Особливості динаміки атомів у нанорозмірній поверхневій області стопів на основі феромагнетних 3d-металів

М. О. Васильєв

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 28.12.2015. Завантажити: PDF

Дану оглядову роботу присвячено 70-річчю Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України (1945–2015 рр.). В огляді містяться результати досліджень динамічних характеристик поверхні феромагнетних монокристалічних стопів систем Fe–Ni і Cо–Nі відділу атомної структури і динаміки поверхні. Інтерес до вивчення динамічних властивостей поверхні металів і стопів обумовлено тим, що пояснення багатьох фізичних, хемічних і механічних властивостей поверхні матеріялів та їх макроскопічної поведінки прямо чи посередньо пов’язується з розгляданням коливального руху поверхневих атомів. Розроблена нова метода комплексної неруйнівної пошарової аналізи з моношаровим розділенням дозволяє вивчати атомову структуру й фізико-хемічні властивості поверхні, такі як елементний склад і динамічні характеристики (Дебайову температуру, середньоквадратичне зміщення атомів, коефіцієнт термічного розширення та силових констант). Встановлено зміну сил міжатомової взаємодії, що відбувається за фазових перетворень у поверхневих шарах феромагнетних стопів. Магнетне впорядкування спричинює значні зміни, як гармонічної, так і ангармонічної компоненти сил міжатомової взаємодії. У свою чергу це приводить до змін коефіцієнта термічного розширення у межах феромагнетної температури Кюрі, а також появи внеску у величини динамічних характеристик, визначених гармонічною складовою. Очевидно, що для поверхні подібні зміни відрізняться від об’ємних, внаслідок специфіки розподілу сил міжатомової взаємодії у поверхневих шарах.

Ключові слова: Дебайова температура, динаміка ґратниці, термічне розширення, коливання атомів, дифракція повільних електронів.

PACS: 63.70.+h, 65.40.De, 68.35.Ja, 68.49.-h, 75.50.Bb, 75.50.Cc, 75.70.Rf

Citation: M. O. Vasylyev, Features of Dynamics of Atoms in Nanosize Surface Area of the Ferromagnetic 3d-Metal-Based Alloys, Usp. Fiz. Met., 17, No. 2: 153—172 (2016) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.17.02.153


Цитована література (40)  
 1. С. Г. Калашников, О. И. Замша, ЖЭТФ, № 2: 1408 (1939).
 2. A. A. Maradudin and J. Melugailes, Phys. Rev. A, 133: 1188 (1964). Crossref
 3. В. П. Алехин, Физика прочности и пластичности поверхностных слоёв материалов (Москва: Наука: 1983).
 4. М. А. Васильев, Структура и динамика поверхности переходных металлов (Киев: Наукова думка: 1988).
 5. V. S. Sundaram and W. D. Robertson, Surf. Sci., 55: 324 (1976). Crossref
 6. A. A. Maradulin and P. A Flinn, Phys. Rev., 129: 2529 (1963). Crossref
 7. W. Copel and G. Neuenfeldt, Surf. Sci., 55: 362 (1976). Crossref
 8. D. Aberdam and C. Gallbert, Surf. Sci., 27: 571 (1971). Crossref
 9. Ю. Я. Томашпольский, Е. Н. Лубин, Поверхность. Физика. Химия. Механика, № 8: 120 (1982).
 10. В. Ф. Задонцев, Г. К. Зырянов, ФТТ, № 10: 3164 (1982).
 11. С. А. Князев, Г. К.Зырянов, И. А. Пчелкин, Успехи физ. наук, № 1: 73 (1985).
 12. B. Romanowski, D. Chrobak, J. Raisanen, and R. Nowak, Comp. Mater. Sci., 109: 194 (2015). Crossref
 13. R. Luscher, T. F. Luckiger, M. Erbudak, and A. R. Kortan, Surf. Sci., 532–535: 8 (2003). Crossref
 14. В. Т. Черепин, М. А. Васильев, Методы и приборы для анализа поверхности материалов: Справочник (Киев: Наукова думка: 1982).
 15. M. A. Vasiliev, A. Atrei, U. Bardi, and G. Rovida, Surf. Sci., 478: 18 (2001). Crossref
 16. Л. Н. Бабанская, Б. А. Бойко, М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, В. Т. Черепин, Поверхность. Физика. Химия. Механика, № 5: 76 (1983).
 17. Л. Н. Бабанская, М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, В. Т. Черепин, Приборы и техника эксперимента, № 1: 126 (1984).
 18. Л. Н. Бабанская, М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, А. С. Филиппов, Приборы и техника эксперимента, № 2: 153 (1984).
 19. M. A. Vasiliev and S. D. Gorodetsky, Vacuum, 37: 723 (1987). Crossref
 20. М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, А. М. Мосейчук, Приборы и техника эксперимента, № 4: 205 (1990).
 21. М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, А. М. Мосейчук, Приборы и техника эксперимента, № 5: 193 (1991).
 22. J. B. Pendry, Low-Energy Electron Diffraction (London: Academic Press: 1974).
 23. R. L. Jacobson and G. K. Wehner, J. Appl. Phys., 36: 2674 (1965). Crossref
 24. К. К. Азов, В. П. Денисов, Г. К. Зырянов, Изв. АН СССР. Сер. Физ., № 12: 2617 (1973).
 25. Б. А. Нестеренко, О. В. Снитко, Физические свойства атомно-чистой поверхности полупроводников (Киев: Наукова думка: 1983).
 26. М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, В. В. Мартынюк, А. С. Филиппов, Измерительная техника, № 8: 59 (1988).
 27. М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, Поверхность. Физика. Химия. Механика, № 5: 98 (1987).
 28. М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, А. М. Мосейчук, Б. Ю. Яворский, Металлофизика, № 5: 81 (1990).
 29. М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, А. Г. Блащук, Поверхность. Физика. Химия. Механика, № 5: 114 (1993).
 30. A. Yoshimori, Vacuum, 65: 223 (2002). Crossref
 31. M. A. Vasiliev, J. Phys. D: Appl. Phys., 30: 3037 (1997). Crossref
 32. M. A. Vasiliev and S. D. Gorodetsky, Surf. Sci., 171: 543 (1986). Crossref
 33. М. А. Васильев, М. А. Иванов, М. Б. Шевченко, А. Г. Блащук, ЖЭТФ, 122: 392 (2002).
 34. M. A. Vasiliev, M. A. Ivanov, M. B. Shevchenko, and A. G. Blaschuk, phys. stat. sol. (a), 189: 955 (2002).
 35. M. A. Vasiliev, M. A. Ivanov, M. B. Shevchenko, and A. G. Blaschuk, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 27: 277 (2005).
 36. М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, А. М. Мосейчук, Поверхность. Физика. Химия. Механика, № 8: 140 (1991).
 37. М. А. Васильев, С. Д. Городецкий, Б. Ю. Яворский, Поверхность. Физика. Химия. Механика, № 8: 93 (1992).
 38. М. А. Васильев, С. М. Волошко, И. П. Литвицкая, Металлофиз. новейшие технол., № 8: 55 (1994).
 39. М. А. Васильев, И. П. Литвицкая, О. А. Мищук, Металлофиз. новейшие технол., № 5: 70 (1994).
 40. М. А. Васильев, А. Г. Блащук, И. Н. Макеева, Металлофиз. новейшие технол., № 4: 489 (2005).