Аномалії у деформаційній поведінці інтерметаліда TiAl

Б. A. Грінберг$^{1}$, M. О. Іванов$^{2}$

$^1$Інститут фізики металів УрВ РАН, вул. С. Ковалевської, 18, 620990, Єкатеринбург, РФ
$^2$Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 03.02.2000. Завантажити: PDF

Запропоновано пояснення немонотонної температурної залежності межі плинності $\sigma_{y}(T)$ в TiAl, де мають місце два екстремуми, в яких відбувається зміна характеру температурної залежності $\sigma_{y}(T)$. Порівняння кривих $\sigma_{y}(T)$ для TiAl та типових кривих для інших матеріалів (ОЦК металів, інтерметалідів типу Ni$_3$Al) дозволяє реконструювати форму потенціального рельєфу для дислокацій в TiAl. Форма одержаного рельєфу відтворює існування двох типів дислокаційних пасток (мілких та глибоких) та двох типів потенціальних бар’єрів: низьких та високих для захоплення дислокацій відповідно у випадках мілких та глибоких пасток. З урахуванням захоплення дислокацій у пастки та виходу з них вдалося описати характер деформаційної поведінки TiAl в усьому інтервалі температур. Отримано вирази, які дозволяють знайти екстремуми на кривій $\sigma_{y}(T)$. Проаналізовано можливі типи залежності коефіцієнта зміцнення $\theta(T)$ в області аномальної температурної залежності $\sigma_{y}(T)$. Встановлено умови, за яких виникає аномальна температурна залежність $\theta(T)$. Висловлено припущення, що форма потенціального рельєфу для дислокацій суттєво змінюється в деякій області поблизу мікротріщини. Захоплення дислокацій в глибокі пастки, яке стимулюється концентрацією напруги поблизу мікротріщини, та неможливість їм покинути ці пастки аж до відносно високих температур розглядається як можлива причина крихкості TiAl. Запропоновано модель, яка описує деформаційну поведінку інтерметалідів після деякої попередньої деформації. Ця модель дозволяє описати дві альтернативні можливості: виникнення або відсутність макрострибка напруги після вказаної деформації.

Ключові слова: TiAl, механічні властивосі, межа плинності, швидкість деформаційного зміцнення, аномалія напруження пластичної плинності, крихкість, мікроструктура, дислокація, рельєф Пайерлса, термічно активоване блокування.

PACS: 61.72.Bb, 61.72.Ff, 61.72.Lk, 62.20.Fe, 81.40.Lm

Citation: B. A. Greenberg and M. A. Ivanov, Anomalies in Deformation Behaviour of TiAl Intermetallic, Usp. Fiz. Met., 1, No. 1: 9—48 (2000), doi: 10.15407/ufm.01.01.009


