Статистична термодинаміка та фізична кінетика структурних змін (квази)бінарних твердих розчинів на основі щільних простих ґратниць (за даними про еволюцію картини розсіяння різного типу хвиль)

В. А. Татаренко$^{1}$, О. В. Соболь$^{2}$, Д. С. Леонов$^{3}$, Ю. А. Куницький$^{3}$, С. М. Бокоч$^{4}$

$^1$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна
$^2$Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Фрунзе, 21, 61002 Харків, Україна
$^3$Технічний центр НАН України, вул. Покровська, 13, 04070 Київ, Україна
$^4$Laboratoire Jean Kuntzmann, UMR 5224 CNRS, Tour IRMA, 51 rue des Mathematiques, B.P. 53, 38041 Grenoble Cedex 9, France

Отримана: 01.10.2010. Завантажити: PDF

Стаття стосується огляду вивчення релаксації різних типів атомового порядку від нерівноважного до рівноважного стану і визначення мікроскопічних параметрів міґрації атомів, що характеризують цю релаксацію в твердих розчинах (на прикладі стопів ГЦК-Ni—Al та кристалічних сполук $C32$-(Ti,W)B$_{2}$). Розглянуто прогнозовані температурні залежності залишкового електроопору рівноважних розчинів ГЦК-Ni—Al, а також дослідження кінетики інтенсивности дифузного розсіяння Рентґенових променів, обумовленого міжатомовими кореляціями для монокристалічних зразків розчинів ГЦК-Ni—Al (устрій їх порядку характеризується набором хвильових векторів, а саме, тим, якому мали б відповідати упорядковані структури типу $L1_{2}$-Ni$_{3}$Al і $L1_{0}$-Ni$_{2}$Al$_{2}$). Наведено мікроскопічні параметри міґрації атомів компонентів стопів ГЦК-Ni—Al у різних кінетичних моделях релаксації інтенсивности дифузного розсіяння, зокрема, оцінені енергії активації процесу, за якими в стопах Ni—Al релаксація порядку не обмежується лише традиційним вакансійним механізмом дифузії. З’ясовано залежності інтенсивностей дифузного розсіяння від часу відпалу для різних хвильових векторів з врахуванням залежностей інтенсивностей дифузного розсіяння від температури конденсації у кристалічну сполуку $C32$-(Ti,W)B$_{2}$ в квазибінарній системі TiB$_{2}$—WB$_{2}$. Передбачено можливі типи надструктур у втіленій гексагональній підґратниці в металовмісних кристалічних сполуках типу $C32$ і визначено умови низькотемпературної стабільности таких структур, що утворюються з неупорядкованого розподілу атомів (нестехіометричної) металевої підсистеми, залежно від характеру міжатомової взаємодії у кількох перших координаційних сферах підґратниці.

Ключові слова: квазибінарна сполука $C32$-(Ti,W)B$_{2}$, твердий розчин ГЦК-Ni—Al, залишковий електроопір, дифузне розсіяння, релаксація, фазові перетворення типу лад—(без)лад, статичні концентраційні хвилі.

PACS: 61.66.Fn, 61.72.Bb, 61.72.Cc, 61.72.Hh, 66.30.-h, 75.30.-m, 81.30.Hd

Citation: V. A. Tatarenko, O. V. Sobol’, D. S. Leonov, Yu. A. Kunyts’kyy, and S. M. Bokoch, Statistical Thermodynamics and Physical Kinetics of Structural Changes of Quasi-Binary Solid Solutions Based on the Close-Packed Simple Lattices (According to the Data About Evolution of a Pattern of Scattering of Waves of Various Kinds), Usp. Fiz. Met., 12, No. 1: 1—155 (2011) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.12.01.001


Цитована література (333)  
 1. J. Laval, Bull. Soc. Franc. Mineral., 64: 1 (1941); idem, J. Phys. Radium, 15: 545, 658 (1954).
 2. Р. Джеймс Оптические принципы дифракции рентгеновских лучей (Москва: Изд-во иностр. лит.: 1950).
 3. М. А. Кривоглаз, Физ. мет. металловед., 13, вып. 4: 481 (1962).
 4. С. В. Семеновская, Я. С. Уманский, Докл. Акад. наук СССР. Сер.: Техн. физика, 157, № 5: 1103 (1964).
 5. Л. Г. Климович, С. В. Семеновская, Я. С. Уманский, М. Я. Фишкис, Физ. мет. металловед., 25, вып. 6: 1029 (1968).
 6. С. В. Семеновская, Я. С. Уманский, М. Я. Фишкис, Докл. Акад. наук СССР. Сер.: Физика, 180, № 6: 1337 (1968).
 7. C. B. Walker, Phys. Rev., 103, No. 3: 547 (1956); ibid., 103, No. 3: 558 (1956). Crossref
 8. М. А. Кривоглаз, Журн. эксп. теор. физики, 31, вып. 4: 625 (1956).
 9. J. M. Cowley, J. Appl. Phys., 21: 24 (1950). Crossref
 10. S. C. Moss, J. Appl. Phys., 35: 3547 (1964). Crossref
 11. М. А. Кривоглаз, Журн. эксп. теор. физики, 34, вып. 1: 204 (1958).
 12. С. В. Семеновская, А. Г. Хачатурян, Физ. тверд. тела, 7, № 11: 3270 (1965).
 13. М. А. Кривоглаз, Теория рассеяния рентгеновских лучей и тепловых нейтронов реальными кристаллами (Москва: Наука: 1967).
 14. М. О. Кривоглаз, О. О. Тихонова, Укр. фіз. журн., 3: № 3: 297 (1958).
 15. И. М. Лифшиц, Н. В. Обреимов, Изв. Акад. наук СССР. Сер.: Физич., 12, № 2: 65 (1948).
 16. D. H. Okamoto, J. Phase Equilibrium, 14, No. 2: 257 (1993). Crossref
 17. H. Thomas, Zeitschrift für Metallkunde, 41: 185 (1950).
 18. H. Thomas, Zeitschrift für Physik, 129: 219 (1951). Crossref
 19. Б. Г. Лившиц, М. П. Равдель, Докл. Акад. наук СССР. Сер.: Техн. физика, 93, № 6: 1033 (1953).
 20. Б. Г. Лившиц, Физические свойства металлов и сплавов (Москва: Машгиз: 1956).
 21. W. Gaudig, P. Okamoto, G. Schans, G. Tromas, and H. Warlimont, Ordered Alloys: Structure, Applications and Physical Metallurgy: Proc. III. Bolton Landing Conference (Lousiana: Claiton’s Publ. Co. Baton Rouge: 1970), р. 347.
