Вплив активних елементів робочого середовища на електронну структуру і механізм деформації поверхневих шарів металу за тертя

В. В. Тихонович, В. М. Уваров

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 12.01.2011. Завантажити: PDF

Подано результати комплексних досліджень зміни локального хемічного складу та структурно-фазових перетворень у зонах контактної взаємодії сталей при терті в різних середовищах. Показано, що деформація поверхневих шарів металу при терті на повітрі призводить до насичення примежових областей структурних фраґментів переважно атомами вуглецю, які знаходяться в октапорах ОЦК-заліза. Атоми вуглецю утворюють міцні ковалентні зв’язки з оточуючими їх атомами металу та знижують рухливість атомів на межах. Це сприяє деформаційному зміцненню поверхневих шарів металу при терті на повітрі та запобігає його нашаруванню на поверхні тертя. Встановлено, що пластична деформація поверхневих шарів металу при терті у воді призводить до насичення примежових областей структурних фраґментів також атомами кисню, який утворює метастабільні атомові кластери Fe—O—C. Показано, що ці кластери та атоми металу кристалічної ґратниці розділяють області зі зниженою електронною густиною, які є результатом обмеженої участи валентних електронів у формуванні ковалентних зв’язків між атомами металу та атомами кластерів. Показано, що скупчення атомових кластерів Fe—O—C на межах структурних фраґментів призводить до їх зміщення один відносно одного при малих напруженнях зсуву та сприяє переходу металу взаємодіючих мікровиступів у новий структурно-нестійкий стан, при якому реалізується його гідродинамічний плин без втрати суцільности. Це призводить до формування на поверхнях тіл, що труться у воді, зносостійких наддрібнозернистих шарів, завдяки яким контактна пара переходить у стаціонарний режим роботи з мінімальними зносом і коефіцієнтом тертя.

Ключові слова: пластична деформація, розподіл домішкових атомів, електронна структура, атомові кластери, тертя.

PACS: 62.20.Qp, 62.25.-g, 68.37.Lp, 73.20.-r, 81.07.Bc, 81.16.Rf, 81.40.Pq

Citation: V. V. Tykhonovych and V. M. Uvarov, Influence of Active Elements of a Machining Medium on Electronic Structure and the Mechanism of Deformation of Surface Layers of Metal at Friction, Usp. Fiz. Met., 12, No. 2: 209—239 (2011) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.12.02.209


Цитована література (25)  
 1. В. В. Тихонович, Л. М. Шелудченко, В. В. Горский, Металлофизика, 9, № 4: 27 (1987).
 2. В. В. Горский, В. В. Тихонович, Б. С. Шаповал и др., Трение и износ, 7, № 2: 308 (1986).
 3. В. В. Тихонович, Л. М. Шелудченко, В. В. Горский, Металлофиз. новейшие технол., 16, № 7: 13 (1994).
 4. В. В. Горский, В. В. Тихонович, Л. М. Шелудченко и др., Трение и износ, 14, № 6: 1041 (1993).
 5. В. В. Горский, А. Н. Грипачевский, В. В. Тихонович и др., Успехи физ. мет., 4, № 4: 271 (2003).
 6. В. В. Тихонович, А. Н. Грипачевский, В. И. Тихонович, Металознавство та обробка металів, № 3: 51 (2008).
 7. V. V. Gorsky, A. N. Gripachevsky, V. V. Nemoshkalenko et al., NanoStructured Materials, 5, No. 6: 965 (1995). Crossref
 8. V. V. Gorsky, A. N. Gripachevsky, V. V. Nemoshkalenko et al., NanoStructured Materials, 5, No. 6: 976 (1995). Crossref
 9. В. В. Немошкаленко, В. В. Горский, В. В. Тихонович и др., Металлофизика, 6, № 6: 93 (1984).
 10. А. И. Ковалев, Г. В. Щербединский, Современные методы исследования поверхности металлов и сплавов (Москва: Металлургия: 1989).
 11. А. И. Ковалев, В. П. Мишина, Г. В. Щербединский, Металлофизика, 9, № 3: 112 (1987).
 12. Е. Э. Засимчук, Л. И. Маркашова, Т. В. Турчак и др., Физическая мезомеханика, 12, № 2: 77 (2009).
 13. В. А. Лихачев, В. Е. Панин, Е. Э. Засимчук и др. Кооперативные деформационные процессы и локализация деформации (Киев: Наукова думка: 1989).
 14. Yu. G. Gordienko and E. E. Zasimchuk, Phil. Mag. A, 70, No. 1: 99 (1994). Crossref
 15. Е. Э. Засимчук, Ю. Г. Гордиенко, В. И. Засимчук, Металлофиз. новейшие технол., 24, № 9: 1161 (2002).
 16. Е. Э. Засимчук, В. И. Засимчук, Металлофиз. новейшие технол., 28, № 6: 803 (2006).
 17. С. С. Горелик, Л. Н. Расторгуев, Ю. А. Скаков, Рентгенографический и электроннооптический анализ (Москва: Металлургия: 1970).
 18. В. В. Рыбин, Физические основы развитой пластической деформации и вязкого разрушения поликристаллов (Автореф. дисс. … д-ра физ.-мат. н.) (Киев: Институт металлофизики АН УССР:1979).
 19. В. В. Немошкаленко, В. В. Тихонович, В. В. Горский и др., Металлофизика, 15, № 4: 45 (1993).
 20. Р. З. Валиев, А. В. Корзников, Р. Р. Мулюков, Физ. мет. металловед., № 4: 70 (1992).
 21. Д. Бриггс, М. П. Сих, Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (Москва: Мир: 1987).
 22. D. Singh, Plane Waves, Pseudopotentials and LAPW Method (Boston: Kluwer Academic: 1994).
 23. J. P. Perdew, S. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Let., 77: 3865 (1996). Crossref
 24. P. Blaha, K. Schwarz, G. K. Madsen, D. Kvasnicka, and J. Luits, WIEN2k: An Augmented Plane Wave  Local Orbitals Program for Calculation of Crystal Properties (Karlheinz Schwarz–Techn. Universität Wien, Austria: ISBN 3-9501031-1-2: 2001).
 25. Р. Нокс, А. Голд, Симметрия в твердом теле (Москва: Мир: 1970).
Цитується (1)