Еволюція пор в нанооболонках — конкуренція прямого та зворотнього Кіркендаллових ефектів, ефектів Френкеля і Ґіббса–Томсона (феноменологічний опис та комп’ютерна симуляція)

Т. В. Запорожець, А. М. Гусак, О. М. Подолян

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, 18031 Черкаси, Україна

Отримана: 15.07.2011. Завантажити: PDF

Огляд включає аналізу причин, рушійних сил і механізмів формування та зникнення пор у наночастинках із замкненою геометрією. З урахуванням проаналізованих ефектів у рамках квазистаціонарного наближення запропоновано декілька феноменологічних моделів для опису еволюції нанооболонок твердих розчинів та інтерметалідів. Створено тривимірний комп’ютерний модель симуляції на основі методи Монте-Карло, який уможливлює досліджувати на атомовому рівні конкуренцію зазначених ефектів, зокрема, сеґреґацію та її вплив на стійкість порожнистих нанооболонок, а також вплив на характер пороутворення температури та розміру частинок. Обидва підходи уможливлюють розглядати стадії формування і стягування пор як окремо, так і у вигляді «єдиного життєвого циклу».

Ключові слова: взаємна дифузія, нанооболонка, вакансія, пора, Кіркендаллів ефект, ефект Гіббса—Томсона, сеґреґація.

PACS: 61.43.Gt, 61.46.Fg, 61.46.Np, 61.72.jd, 61.72.Qq, 64.75.Jk, 66.30.Pa

Citation: T. V. Zaporozhets’, A. M. Gusak, and O. M. Podolyan, Evolution of Pores in Nanoshells — a Competition of Direct and Inverse Kirkendall Effects, Frenkel and Gibbs–Thomson Effects: the Phenomenological Description and Computer Simulation, Usp. Fiz. Met., 13, No. 1: 1—70 (2012) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.13.01.001