 22. J. E. Spruiell and E. E. Stansbury, J. Phys. Chem. Solids, 26, Iss. 5: 811 (1965). Crossref
 23. E. Ruedl, P. Delavignette, and S. Amelinckx, phys. status solidi (b), 28: 305 (1968). Crossref
 24. А. А. Кацнельсон, П. Ш. Дажаев, Изв. вузов СССР. Сер.: Физика, № 4: 23 (1970).
 25. А. А. Кацнельсон, Изв. вузов СССР. Сер.: Физика, № 10: 17 (1977).
 26. А. Г. Хачатурян, Физ. тверд. тела, 13, № 8: 2417 (1971).
 27. E. Hornbogen and M. Roth, Zeitschrift für Metallkunde, 58: 842 (1967).
 28. H. Y. Geng, M. H. F. Sluiter, and N. X. Chen, Phys. Rev. B, 72: No. 1: 014204 (2005). Crossref
 29. W. O. Gentry and M. E. Fine, Acta Metall., 20, No. 2: 181 (1972). Crossref
 30. C. L. Corey, B. Z. Rosenblum, and G. M. Greene, Acta Metall., 21, No. 7: 837 (1973). Crossref
 31. W. A. Soffa and D. E. Laughlin, Acta Metall., 37, No. 11: 3019 (1989). Crossref
 32. P. Georgopoulos and J. B. Cohen, Acta Metall., 29, No. 8: 1535 (1981). Crossref
 33. J. E. Epperson and P. Fürnrohr, Acta Crystallogr. A, 39: 740 (1983). Crossref
 34. F. Klaiber, B. Schönfeld, and G. Kostorz, Acta Crystallogr. A, 43: 525 (1987). Crossref
 35. F. Chassagne, M. Bessiere, Y. Calvayrac, P. Cenedese, and S. Lefebvre, Acta Metall., 37, No. 9: 2329 (1989).
 36. B. Schönfeld, L. Reinhard, G. Kostorz, and W. Bührer, Acta Materialia, 45, No. 12: 5187 (1997). Crossref
 37. B. Schönfeld, Short-Range Order and Pair Interactions in Binary Nickel Alloys, Statics and Dynamics of Alloy Phase Transformations (Еds. P. E. A. Turchi and A. Gonis) (New York: Plenum Press: 1994), р. 175.
 38. B. Schönfeld, G. Kostorz, M. Celino, and V. Rosato, Europhysics Letters, 54, No. 4: 482 (2001). Crossref
 39. B. Schönfeld, Progr. Mater. Sci., 44, No. 5: 435 (1999). Crossref
 40. В. А. Татаренко, В. В. Односум, Ю. Н. Коваль, Г. Е. Монастырский, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 9: 1111 (2003).
 41. Н. П. Кулиш, Н. А. Мельникова, П. В. Петренко, В. Г. Порошин, Н. Л. Цыганов, Изв. вузов СССР. Сер.: Физика, 32, № 2: 82 (1989).
 42. В. Г. Порошин, Н. П. Кулиш, Металлофиз. новейшие технол., 21, № 10: 75 (1999).
 43. P. Georgopoulos and J. B. Cohen, Supplément au J. de Physique Colloques, 38, No. 7: 191 (1977).
 44. J. B. Cohen, Solid State Physics, 39: 131 (1986). Crossref
 45. X.-M. Zhu and H. Zabel, Acta Crystallogr. A, 46, 86 (1990). Crossref
 46. S. H. Rahman, Acta Crystallogr. A, 49: 68 (1993). Crossref
 47. S. H. Rahman, Acta Crystallogr. A, 49: 56 (1993). Crossref
 48. S. H. Rahman and M. Rodewald, Acta Crystallogr. A, 51: 153 (1995). Crossref
 49. K. Osaka and T. Takama, Acta Materialia, 50, No. 6: 1289 (2002). Crossref
 50. S. Hata, T. Mitate, N. Kuwano, S. Matsumura, D. Shindod, and K. Oki, Mater. Sci. Eng.: A, 312: No. 1–2: 160 (2001). Crossref
 51. C. М. Бокоч, М. П. Кулиш, Т. Д. Шатний, Металлофиз. новейшие технол., 26, № 5: 627 (2004).
 52. A. G. Khachaturyan, Theory of Structural Transformations in Solids (New York: John Wiley & Sons: 1983).
 53. B. Sitaud and O. Dimitrov, J. Phys.: Condens. Matter, 2, No. 34: 7061 (1990). Crossref
 54. И. Н. Кидин, М. А. Штремель, Физ. мет. металловед., 11: 641 (1961).
 55. H. E. Cook, J. Phys. Chem. Solids, 30, No. 10: 2427 (1969). Crossref
 56. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Успехи физ. мет., 3, № 2: 111 (2002).
 57. C. E. Dahmani, M. C. Cadeville, and V. Pierron-Bohnes, Acta Metall., 33, No. 3: 369 (1985). Crossref
 58. М. А. Штремель, Ф. Ф. Сатдарова, Физ. мет. металловед., 27, вып. 3: 396 (1969).
 59. W. Püschl and H. P. Aubauer, phys. stat. solidi (b), 102, No. 2: 447 (1980). Crossref
 60. G. Bessenay, Mesures d’intensité diffuse sur monocristal en rayonnement synchrotron: mise au point de l’appareillage et tests — Aspects structuraux et cinétiques de l’ordre local dans des alliages Au–Cu: PhD Thesis (France: Université Pierre and Marie Curie: 1986).
 61. А. А. Кацнельсон, А. М. Силонов, В. М. Силонов, Физ. мет. металловед., 33, вып. 6: 1267 (1972).
 62. D. S. Leonov, T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and Yu. A. Kunitskiy, Defect and Diffusion Forum, 273–276: 520 (2008).
 63. A. O. Mekhrabov and M. Vedat Akdeniz, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 15, No. 2: 1 (2007). Crossref
 64. V. V. Slezov, Theory of Diffusive Decomposition of Solid Solutions (Chichester: Harwood Academic: 1995).
 65. А. Г. Хачатурян, Физ. тверд. тела, 9, № 9: 2594 (1967).
 66. А. Г. Хачатурян, Физ. тверд. тела, 11, № 12: 3534 (1969).
 67. М. А. Кривоглаз, Журн. эксп. теор. физики, 40, вып. 6: 1812 (1961).
 68. L. S. Darken, AIME Transactions, 175: 184 (1948).
 69. P. R. Okamoto and G. Thomas, Acta Metall., 19, No. 8: 825 (1971). Crossref
 70. S. K. Das, P. R. Okamoto, P. M. J. Fischer, and G. Thomas, Acta Metall., 21, No. 7: 913 (1971). Crossref
 71. S. Hata, S. Matsumura, N. Kuwano, and K. Oki, Jpn. Surface Analls., 3, No. 2: 401 (1997).
 72. S. Hata, H. Fujita, C. G. Schlesier, S. Matsumura, N. Kuwano, and K. Oki, Materials Transaction: The Jpn. Institute of Metals, 39, No. 1: 133 (1998).