Цитована література (56)  
 1. D. P. Pope and S. S. Ezz, Int. Metall. Rev., 29: 136 (1984). Crossref
 2. T. Suzuki, Y. Mishima, and S. Miura, ISIJ International, 29: 1 (1989). Crossref
 3. H. A. Lipsitt, D. Schechtman, and R. E. Schafric, Metall. Trans. A, 6: 1991 (1975). Crossref
 4. D. M. Dimiduk, Gamma Titanium Aluminides (Eds. Y.-W. Kim et al.) (Warren-dale, PA, USA: TMS: 1995), p. 3.
 5. Y. Umakoshi, H. J. Yasuda, and T. Nakano, Intermetallics, 4 Supplement: p. S65 (1996). Crossref
 6. D. Banerjee, A. K. Gogia, T. K. Nandi, and V. A. Joshi, Acta Met., 36: 871 (1988). Crossref
 7. D. Banerjee, Phil. Mag. A, 72: 1559 (1995). Crossref
 8. P. K. Sagar, D. Banerjee, K. Muraleedharan, and Y. U. R. K. Prasad, Met. Trans. A, 27: 2593 (1996). Crossref
 9. T. Kawabata, T. Kanai, and O. Izumi, Acta Met., 33: 1355 (1985). Crossref
 10. T. Kawabata, T. Abumiya, T. Kanai, and O. Izumi, Acta Met. Mater., 38: 1381 (1990). Crossref
 11. H. Inui, M. Matsumuro, D.-H. Wu, and M. Yamaguchi, Phil. Mag. A, 75: 395 (1997). Crossref
 12. B. A. Greenberg and M. A. Ivanov, Mat. Sci. Eng. A, 153: 356 (1992). Crossref
 13. M. A. Ivanov, B. A. Greenberg, and T. O. Barabash, Phys. Met. Metallogr., 86: 240 (1998).
 14. M. A. Ivanov, B. A. Greenberg, and N. A. Kruglikov, Gamma Titanium Alu-minides (Eds. Y.-W. Kim et al.) (Warrendale, PA, USA: TMS: 1999), p. 256.
 15. M. A. Ivanov, B. A. Greenberg, and N. A. Kruglikov, Phys. Met. Metallogr., 89: in press (2000).
 16. V. I. Trefilov, Yu. V. Mil’man, and S. A. Firstov, Physics of Refractory-Metals’ Strength (Kiev: Naukova Dumka: 1975) (in Russian).
 17. V. Vitek and M. Yamaguchi, Interatomic Potentials and Crystalline Defects (Ed. J. K. Lee) (Warrendale, PA, USA: TMS-AIME Publ: 1981), p. 223.
 18. H. Alexander, Dislocations in Solids (Ed. F. R. N. Nabarro) (Amsterdam: Elsevier Sci. Publ: 1986), Vol. 7, p. 113.
 19. P. Veyssiere, ISIJ International, 31: 1028 (1991). Crossref
 20. B. A. Greenberg, V. I. Anisimov, Yu. N. Gornostirev, and G. G. Taluts, Scripta metall., 22: 859 (1988). Crossref
 21. S. Rao, C. Woodward, J. Simmons, and D. M. Dimiduk, High Temperature Or-dered Intermetallic Alloys VI: MRS Symp. Proc. (1995), Vol. 364, p. 129.
 22. G. Hug, A. Loiseau, and A. Lasalmonie, Phil. Mag. A, 54: 47 (1986). Crossref
 23. D. M. Wee, D. P. Pope, and V. Vitek, Acta metall., 32: 829 (1984). Crossref
 24. B. A Greenberg and M. A. Ivanov, Gamma Titanium Aluminides (Eds. Y.-W. Kim et al.) (Warrendale, PA, USA: TMS: 1995), p. 299.
 25. B. A Greenberg and M. A. Ivanov, Met. Phys. Adv. Tech., 16: 1159 (1997).
 26. B. A Greenberg and M. A. Ivanov, Mat. Sci. Eng. A, 239: 813 (1997). Crossref
 27. B. A Greenberg and M. A. Ivanov, Phys. Met. Metallogr., 78: 247 (1994).
 28. G. Hug, A. Loiseau, and P. Veyssiere, Phil. Mag. A, 57: 499 (1988). Crossref
 29. G. Hug, A. Loiseau, and P. Veyssiere, Revue Phys. Appl., 23: 673 (1988). Crossref
 30. S. A. Court, V. K. Vasudevan, and H. L. Fraser, Phil. Mag. A, 61: 14 (1990).