Цитована література (55)  
 1. A. D. Smigelskas and E. O. Kirkendall, Trans. AIME, 171: 130 (1947).
 2. H. Nakajima, Journal of Metals, 49, No. 6: 15 (1997).
 3. Y. Yin, R. M. Rioux, C. K. Erdonmez et al., Science, 30430: 711 (2004). Crossref
 4. C. M. Wang, D. R. Baer, L. E. Thomas et al., J. Appl. Phys., 98: 094308 (2005). Crossref
 5. Y. Yin, C. K. Erdonmez, A. Cabot et al., Adv. Funct. Mater., 16: 1389 (2006). Crossref
 6. A. Cabot, V. F. Puntes, E. Shevchenko et al., J. Am. Chem. Soc., 129, No. 34: 10358 (2007). Crossref
 7. H. J. Fan, M. Knez, R. Scholz et al., NanoLett, 7, No. 4: 993 (2007). Crossref
 8. R. Nakamura, J.-G. Lee, D. Tokozakura et al., Mater. Lett., 61: 1060 (2007). Crossref
 9. R. Nakamura, D. Tokozakura, H. Nakajima et al., J. Appl. Phys., 101: 07430 (2007).
 10. D. Tokozakura, R. Nakamura, H. Nakajima et al., Mater. Res., 22, No. 10: 2930 (2007). Crossref
 11. R. Nakamura, J.-G. Lee, H. Morix, and H. Nakajima, Philos. Mag., 88, No. 2: 257 (2008). Crossref
 12. R. Nakamura, D. Tokozakura, J.-G. Lee et al., Acta Mater., 56: 5276 (2008). Crossref
 13. R. Nakamura, G. Matsubayashi, H. Tsuchiya et al., Acta Mater., 57: 4261 (2009). Crossref
 14. K. N. Tu and U. Gösele, Applied Physics Letters, 86: 093111 (2005). Crossref
 15. A. M. Gusak, T. V. Zaporozhets, K. N. Tu, and U. Gösele, Philos. Mag., 85, No. 36: 4445 (2005). Crossref
 16. A. M. Gusak and K. N. Tu, Acta Mater., 57: 336 (2009). Crossref
 17. A. M. Gusak and T. V. Zaporozhets, J. Phys.: Condens. Matter, 21: 415303 (2009). Crossref
 18. Т. В. Запорожец, А. М. Гусак, Металлофиз. новейшие технол., 31, № 1: 1 (2009).
 19. F. Aldinger, Acta Metall., 22: 923 (1974). Crossref
 20. Я. Е. Гегузин, Диффузионная зона (Москва: Наука: 1979).
 21. Я. Е. Гегузин, Ю. И. Клинчук, Л. Н. Парицкая, Физ. мет. металловед., 43: 602 (1977).
 22. R. A. Masumura, B. B. Rath, and C. S. Pande, Acta Mater., 50: 4535 (2002). Crossref
 23. V. V. Slezov, Sov. Sci. Rev., 17, part 3: 211 (1995).
 24. K. N. Tu, J. W. Mayer, and L. C. Feldman, Electronic Thin Film Science (Amsterdam: MacMillan: 1992).
 25. R. Kirchheim, Acta Metall. Mater., 40: 309 (1992). Crossref
 26. M. A. Korhonen, P. Borgesen, K. N. Tu, and C.-Y. Li, J. Appl. Phys., 73: 3790 (1993). Crossref
 27. T. V. Zaporozhets, A. M. Gusak, K. N. Tu, and S. G. Mhaisalkar, J. Appl. Phys., 98: 103508 (2005). Crossref
 28. A. T. Huang, A. M. Gusak, K. N. Tu, and Yi-Shao Lai, Appl. Phys. Lett., 88: 141911 (2006). Crossref
 29. K. П. Гуров, A. M. Гусак, Физ. мет. металловед., 59: 1062 (1985).
 30. A. M. Gusak and K. P. Gurov, Proceedings of PTM-94 (USA: 1994), p. 1133.
 31. A. M. Gusak, S. V. Kornienko, and G. V. Lutsenko, Defects and Diffusion Forum, 264: 109 (2007).
 32. G. B. Stephenson, Acta Metall., 10: 2663 (1988). Crossref
 33. M. J. H. van Dal, A. M. Gusak, C. Cserhati et al., Phys. Rev. Lett., 86: 3352 (2001). Crossref
 34. F. H. Van Dal, A. M. Gusak, C. Cserhati et al., Philos. Mag. A, 82, No. 5: 943 (2002). Crossref
 35. A. Kodentsov, A. Paul, M. J. H. Van Dal et al., Crit. Rev. Solid State Mater. Sci., 33: 210 (2008). Crossref
 36. A. D. Marwick, J. Phys. F, 8: 1849 (1978). Crossref
 37. A. D. Marwick, J. Nucl. Mater., 135: 68 (1985). Crossref
 38. A. В. Назаров, K. П. Гуров, Физ. мет. металловед., 37: 496 (1973).
 39. A. V. Evteev, E. V. Levchenko, I. V. Belova, and G. E. Murch, Philos. Mag., 88: 1525 (2008). Crossref
 40. A. V. Evteev, E. V. Levchenko, I. V. Belova, and G. E. Murch, Philos. Mag., 87: 3787 (2007). Crossref
 41. A. V. Evteev, E. V. Levchenko, I. V. Belova, and G. E. Murch, Defect and Diffusion Forum, 277: 21 (2008).
 42. A. M. Gusak, T. V. Zaporozhets, Yu. O. Lyashenko et al., Diffusion-Controlled Solid State Reactions in Alloys, Thin Films, and Nanosystems (Berlin: Wiley–VCH: 2010). Crossref
 43. W. R. A. Johnson and P. J. White, Phys. Rev. B, 18: 2939 (1978). Crossref
 44. T. Pabisiak and A. Kiejna, Solid State Commun., 144: 324 (2007). Crossref
 45. Т. В. Запорожець, Вісник Черкаського університету, 141: 103 (2008).
 46. J. R. Manning, Am. J. Phys., 36, No. 10: 922 (1968). Crossref
 47. А. M. Gusak and M. V. Yarmolenko, J. Appl. Phys., 73, No. 10: 4881 (1993). Crossref
 48. F. Hodaj and A. M. Gusak, Acta Mater., 52: 4305 (2004). Crossref
 49. Дж. Кристиан, Теория превращений в металлах и сплавах (Москва: Мир: 1978).
 50. M. O. Pasichnyy, G. Schmitz, A. M. Gusak, and V. Vovk, Phys. Rev. B, 72: 014118 (2005). Crossref
 51. G. Glodan, C. Cserhati, I. Beszeda, and D. L. Beke, Appl. Phys. Lett., 97: 113109 (2010). Crossref
 52. G. Glodan, C. Cserhati, I. Beszeda, and D. L. Beke, DIMAT 2011 (Dijon, France), abstract O1.4.
 53. О. М. Подолян, Т. В. Запорожець, Укр. фіз. ж., 56, № 9: 929 (2011).
 54. Т. В. Запорожець, О. М. Подолян, А. М. Гусак, , Металлофиз. новейшие технол., 34, № 1: 111 (2012).
 55. A. M. Gusak, F. Hodaj, and T. V. Zaporozhets, Philos. Mag. Lett., 91, No. 12: 741 (2011). Crossref
Цитується (1)
 1. O.A. Molebnyi, A.L. Berezina and A.V. Kotko, Acta Phys. Pol. A 128, 564 (2015).