 73. S. Hata, S. Matsumura, N. Kuwano, K. Oki, and D. Shindo, Acta Materialia, 46, No. 14: 4955 (1998). Crossref
 74. S. Hata, D. Shindo, N. Kuwano, S. Matsumura, and K. Oki, Materials Transaction: The Jpn. Institute of Metals, 39, No. 9: 914 (1998).
 75. S. Hata, D. Shindo, T. Mitate, N. Kuwano, S. Matsumura, and K. Oki, Micron, 31, No. 5: 533 (2000). Crossref
 76. S. Hata and S. Matsumura, The Crystallographic Society of Jpn., 44, No. 4: 225 (2002). Crossref
 77. D. de Fontaine, Acta Metall., 23, No. 5: 553 (1975). Crossref
 78. H. E. Cook, Mater. Sci. Eng., 25: 127 (1976). Crossref
 79. D. de Fontaine, Solid State Physics (Еds. H. Ehrenreich, F. Seits, D. Turnbull.) (New York: Academic Press.: 1979), vol. 34, p. 73.
 80. H. Chen and J. B. Cohen, Acta Metall., 27, No. 2: 603 (1979). Crossref
 81. H. Chen and J. B. Cohen, Metallurg. Mater. Trans. A, 12, No. 4: 575 (1981). Crossref
 82. U. D. Kulkarni and S. Banerjee, Acta Metall., 36, No. 2: 413 (1998). Crossref
 83. S. Banerjee, U. D. Kulkarni and K. Urban, Acta Metall., 37, No. 1: 35 (1989). Crossref
 84. A. Arya, S. Banerjee, G. P. Das, I. Dasgupta, T. Saha-Dasgupta, and A. Mookerjee, Acta Materialia, 49, No. 17: 3575 (2001). Crossref
 85. A. Arya, G. K. Dey, V. K. Vasudevan, and S. Banerjee, Acta Materialia, 50, No. 14: 3301 (2002). Crossref
 86. A. Mookerjee, T. Saha-Dasgupta, I. Dasgupta, A. Arya, S. Banerjee, and G. P. Das, Bulletin of Materials Science, 26, No. 1: 79 (2003). Crossref
 87. H. E. Cook, Acta Metall., 18, No. 3: 297 (1970). Crossref
 88. H. E. Cook, D. de Fontaine, and J. E. Hillard, Acta Metall., 17, No. 6: 765 (1969). Crossref
 89. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Металлофиз. новейшие технол.,. 24, № 10: 1335 (2002).
 90. М. А. Кривоглаз, Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах (Киев: Наукова думка: 1983).
 91. М. А. Кривоглаз, Диффузное рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов на флуктуационных неоднородностях в неидеальных кристаллах(Киев: Наукова думка: 1984).
 92. В. Г. Порошин, Н. П. Кулиш, П. В. Петренко, Н. А. Мельникова, Физ. тверд. тела, 41, № 12: 2121 (1999).
 93. С. М. Бокоч, Н. П. Кулиш, Т. М. Радченко, С. П. Репецкий, В. А. Татаренко, Металлофиз. новейшие технол., 24, № 5: 691 (2002).
 94. V. G. Poroshin and N. P. Kulish, Met. Phys. Advanced Technologies, 19, No. 10: 1367 (2001).
 95. V. G. Poroshin, N. P. Kulish, P. V. Petrenko et al., The Phys. Met. Metallogr., 87, No. 2: 145 (1999).
 96. M. P. Kulish, N. O. Mel’nikova, P. V. Petrenko, and V. G. Poroshin, Met. Phys. Advanced Technologies, 19, No. 9: 1147 (2001).
 97. М. М. Наумова, С. В. Семеновская, Я. С. Уманский, Физ. тверд. тела, 12, № 4: 976 (1970).
 98. F. Bley, Z. Amilius, and S. Lefebvre, Acta Metall., 36, No. 7: 1643 (1988). Crossref
 99. М. М. Наумова, С. В. Семеновская, Физ. тверд. тела, 13, № 12: 3632 (1970).
 100. H. Chen and J. B. Cohen, Supplément au J. de Physique Colloques, 38, No. 7: 314 (1977).
 101. S. Banerjee, K. Urban, and M. Wilkens, Acta Metall., 32, No. 3: 299 (1984). Crossref
 102. Д. Ф. Калинович, И. И. Ковенский, М. Д. Смолин, Физ. мет. металловед., 26, вып. 4: 762 (1968).
 103. С. М. Бокоч, Н. П. Кулиш, Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Металлофиз. новейшие технол., 26, № 3: 387 (2004).
 104. В. И. Гоманьков, И. М. Пузей, М. Н. Рукосуев, Металлофизика. Сер.: Упорядочение атомов и его влияние на свойства сплавов, вып. 20: 105 (1968).
 105. Т. М. Радченко, Кінетика близького порядку та еволюцiя картини розсiяння випромiнювань i електроопору в щiльно впакованих твердих розчинах (Дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07) (Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України: 2003).
 106. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, S. M. Bokoch, and M. P. Kulish, Proc. of the 1st Int’l Conf. on Diffusion in Solids and Liquids—‘DSL-2005’ (Aveiro, Portugal, 6–8 July, 2005) (Еds. A. Öchsner, J. Grácio, and F. Barlat) (Aveiro: University of Aveiro: 2005), vol. 2, р. 591.
 107. С. М. Бокоч, М. П. Кулиш, В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Металлофиз. новейшие технол., 26, № 4: 541 (2004).
 108. A. Caplain et W. Chambron, Acta Metall., 25, No. 9: 1001 (1977) (in French). Crossref
 109. V. A. Tatarenko and T. M. Radchenko, Intermetallics, 11, No. 11–12: 1319 (2003). Crossref
 110. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, В. М. Надутов, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 10: 1303 (2003).
 111. L.-Q. Chen and A. G. Khachaturyan, Phys. Rev. B, 44, No. 9: 4681 (1991). Crossref
 112. L. Q. Chen and A. G. Khachaturyan, Kinetics of Ordering Transformations in Metals (Еds. H. Chen and V. K. Vasudevan) (Warrendale, Pennsylvania: TMS: 1992), р. 197.
 113. L.-Q. Chen and A. G. Khachaturyan, Phys. Rev. B, 46, No. 10: 5899 (1992). Crossref
 114. R. Poduri and L.-Q. Chen, Acta Materialia, 45, No. 1: 245 (1997). Crossref
 115. R. Poduri and L.-Q. Chen, Acta Materialia, 46, No. 5: 1719 (1998). Crossref
 116. Y. Wang, D. Banerjee, C. C. Su, and A. G. Khachaturyan, Acta Materialia, 46, No. 9: 2983 (1998). Crossref
 117. G. Rubin and A. G. Khachaturyan, Acta Materialia, 47, No. 7: 1995 (1999). Crossref
 118. Э. П. Фельдман, Л. И. Стефанович, К. В. Гуменник, Изв. РАН. Сер.: Физич., 70, № 7: 1048 (2006).