 31. B. A. Greenberg, O. V. Antonova, V. N. Indenbaum, L. E. Karkina, A. B. Not-kin, M. V. Ponomarev, and L. V. Smirnov, Acta Metall. Mater., 39: 233; ibid., 243 (1991).
 32. B. A. Greenberg, O. V. Antonova, L. E. Karkina, A. B. Notkin, and M. V. Po-noma¬rev, Acta Metall. Mater., 40: 815; ibid., 823 (1992).
 33. M. A. Morris, Phil. Mag. A, 68: 237; ibid., 259 (1993).
 34. M. A. Morris, Phil. Mag. A, 69: 129 (1994). Crossref
 35. B. Viguier, K. J. Hemker, J. Bonneville, F. Louchet, and J. L. Martin, Phil. Mag. A, 71: 1295 (1995). Crossref
 36. S. Sriram, D. M. Dimiduk, P. M. Hazzledine, and V. K. Vasudevan, Phil. Mag. A, 76: 965 (1997). Crossref
 37. B. A. Greenberg, O. V. Antonova, and A. Yu. Volkov, Intermetallics, 7: 1219 (1999). Crossref
 38. B. A. Greenberg, G. Hug, O. V. Antonova, T. S. Boyarshinova, Z. M. Pesina, I. N. Sachanskaya, and A. Yu. Volkov, Intermetallics, 5: 297 (1997). Crossref
 39. V. K. Vasudevan, S. A. Court, P. Kurath, and H. L. Fraser, Scripta Met., 23: 467 (1989). Crossref
 40. S.-C. Huang and E. L. Hall, Metall. Trans. A, 22: 427 (1991). Crossref
 41. R.M. Thomson, Phys. Metallurgy (Eds. R.W. Cahn and P. Haasen) (Elsevier Sci. Publ. BV: 1983), p. 1487.
 42. J. Di Persio and B. Escaig, Dislocations 1984 (Eds. P. Veyssiere et al.) (Paris, France: CNRS: 1984), p. 267.
 43. M. Dimiduk and T.A. Parthasarathy, Phil. Mag. Lett., 71: 21 (1995). Crossref
 44. X. Shi, G. Saada, and P. Veyssiere, Phil. Mag. A, 73: 1419 (1996). Crossref
 45. N. D. Bakhteyeva, B. A. Greenberg, A. V. Nemchenko, and Yu. N. Akshentsev, Phys. Met. Metallogr., 85: 481 (1998).
 46. S. J. Basinski and Z. S. Basinski, Dislocations in Solids: IV Dislocations in Metal-lurgy (Ed. F. R. N. Nabarro) (Amsterdam, North-Holland: 1979), Vol. 4, p. 261.
 47. M. A. Stucke, D. M. Dimiduk, and P. M. Hazzledine, High Temperature Or-dered Intermetallic Alloys V: MRS Symp. Proc. (1993), Vol. 228, p. 471.
 48. R. Mahapatra, Y. T. Chou, and D. P. Pope, Mat. Sci. Eng. A, 239: 456 (1997).
 49. S. Ezz and P. B. Hirsch, Phil. Mag. A, 73: 1969 (1996). Crossref
 50. N. D. Bakhteyeva, B. A. Greenberg, A. V. Nemchenko, Yu. N. Akshentsev, M. A. Ivanov, and Eu. N. Khlystov, Izvestiya Akad. Sci., 63: 42 (1999).
 51. B. A. Greenberg, M. A. Ivanov, T. O. Barabash, and A. G. Blokhin, Phys. Met. Metallogr., 81: 374; ibid., 381 (1996).
 52. B. A. Greenberg and M. A. Ivanov, Met. Phys. Adv. Tech., 17: 973 (1999).
 53. B. A. Greenberg and M. A. Ivanov, Phys. Met. Metallogr., 79: 1373 (1995).
 54. A. E. Staton-Bevan and R. D. Rawlings, Phys. status solidi (a), 29: 613 (1975). Crossref
 55. B. A. Greenberg and M. A. Ivanov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 21, No. 7: 55 (1999).
 56. B. A. Greenberg and M. A. Ivanov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 21, No. 8: 3 (1999).
Цитується (1)
 1. B. A. Greenberg, M. O. Ivanov, O. V. Antonova, A. M. Patselov et al., Usp. Fiz. Met. 14, 107 (2013).