossref
 43. A. A. Zakharov, M. G. Zemlyanov, M. N. Mikheeva, G. F. Syrykh, and M. B. Tsetlin, Zh. Eksp. Teor. Fiz., 88: 1402 (1985) (in Russian).
 44. S. M. Sichkar and V. N. Antonov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 29, No. 1: 31 (2007).
 45. A. A. Zakharov, S. N. Krainyukov, A. V. Khotkevich, M. B. Tsetlin, Yu. L. Shitikov, M. G. Zemlyanov, M. N. Mikheeva, I. K. Yanson, V. A. Elenskii, and G. P. Kovtun, Zh. Eksp. Teor. Fiz., 91: 343 (1986) (in Russian).
 46. R. R. Rao and A. Ramanand, J. Low Temp. Phys., 27: 837 (1977). Crossref
 47. R. R. Rao and J. V. Murthy, Numerical Data and Functional Relationships in Science and Technology. Group 3. Crystal and Solid State Physics, Metals: Phonon States, Electron States and Fermi Surfaces (New York: Springer–Verlag: 1981), vol. 13.
Цитується (2)