 119. J. G. Kirkwood, J. Chem. Phys., 6: 70 (1938). Crossref
 120. А. Г. Хачатурян, Физ. тверд. тела, 5, № 1: 26 (1963).
 121. А. Г. Хачатурян, Физ. мет. металловед., 13, вып. 4: 493 (1962).
 122. А. Г. Хачатурян, Физ. тверд. тела, 5, № 1: 15 (1962); А. Г. Хачатурян, Физ. тверд. тела, 5, № 3: 750 (1963).
 123. А. Г. Хачатурян, Проблемы металловедения и физики металлов, 8: 373 (1964).
 124. А. Г. Хачатурян, Журн. эксп. теор. физики, 63, вып. 4: 1421 (1972).
 125. A. G. Khachaturyan, phys. status solidi (b), 60, No. 1–2: 9–37 (1973). Crossref
 126. А. Г. Хачатурян, Теория фазовых превращений и структура твердых растворов (Москва: Наука: 1974).
 127. Д. А. Бадалян, А. Г. Хачатурян, Физ. тверд. тела, 12, № 2: 439 (1970).
 128. М. А. Кривоглаз, Журн. эксп. теор. физики, 32, вып. 6: 1368 (1957).
 129. М. А. Кривоглаз, А. А. Смирнов, Теория упорядочивающихся сплавов (Москва: Физматгиз: 1958).
 130. З. А. Матысина, А. А. Смирнов, Вопросы физики металлов и металловедения, № 19: 136 (1964).
 131. М. А. Кривоглаз, Журн. эксп. теор. физики, 34, вып. 2: 355 (1958).
 132. М. А. Кривоглаз, Тю Хао, Металлофизика. Сер.: Дефекты и свойства кристаллической решетки, вып. 24: 84 (1968).
 133. W. Kohn, Phys. Rev. Lett., 2: 393 (1959). Crossref
 134. А. М. Афанасьев, Ю. Каган, Журн. эксп. теор. физики, 43, вып. 4: 1456 (1962).
 135. А. А. Кацнельсон, В. С. Степанюк, О. В. Фарберович, А. Сас, Электронная теория конденсированных сред (Москва: Изд-во МГУ: 1990).
 136. S. C. Moss, Phys. Rev. Lett., 22: 1108 (1969). Crossref
 137. Sh. Hashimoto and Sh. Ogawa, J. Phys. Soc. Jpn., 29: 1402 (1970). Crossref
 138. J. R. Castles, J. M. Cowley, and A. E. C. Spargo, Acta Crystallogr. A, 27: 376 (1971). Crossref
 139. K. Sato, D. Watanabe, and Sh. Ogawa, J. Phys. Soc. Jpn., 17: 1647 (1962). Crossref
 140. D. Watanabe, J. Phys. Soc. Jpn., 14: 436 (1959). Crossref
 141. Т. Муто, Ю. Такаги, Теория явлений упорядочения в сплавах (Москва: Изд. иностр. лит.: 1959).
 142. В. М. Даниленко, А. А. Смирнов, Физ. мет. металловед., 14, вып. 3: 337 (1962).
 143. В. М. Даниленко, Д. Р. Риздвянецкий, А. А. Смирнов, Физ. мет. металловед., 15, вып. 2: 194 (1963).
 144. Д. Р. Риздвянецкий, Вопросы физики металлов и металловедения, № 19: 102 (1964).
 145. Д. Р. Риздвянецкий, Укр. фіз. журн., 9, № 2: 218 (1964).
 146. G. M. Bell and D. A. Lavis, Philos. Mag., 11, No. 113: 937 (1965). Crossref
 147. D. A. Lavis and G. M. Bell, Philos. Mag., 15, No. 131: 587 (1967). Crossref
 148. G. M. Bell and W. M. Fairbairn, Philos. Mag., 13, No. 123: 477 (1966). Crossref
 149. G. Inden, Physica B, 103, No. 1: 82 (1981). Crossref
 150. Г. Инден, Взаимное влияние магнитного и химического упорядочения. Диаграммы фаз в сплавах (Москва: Мир: 1986), с. 114.
 151. B. A. Huberman and W. Streifer, Phys. Rev. B, 12: 2741 (1975). Crossref
 152. R. A. Takhir-Kheli and T. Kawasaki, J. Phys. C: Solid State Physics, 10, No. 12: 2207 (1977). Crossref
 153. J. L. Morán-López and L. M. Falicov, J. Phys. C: Solid State Physics, 13, No. 9: 1715 (1980). Crossref
 154. J. L. Morán-López and L. M. Falicov, Solid State Commun., 31, No. 5: 325 (1979). Crossref
 155. L. Billard, P. Villemain, and A. Chamberod, J. Phys. C: Solid State Physics, 11, No. 13: 2815 (1978). Crossref
 156. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
 157. P. Nash, M. F. Singleton, and J. L. Murray, Phase Diagrams of Binary Nickel Alloys (Еd. P. Nash) (Metals Park, Ohio: ASM International: 1991), vol. 1, p. ОН3-11.
 158. Н. Ашкрофт, Н. Мермин, Физика твердого тела (Москва: Мир: 1979). т. 2.
 159. R. Kozubski, J. Soltys, M. C. Cadeville, V. Pieronn-Bohnes, T. H. Kim, P. Schwander, J. P. Hahn, and G. Kostorz, Intermetallics, 1, No. 3: 139 (1993). Crossref
 160. Дж. Смарт, Эффективное поле в теории магнетизма (Москва: Мир: 1968).
 161. D. B. Miracle, Acta Metall. et Materialia, 41, No. 3: 649 (1993). Crossref
 162. S. V. Divinski and L. N. Larikov, Met. Phys. Advanced Technologies, 17, No. 9: 1009 (1999).
 163. K. D. Belashchenko, V. Yu. Dobretsov, I. R. Pankratov, G. D. Samolyuk, and V. G. Vaks, J. Phys.: Condens. Matter, 11, No. 20: 10593 (1999). Crossref
 164. R. Kozubski, Progr. Mater. Sci., 41, No. 1–2: 1 (1997). Crossref
 165. A. Kerrache, H. Bouzra, M. Zemirli, V. Pierron-Bohnes, M. C. Cadeville, and M. A. Khan, Computational Materials Science, 17, No. 2–4: 324 (2000). Crossref
 166. P. Oramus, R. Kozubski, V. Pierron-Bohnes, M. C. Cadeville, and W. Pfeiler, Phys. Rev. B, 63, No. 17: 174109 (2001). Crossref
 167. A. Kerrache, H. Bouzar, M. Zemirli, V. Pierron-Bohnes, M. C. Cadeville, and M. A. Khan, Defect and Diffusion Forum, 194–199: 447 (2001).
