Реконструкція поверхні: благородні метали

М. О. Васильєв, А. Б. Бондарчук, В. А. Тіньков

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 27.10.2000. Завантажити: PDF

В обзорі розглянуто останні досягнення в дослідженні реконструкційніх фазових перетворень в поверхневих шарах монокристалів Pt, Ir та Au. Наведено результати, які отримані за допомогою різних повехнево-чутливих експериментальних методів. Найбільш детально розглянуто питання, що відносяться до кінетики, енергії активації, геометричних моделей, критичних параметрів 2D-фазових перетворень. Представлено також результати теоретичних досліджень, що базовані на 2D-моделі Ізінга, методі зануреного атому та моделюванні за методом Монте-Карло.

Ключові слова: поверхневий фазовий перехід, поверхнева реконструкція, низькоенергетична електронна дифракція, модель Ізінга, 2$D$-симетрія.

PACS: 68.35.Bs, 68.35.Dv, 68.35.Gy, 68.35.Ja, 68.35.Rh, 75.70.Rf

Citation: M. O. Vasyl`yev, A. B. Bondarchuk, and V. A. Tinkov, Surface Reconstruction: Noble Metals, Usp. Fiz. Met., 2, No. 1: 85—108 (2001), doi: 10.15407/ufm.02.01.085


Цитована література (46)  
 1. М. А. Васильев, Структура и динамика поверхности переходных металлов (Киев: Наукова думка: 1988).
 2. M. A. Vasylyev, J. Phys. D: Appl. Phys., 30: No. 22: 3037 (1997). Crossref
 3. F. Nieto, C. Uebing, and V. Pereyra, Surface Sci., 416: No. 1–2: 152 (1998). Crossref
 4. N. Spiridis and J. Korecki, Appl. Surface Sci., 141: No. 3–4: 313 (1999). Crossref
 5. D. Alfu and S. Gironcoli, Surface Sci., 437: No. 1–2: 18 (1999). Crossref
 6. M. Lynch and P. Hu, Surface Sci., 458: No. 1–3: 1 (2000). Crossref
 7. B. E. Nieuwenhuys, Surface Rev. and Lett., 3: No. 5–6: 1869 (1996). Crossref
 8. B. E. Nieuwenhuys, Advances in Catalysis, 44: 259 (2000). Crossref
 9. C. Becker, T. Pelster, M. Taneumura et al., Surface Sci., 427–428: No. 1–3: 403 (1999). Crossref
 10. D. K. Captain and M. D. Amiridis, J. Catalysis, 184: 377 (1999). Crossref
 11. M. A. Van Hove, R. J. Koester, P. S. Stair et al., Surface Sci., 103: No. 1: 189 (1981). Crossref
 12. K. Heinz, E. Lang, K. Strayss et al., Appl. Surface Sci., 11–12: 611 (1982). Crossref
 13. K. Heinz, E. Lang, K. Strayss et al., Surface Sci., 120: 401 (1982). Crossref
 14. K. Heinz, G. Schmidi, L. Hammer et al., Phys. Rev. B, 32: No. 10: 6214 (1982). Crossref
 15. D. Gibbs, B. M. Ocko, D. M. Zehner et al., Phys. Rev. B, 42: No. 12: 7330 (1990). Crossref
 16. L. D. Roelofs, S. M. Foiles, M. S. Daw et al., Surface Sci., 234: 63 (1990). Crossref
 17. D. Wolf and H. Jagondzinski, Surface Sci., 71: No. 1: 178 (1978). Crossref
 18. J. C. Campuzano, M. S. Foster, G. Jennings et al., Phys. Rev. Lett., 54: No. 25: 2684 (1985). Crossref
 19. J. C. Campuzano, G. Jennings, R. F. Willis et al., Surface Sci., 162: 484 (1985). Crossref
 20. P. Bak, Solid State Communs, 32: 581 (1979). Crossref
 21. D. E. Clark, W. P Unertl, and P. H. Kleban, Phys. Rev. B, 34: No. 6: 4379 (1986). Crossref
 22. A. U. MacRae, Phys. Rev. B, 36: 2341 (1987). Crossref
 23. H. Derks, J. Möller, and W. Heiland, Surface Sci., 188: 685 (1987). Crossref
 24. T. T. Tsong and Q. Gao, Surface Sci., 182: 2257 (1987). Crossref
 25. K. Dückers and H. P. Bonzel, Europhys. Lett., 7: No. 4: 371 (1988). Crossref
 26. E. Riet van de, H. Derks, and W. Heiland, Surface Sci., 234: 53 (1990).
 27. D. T. Keane, P. A. Bancel, J. L. Jordan-Sweet et al., Surface Sci., 250: 8 (1991). Crossref
 28. J. Villain, Surface Sci., 199: 165 (1988). Crossref
 29. J.-K. Zuo, Y.-L. He, and G.-C. Wang, J. Vac. Sci. Technol., 8: No. 3: 2474 (1990). Crossref
 30. S. M. Foils and M. S. Daw, J. Vac. Sci. Technol. A, 3: 1565 (1985). Crossref
 31. M. S. Daw and S. M. Foils, J. Vac. Sci. Technol. A, 4: 1412 (1986). Crossref
 32. S. M. Foils, Surface Sci., 191: L779 (1987).
 33. M. S. Daw, Surface Sci., 166: L161 (1986). Crossref
 34. J. Villain and I. Vilfan, Surface Sci., 199: 165 (1988). Crossref
 35. T. Ali, A. V. Walker, B. Klötzer et al., Surface Sci., 414: No. 1–2: 304 (1998). Crossref
 36. A. G. Makeev and B. E. Nieuwenhuys, Surface Sci., 418: No. 2: 432 (1998). Crossref
 37. Q. Ge, D. A. King, N. Marzari et al., Surface Sci., 418: No. 3: 529 (1998). Crossref
 38. M. A. Gonzbler, J. de la Figuera, O. R. de la Fuente et al., Surface Sci., 429: No. 1–3: L486 (1999).
 39. V. Jahns, D. M. Zehner, G. M. Watson et al., Surface Sci., 430: No. 1–3: 55 (1999). Crossref
 40. I. Vilfan, F. Lanzon, and E. Adam, Surface Sci., 440: No. 1–2: 279 (1999). Crossref
 41. M. S. Zei and G. Ertl, Surface Sci., 442: No. 1: 19 (1999). Crossref
 42. Meng-Sheng Liao, C. R. Cabrera, and Y. Ichikawa, Surface Sci., 445: No. 2–3: 267 (2000). Crossref
 43. D. Passerone, F. Ercolessi, and E. Tosatti, Surface Sci., 454–456: No. 1–3: 634: (2000). Crossref
 44. M. Salmeron and G. A. Somorjai, Surface Sci., 91: No. 2, 3: 373 (1980).
 45. U. Bardi, Prog. Phys., 57: 939 (1994). Crossref
 46. M. A. Vasylyev, A. G. Blashchuk, O. P. Hryshchenko, and N. S. Mashovets, Phys. Low-Dim. Struct., 11, 12: 115 (1999).