 168. P. Oramus, R. Kozubski, V. Pierron-Bohnes, M. C. Cadeville, С. Massobrio, and W. Pfeiler, Defect and Diffusion Forum, 194–199: 453 (2001).
 169. W. Pfeiler and B. Sprušil, Mater. Sci. Eng.: A, 324, No. 1–2: 34 (2002). Crossref
 170. F. Chassagne, M. Bessiere, Y. Calvayrak, P. Cenedese, and S. Lefebvre, Acta Metall., 37, No. 9: 2329 (1989). Crossref
 171. M. Afyouni, V. Pierron-Bohnes, and M. Cadeville, Acta Metall., 37, No. 9: 2339 (1989). Crossref
 172. R. Kozubski and W. Pfeiler, Acta Materialia, 44, No. 4: 1573 (1996). Crossref
 173. B. Schönfeld, Local Atomic Arrangements in Binary Alloys (ETH Zurich-Habilitations Schrift) (Zurich: Institut fuer Angewandte Physik: 1993).
 174. V. G. Vaks and V. V. Kamyshenko, J. Phys.: Condens. Matter, 3, No. 10: 1351 (1991). Crossref
 175. J. Y. Rhee, Yu. V. Kudryavtsev, and Y. P. Lee, Phys. Rev. B, 68, No. 4: 045104 (2003); B. Idzikowski, Yu. V. Kudryavtsev, Y.-H. Hyun, Y.-P. Lee, and J. Klenke, J. Alloys and Compounds, 423, Iss. 1–2: 267 (2006). Crossref
 176. M. Sluiter and P. E. A. Turchi, Mater. Sci. Eng.: A, 152, No. 1–2: 1 (1992). Crossref
 177. S. V. Beiden and V. G. Vaks, Phys. Lett. A, 163, No. 3: 209 (1992). Crossref
 178. F. R. de Boer, C. J. Schinkel, J. Biesterbos, and S. Proost, J. Appl. Phys., 40, No. 3: 1049 (1969). Crossref
 179. T. F. M. Kortekaas and J. J. M. Franse, J. Phys. F: Met. Phys., 6, No. 6: 1161 (1976). Crossref
 180. H. Sasakura, K. Suzuki, and Y. Masuda, J. Phys. Soc. Jpn., 53, No. 1: 352 (1984). Crossref
 181. H. Sasakura, K. Suzuki, and Y. Masuda, J. Phys. Soc. Jpn., 53, No. 2: 754 (1984). Crossref
 182. A. Semwal and S. N. Kaul, Phys. Rev. B, 60, No. 18: 12799 (1999). Crossref
 183. P. Scherrer, C. Dimitropoulos, F. Borsa, and S. Rubini, Phys. Rev. B, 57, No. 17: 10462 (1998). Crossref
 184. Р. Бозорт, Ферромагнетизм (Москва: Изд. иностр. лит.: 1956).
 185. J. H. Westbrook, Metallurg. Mater. Trans. A, 8, 1327 (1977). Crossref
 186. J. H. Westbrook and R. L. Fleischer, Intermetallic Compounds (New York: Wiley: 1995).
 187. L. N. Larikov, Diffusion in Intermetallic Compounds. Intermetallic Compounds (Еds. J. H. Westbrook, R. L. Fleischer, and L. N. Larikov) (New York: Wiley: 1995).
 188. G. Tammann, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 37, No. 1: 303 (1903). Crossref
 189. A. S. Kurnakov, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 23, No. 1: 439 (1900). Crossref
 190. G. Tammann and K. Dahl, Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie, 126, No. 1: 104 (1923). Crossref
 191. J. H. Schneibel, G. T. Petersen, and C. T. J. Liu, Materials Research, 3: 68 (1986). Crossref
 192. C. T. J. Liu and J. O. Stiegler, Science, 226: 636 (1984). Crossref
 193. K. Aoki and O. I. Izumi, J. Jpn. Institute of Metals, 43: 1190 (1979).
 194. G. Sauthoff, Intermetallics (Wertheim: VCH: 1995).
 195. Л. Н. Лариков, В. В. Гейченко, В. М. Фальченко, Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах (Киев: Наукова думка: 1975).
 196. H. Mehrer, Materials Transactions: The Jpn. Institute of Metals, 37, No. 6: 1259 (1996).
 197. M. Koiwa, Materials Transactions: The Jpn. Institute of Metals, 39, No. 12: 1169 (1998).
 198. K. Nakajima, K. Nonaka, W. Sprengel, and M. Koiwa, Mater. Sci. Eng.: A, 239–240: 819 (1997). Crossref
 199. Y. Shi, G. Frohberg, and H. Wever, phys. status solidi (a), 152, No. 2: 361 (1995). Crossref
 200. St. Frank, U. Soderval, and Chr. Herzig, phys. status solidi (b), 191, No. 1: 45 (1995). Crossref
 201. G. F. Handcock and B. R. McDonnell, phys. status solidi (a), 4, No. 1: 143 (1971). Crossref
 202. E. W. Elcock and C. W. McCombie, Phys. Rev. B, 109, No. 2: 605 (1958). Crossref
 203. Л. Н. Лариков, А. И. Носарь, Металлофиз. новейшие технол., 11, № 3: 14 (1995).
 204. Л. Н. Лариков, А. И. Носарь, Металлофиз. новейшие технол., 11, № 6: 34 (1995).
 205. H. A. Domian and H. I. Aaronson, Diffusion in Body-Centered Cubic Metals (American Society for Metals: 1965), p. 209.
 206. M. Arita, M. Koiwa, and S. Ishioka, Acta Metall., 37, No. 5: 1363 (1989). Crossref
 207. I. V. Belova and G. E. Murch, Philos. Mag. A, 82, No. 2: 269 (2002). Crossref
 208. S. V. Divinski and Chr. Herzig, Intermetallics, 8, No. 12: 1357 (2000). Crossref
 209. G. Vogl and B. Sepiol, Acta Materialia, 42, No. 9: 3175 (1994). Crossref
 210. H. Wever, Defect Diffusion Forum, 83: 55 (1992).
 211. H. Numakura, T. Ikeda, M. Koiwa, and A. Almazouzi, Philos. Mag. A, 77, No. 4: 887 (1998). Crossref
 212. С. В. Дивинський, Закономірності дифузії в інтерметалідах та сплавах на основі перехідних металів (Дис. д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.13) (Київ: Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України: 2006).
 213. St. Frank, S. V. Divinski, U. Södervall, and Chr. Herzig, Acta Materialia, 49: 1399 (2001). Crossref
 214. C. R. Kao and Y. A. Chang, Intermetallics, 1, No. 4: 237 (1993). Crossref
 215. S. V. Divinski and L. N. Larikov, J. Phys.: Condens. Matter, 9, No. 37: 7873 (1997). Crossref
 216. S. V. Divinski, St. Frank, U. Södervall, and Chr. Herzig, Acta Materialia, 46: 4369 (1998). Crossref
 217. Chr. Herzig, T. Przeorski, and Y. Mishin, Intermetallics, 7, No. 3–4: 389 (1999).
 218. Yu. Mishin and Chr. Herzig, Acta Materialia, 48, No. 3: 589 (2000). Crossref
 219. Chr. Herzig, T. Przeorski, M. Friesel, F. Hisker, and S. V. Divinski, Intermetallics, 9, No. 6: 461 (2001).
 220. Yu. Mishin and D. Farkas, Philos. Mag. A, 75, No. 1: 169 (1997); Yu. Mishin and D. Farkas, Philos. Mag. A, 75, No. 1: 187 (1997). Crossref
 221. S. V. Divinski, St. Frank, Chr. Herzig, and U. Södervall, Solid State Phenomena, 72: 203 (2000). Crossref
 222. M. S. Daw and M. I. Baskes, Phys. Rev. B, 29, No. 12: 6443 (1984). Crossref
 223. Yu. Mishin, M. J. Mehl, and D. A. Papaconstantopoulos, Phys. Rev. B, 65, No. 22: 224114 (2002). Crossref
 224. M. Eggersmann and H. Mehrer, Philos. Mag. A, 80: 1219 (2000). Crossref
 225. P. A. Korzhavyi, A. V. Ruban, A. Y. Lozovoi, Y. K. Vekilov, I. A. Abrikosov, and B. Johansson, Phys. Rev. B, 61, No. 9: 6003 (2000). Crossref
 226. H.-E. Schaefer, K. Frenner, and R. Würschum, Intermetallics, 7, No. 3–4: 277 (1999). Crossref
 227. M. Kogachi, Y. Takeda, and T. Tanahashi, Intermetallics, 3, No. 2: 129 (1995). Crossref
 228. H.-E. Schaefer and K. Badura-Gergen, Defect Diffusion Forum, 143–147: 193 (1997).
 229. B. Meyer and M. Fähnle, Phys. Rev. B, 59, No. 9: 6072 (1999). Crossref
 230. A. F. Voter and S. P. Chen, Material Research Society Symposium, 82: 175 (1987).
 231. М. Б. Бронфин, Г. С. Булатов, И. А. Другова, Физ. мет. металловед., 40, №. 2: 363 (1975).
 232. K. Hoshino, S. J. Rothman, and R. S. Averback, Acta Metall., 36, No. 5: 1271 (1988). Crossref
 233. G. F. Hancock, phys. status solidi (a), 7, No. 2: 535 (1971). Crossref
 234. St. Frank and Chr. Herzig, Mater. Sci. Eng., 239–240: 882 (1997). Crossref
 235. M. Athenes and P. Bellon, Philos. Mag. A, 79, No. 9: 2243 (1999). Crossref
 236. Chr. Herzig and S. V. Divinski, Diffusion Processes in Advanced Technological Materials (Еd. D. Gupta) (Norwich: William Adrei Inc.: 2005), р. 173.
 237. S. B. Jung, Y. Minamino, H. Araki, T. Yamane, K. Hirao, and S. Sab, Defect Diffusion Forum, 95–98: 859 (1993).
 238. A. K. Fujiwar and Z. Horita, Acta Materialia, 50, No. 6: 1571 (2002). Crossref
 239. T. Ikeda, A. Almazouzi, H. Numakura, M. Koiwa, M. Sprengel, and H. Nakajima, Acta Materialia, 46, No. 15: 5369 (1998). Crossref
 240. M. Watanabe, Z. Horita, and M. Nemoto, Defect Diffusion Forum, 143–147: 345 (1997).
 241. J. Castaing and P. Costa, Boron and Refractory Borides (Еd. V. I. Matkovich) (Berlin: Springer: 1977), р. 19.
 242. H. Kaga, E. M. Heian, and Z. A. Munir, J. American Ceramic Society, 84, No. 12: 2764 (2001). Crossref
 243. B. Post, F. W. Glaser, and D. Moskowitz, Acta Metall., 2, No. 1: 20 (1954). Crossref
 244. R. Telle, E. Fender, and G. Petzov, J. Hard Mater., 3: 211 (1992).
 245. I. Mitra, Gefügeentwicklung und Plättchenwachstum im System der Übergangsmetallboride TiB2, W2B5 und CrB2 zur Dispersionsverstärkung von Carbidkeramik (PhD thesis) (Aachen: RWTH: 1998).
 246. A. Pohl, P. Kizler, R. Telle, and F. Aldinger, Zeitschrift für Metallkunde, 85, No. 9: 658 (1994).
 247. T. Lundström, Arkiv för Kemi., 30, No. 11: 115 (1968).
 248. I. Mitra and R. Telle, J. Solid State Chem., 133, No. 1: 25 (1997). Crossref
 249. F. Hofer, P. Warbichler, B. Buchmayer, and S. Kleber, J. Microscopy, 184, No. 3: 163 (1996). Crossref
 250. Ю. Б. Кузьма, С. И. Сваричевская, В. С. Телегус, Поршковая металлургия, 6, № 1029: 61 (1969).
 251. C. Schmalzried, R. Telle, B. Freitag, and W. Mader, Zeitschrift für Metallkunde, 92, No. 11: 1197 (2001).
 252. M. Shibuya, M. Kawata, M. Ohyanagi, and Z. A. Munir, J. American Ceramic Society, 86, No. 4: 706 (2003). Crossref
 253. H. Matzke and V. V. Rondinella, Diffusion in Non-Metallic Solids (Еd. D. L. Beke) (Berlin: Springer: 1999), vol. III/33 B1, p. 5.
 254. H. Schmidt, G. Borchardt, C. Schmalzried, R. Telle, S. Weber, and H. Scherrer, J. Appl. Phys., 93, No. 2: 907 (2003). Crossref
 255. H. Schmidt, G. Borchardt, S. Weber, and H. Scherrer, Defect and Diffusion Forum, 263: 219 (2007).
 256. R. A. Cutler, Engineered Materials Handbook (Еd. S. J. Schneider, Jr.) (Metals Park, OH: ASM International: 1991), vol. 4, p. 787.
 257. The Encyclopedia of Advanced Materials (Еds. D. Bloor, R. J. Brook, M. C. Flemmings, S. Mahajan, and R. W. Cahn) (Oxford: Elsevier Science: 1994), vol. 1, p. 287.
 258. Inorganic Reactions and Methods (Еd. A. P. Hagen) (New York: VCH: 1991), vol. 13, p. 84.
 259. O. Knoteck and A. Schrey, Handbook of Thin Film Process Technology (Еds. D. Glocker and S. Ismat Shah) (Philadelphia: Institute of Physics Publishing: 1995), р. Z1.0:12.
 260. Handbook of Chemistry and Physics (Еd. R. C. West) (Boca Raton, FL: CRC: 1989).
 261. X. Li, M. H. Manghnani, L.-Ch. Ming, and D. E. Grady, J. Appl. Phys., 80, No. 7: 3860 (1996). Crossref
 262. W. B. Pearson, A Handbook of Lattice Spacings and Structures of Metals and Alloys (Oxford: Pergamon: 1992).
 263. О. В. Соболь, Е. А. Соболь, А. Н. Стеценко, Вакуумные технологии и оборудование: сб. докл. VI Междунар. конф. (Харьков: ННЦ ХФТИ ИПП «Контраст»: 2003), с. 187–190.
 264. О. В. Соболь, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 4, вип. 3: 707 (2006).
 265. Г. В. Самсонов, Т. И. Серебрякова, В. А. Неронов, Бориды (Москва: Атомиздат: 1975).
 266. Л. И. Гладких, О. Н. Григорьев, О. В. Соболь и др., Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материалловедение, 82, № 6: 139 (2002).
 267. О. В. Соболь, А. Т. Пугачев, А. Н. Стеценко, Вестник ВГТУ, 15, вып. 1: 18 (2004).
 268. О. В. Соболь, Сборник докладов V Междyнародной конференции ОТТОМ-5 (Харьков: ННЦ ХФТИ: ИПП «Контраст»: 2004), ч. 2, с. 241.
 269. А. П. Шпак, О. В. Соболь, П. Г. Черемской, Ю. А. Куницкий, А. Н. Стеценко, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 4, вип. 2: 413 (2006).
 270. О. В. Соболь, Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов: сб. докл. VI Междунар. конф. (Харьков: ННЦ ХФТИ: ИПЦ «Контраст»: 2005), т. 2, с. 209.
 271. O. V. Sobol’, O. N. Grigorjev, Yu. A. Kunitsky, S. N. Dub, A. A. Podtelezhnikov, and A. N. Stetsenko, Science of Sintering, 38: 63 (2006). Crossref
 272. А. П. Шпак, О. В. Соболь, Ю. А. Куницкий, П. Г. Черемской, Самоорганизация в низкоразмерных системах (Киев: ИМФ НАНУ: 2005).
 273. А. П. Шпак, П. Г. Черемской, Ю. А. Куницкий, О. В. Соболь, Кластерные и наноструктурные материалы (Киев: Академпериодика: 2005), т. 3.
 274. В. С. Иванова, А. С. Баланкин, И. Ж. Бунин, А. А. Оксагоев, В. С. Иванова, Синергетика и фракталы в материаловедении (Москва: Наука: 1994).
 275. П. А. Селищев, Самоорганизация в радиационной физике (Москва–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»–Институт компьютерных исследований: 2008).
 276. O. V. Sobol, Functional Materials, 13, No. 3: 486 (2006).
 277. Г. В. Самсонов, И. Ф. Прядко, Л. Ф. Прядко, Электронная локализация в твердом теле (Москва: Наука: 1976).
 278. А. И. Гусев, Успехи физич. наук, 168, № 1: 55 (1998). Crossref
 279. O. V. Sobol’, Phys. Met. Metallogr., 91, No. 1: 60 (2001).
 280. А. П. Шпак, О. В. Соболь, В. А. Татаренко, Ю. А. Куницкий, М. Ю. Барабаш, Д. С. Леонов, В. А. Дементьев, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 4: 525 (2008).
 281. Л. С. Палатник, М. Я. Фукс, В. М. Косевич, Механизм образования и субструктура конденсированных пленок (Москва: Наука: 1972).
 282. Физическое металловедение: Фазовые превращения в металлах и сплавах и сплавы с особыми физическими свойствами (Ред. Р. У. Кан, П. Т. Хаазен) (Москва: Металлургия: 1987), т. 2.
 283. А. П. Шпак, О. В. Соболь, Ю. А. Куницкий, М. Ю. Барабаш, Порошковая металлургия, № 1/2: 72 (2008).
 284. О. В. Соболь, Физ. тверд. тела, 49, вып. 6: 1104 (2007).
 285. O. V. Sobol, E. A. Sobol, L. I. Gladkikh, and A. N. Gladkikh, Functional Materials, 9, No. 3: 486 (2002).
 286. Х. Дж. Гольдшмидт, Сплавы внедрения (Москва: Мир: 1971).
 287. А. П. Шпак, П. Г. Черемской, Ю. А. Куницкий, О. В. Соболь, Кластерные и наноструктурные материалы (Киев: Академпериодика: 2005), т. 3.
 288. А. П. Шпак, О. В. Соболь, Ю. А. Куницкий, М. Ю. Барабаш, Д. С. Леонов, Я. А. Нечитайло, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 6, вип. 1: 331 (2008).
 289. E. A. Starke Jr., V. Gerold, and A. G. Guy, Acta Metall., 13, Iss. 9: 957 (1965).
 290. N. S. Stoloff, International Materials Reviews, 34, No. 4: 153 (1989).
 291. Б. А. Гринберг, М. А. Иванов, Интерметаллиды Ni3Al и TiAl: микроструктура, деформационное поведение (Екатеринбург: УрО РАН: 2002).
 292. І. Ю. Проценко, А. М. Чорноус, С. І. Проценко, Прилади та методи дослідження плівкових матеріалів (Суми: Вид-во СумДУ: 2007).
 293. М. А. Кривоглаз, С. П. Репецкий, Физ. мет. металловед., 32, № 5: 899 (1971).
 294. S. Mantl, W. Petry, K. Schroeder, and C. Vogl, Phys. Rev. B, 27, No. 9: 5313 (1983).
 295. S. Radelaar, J. Phys. Chem. Solids, 27, No. 9: 1375 (1966).
 296. P. L. Rossiter, The Electrical Resistivity of Metals and Alloys (Cambridge: Cambridge Univ. Press: 1991).
 297. О. В. Савин, Н. Н. Степанова, Ю. Н. Акшенцев, Б. А. Баум, В. А. Сазонова, Ю. Э. Турхан, Физ. мет. металловед., 88, № 4: 69 (1999).
 298. О. В. Савин, Н. Н. Степанова, Ю. Н. Акшенцев, Б. А. Баум, Е. Е. Барышев, Физ. мет. металловед., 90, № 1: 66 (2000).
 299. Б. В. Николаев, Г. В. Тягунов, Расплавы, № 4: 22 (1995).
 300. M. Spiegel, Mathematical Handbook (New York: McGraw-Hill Book Company: 1990); G. A. F. Seber and C. J. Wild, Nonlinear Regression (New York: John Wiley & Sons: 1989). Crossref
 301. P. H. William, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, and W. T. Vetterling, Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing (New York: Cambridge University Press: 1992).
 302. R. Kozubski and M. C. Cadeville, J. Phys. F: Met. Phys., 18, No. 12: 2569 (1988). Crossref
 303. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and S. M. Bokoch, Металлофиз. новейшие технол., 28, № 12: 1699 (2006).
 304. С. П. Репецкий, В. А. Татаренко, И. Г. Вышиваная, И. Н. Мельник, Металлофиз. новейшие технол., 29, № 6: 787 (2007).
 305. S. M. Bokoch, D. S. Leonov, M. P. Kulish, V. A. Tatarenko, and Yu. A. Kunitsky, Металлофиз. новейшие технол., 30, № 12: 1677 (2008); S. M. Bokoch, D. S. Leonov, M. P. Kulish, V. A. Tatarenko, and Yu. A. Kunitsky, phys. status solidi (a), 206, No. 8: 1766 (2009). Crossref
 306. В. Н. Бугаев, В. А. Татаренко, Взаимодействие и распределение атомов в сплавах внедрения на основе плотноупакованных металлов (Киев: Наукова думка: 1989).
 307. Р. А. Андриевский, Я. С. Уманский, Фазы внедрения (Москва: Наука: 1977).
 308. A. G. Khachaturyan, Progr. Mater. Sci., 22, No. 1–2: 1 (1978). Crossref
 309. М. М. Наумова, С. В. Семеновская, Физ. тверд. тела, 13, № 2: 381 (1971).
 310. С. В. Семеновская, Докл. Акад. наук СССР. Сер.: Физика, 210, № 5: 1056 (1973).
 311. S. V. Semenovskaya, phys. status solidi (b), 64, No. 1: 291 (1974). Crossref
 312. С. В. Семеновская, Д. М. Умидов, Кристаллография, 19, вып. 4: 705 (1974).
 313. D. P. Pope and J. L. Garin, J. Appl. Crystallogr., 10, Pt. 1: 14 (1977). Crossref
 314. R. W. Cahn, P. A. Siemers, J. E. Geiger, and P. Bardhanm, Acta Metall., 35, Iss. 11: 2737 (1987). Crossref
 315. F. J. Bremer, M. Beyss, and H. Wenzl, phys. status solidi (a), 110, Iss. 1: 77 (1988). Crossref
 316. М. Хансен, К. Андерко, Структуры двойных сплавов (Москва: Металлургиздат: 1962), т. 1, 2.
 317. В. А. Старенченко, Ю. В. Соловьева, С. В. Старенченко, Т. А. Ковалевская, Термическое и деформационное упрочнение монокристаллов сплавов со сверхструктурой L12 (Томск: НТЛ: 2006).
 318. С. В. Старенченко, Э. В. Козлов, В. А. Старенченко, Закономерности термического фазового перехода порядок–беспорядок в сплавах со сверхструктурами L12, L12(M), L12(MM), D1a (Томск: НТЛ: 2007).
 319. С. В. Косицын, И. И. Косицына, Успехи физ. мет., 9, вып. 2: 195 (2008). Crossref
 320. A. Aharoni, Introduction to the Theory of Ferromagnetism (New York: Oxford University Press Inc.: 2000).
 321. T. Moriya, Spin Fluctuations in Itinerant Electron Magnetism (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 1985). Crossref
 322. J. Kübler, Theory of Itinerant Electron Magnetism (New York: Oxford University Press Inc.: 2009).
 323. P. Mohn, Magnetism in the Solid State: An Introduction (Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag: 2003).
 324. H. J. Pickart, H. A. Alperin, V. J. Minkiewicz, R. Nathans, G. Shirane, and O. Steinsvoll, Phys. Rev., 156, Iss. 2: 623 (1967). Crossref
 325. G. Shirane, V. J. Minkiewicz, and R. Nathans, J. Appl. Phys., 39, Iss. 2: 383 (1968). Crossref
 326. H. Bjerrum Møller, Proc. of the Fourth IAEA Symposium on Neutron Inelastic Scattering (International Atomic Energy Agency, Copenhagen, 1968) (Vienna: IAEA: 1968), vol. II, p. 3.
 327. G. Shirane, J. Magn. Magn. Mater., 45, Iss. 1: 33 (1984); H. A. Mook, R. M. Nicklow, E. D. Thompson, and M. K. Wilkinson, J. Appl. Phys., 40, Iss. 3: 1450 (1969). Crossref
 328. W. A. Reed and E. Fawcett, J. Appl. Phys., 35, Iss. 3: 754 (1964); Sh. Wakoh and J. Yamashita, J. Phys. Soc. Jpn., 19, No. 8: 1342; Sh. Wakoh, J. Phys. Soc. Jpn., 20, No. 10: 1894 (1965) (Erratum, ibid., 21: 412B (1966)); E. I. Zornberg, Phys. Rev. B, 1, Iss. 1: 244 (1970); A. V. Gold, J. Appl. Phys., 39, Iss. 2: 768 (1969); B. I. Min, A. J. Freeman, and H. J. F. Jansen, Phys. Rev. B, 37, Iss. 12: 6757 (1988); T. Nautial and S. Auluck, Phys. Rev. B, 45, Iss. 24: 13930 (1992). Crossref
 329. S. M. Bokoch and V. A. Tatarenko, Успехи физ. мет., 11, № 4: 413 (2010); V. A. Tatarenko, S. M. Bokoch, V. M. Nadutov, T. M. Radchenko, and Y. B. Park, Defect and Diffusion Forum, 280–281: 29 (2008). Crossref
 330. Y. Mishin, M. J. Mehl, and D. A. Papaconstantopoulos, Acta Mater., 53: No. 15: 4029 (2005); G. P. Purja Pun and Y. Mishin, Philos. Mag., 89, Iss. 34&36: 3245 (2009); F. Cleri and V. Rosato, Phys. Rev. B, 48, Iss. 1: 22 (1993); J. Cai and Y. Y. Ye, Phys. Rev. B, 54, Iss. 12: 8398 (1996); S. Yu, Ch.-Yu Wang, T. Yu, and J. Cai, Physica B: Condens. Matter, 396, Iss. 1–2: 138 (2007). Crossref
 331. F. Ducastelle, Order and Phase Stability in Alloys (New York: Elsevier: 1991).
 332. Д. К. Белащенко, Успехи физ. наук, 169, № 4: 361 (1999). Crossref
 333. M. S. Blanter, phys. status solidi (b), 181, No. 2: 377 (1994). Crossref
Цитується (1)
 1. O.M. Podolyan, T.V. Zaporozhets and A.M. Gusak, Ukr. J. Phys. 58, 171 (2013).