Ion-Beam Mixing in Layered Systems

E. M. Zubarev

National Technical University ‘Kharkiv Polytechnic Institute’, 21 Frunze Str., UA-61002 Kharkiv, Ukraine

Received: 25.01.2010. Download: PDF

Thickness of silicide phases at Mo-on-Si and Si-on-Мо interfaces increases identically and linearly with a dose of irradiation at the small doses (by He$^{+}$ ions to $\Phi \leq 5\cdot10^{20}$ ion/m$^2$ and Ar$^{+}$ ions to $\Phi \leq 1.3\cdot10^{18}$ ion/m$^2$). Mean atomic composition of amorphous intermixed zones corresponds to alloys of MoSi$_{8.2}$ and MoSi$_{3.9}$ compositions under the irradiation by He$^{+}$ and Ar$^{+}$ ions, respectively. Density of the amorphous intermixed areas decreases when the irradiation dose increases. There are two areas corresponding to weak dependence ($T_{irr} \leq 260°C$) and strong dependence ($T_{irr} > 260°C$) of ion-beam mixing of Mo/Si multilayered structures irradiated by He$^{+}$ on irradiation temperature. Activation energies of the ion-beam mixing are equal $Q_{1} \approx 0.02$ eV и $Q_{2} \approx 0.5$ for the indicated areas, respectively. The features of the ion-beam mixing are explained by mixing in collision subcascades.

Keywords: multilayer periodic structure, ion-beam mixing, collision cascade, small-angle X-ray diffractometry, electron microscopy.

PACS: 07.85.Jy, 61.05.cf, 61.05.cm, 61.80.-x, 68.37.Lp, 68.65.Ac, 81.15.Jj

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.11.02.175

Citation: E. M. Zubarev, Ion-Beam Mixing in Layered Systems, Usp. Fiz. Met., 11, No. 2: 175—207 (2010) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.11.02.175


References (39)  
 1. M. Tompson, Defekty i radiatsionnye povrezhdeniya v metallakh (Moskva: Mir: 1971).
 2. V. F. Zelenskii, I. M. Neklyudov, L. S. Ozhigov et al., Nekotorye problemy fiziki radiatsionnykh povrezhdenii materialov (Kiev: Naukova dumka: 1979).
 3. V. V. Kirsanov, A. L. Suvorov, Yu. V. Trushin, Protsessy radiatsionnogo defektoobrazovaniya v metallakh (Moskva: Energoatomizdat: 1985).
 4. A. F. Burenkov, F. F. Komarov, M. A. Kumakhov et al., Prostranstvennye raspredeleniya energii, vydelennoi v kaskadakh atomnykh stolknovenii (Moskva: Energoatomizdat: 1985).
 5. F. F. Komarov, A. P. Novikov, A. F. Burenkov, Ionnaya implantatsiya (Minsk: Universitetskoe: 1994).
 6. F. Ziegler, J. P. Biersack, and U. Littmark, The Stopping and Range of Ions in Solids (New York: Pergamon Press: 1999).
 7. P. Sigmund and A. Gras-Marti, Nucl. Instrum. Math., 182–183: 25 (1981). Crossref
 8. M. Nastasi and J. W. Mayer, Mat. Sci. Eng., R12: 1 (1994). Crossref
 9. F. F. Komarov, Ionnaya implantatsiya v metally (Moskva: Metallurgiya: 1990).
 10. H. H. Andersen, Appl. Phys. A, 18, No. 2: 131 (1979).
 11. P. Sigmund, Radit. Eff., 1, No. 1: 15 (1969). Crossref
 12. Y.-T. Cheng, M. Van Rossum, M.-A. Nicolet et al., Appl. Phys. Lett., 45, No. 2: 185 (1984). Crossref
 13. M. Van Rossum, Y.-T. Cheng, M.-A. Nicolet et al., Appl. Phys. Lett., 46, No. 6: 610 (1985). Crossref
 14. I. A. Fenn-Tye and A. D. Marwick, Nucl. Instrum. Math. B, 18, No. 1–6: 236 (1987).
 15. V. Géza, R. Heiner, and M. Wolfhard, Nucl. Instrum. Math. B, 39, No. 1–4: 268 (1989).
 16. J. W. Mayer, B. Y. Tsaur, S. S. Lau et al., Nucl. Instrum. Math., 182–183: 1 (1981). Crossref
 17. K. Tao, C. A. Hewett, S. S. Lau et al., Appl. Phys. Lett., 50, No. 19: 1343 (1987). Crossref
 18. K. Affolter, X.-A. Zhao, and M. A. Nicolet, J. Appl. Phys., 58, No. 8: 3087 (1985). Crossref
 19. B. S. Danilin, V. K. Syrchin, Magnetronnye raspylitel'nye sistemy (Moskva: Radio i svyaz': 1982).
 20. V. V. Chechetenko, E. V. Savchenko, Ya. M. Fogel' et al., Optika i spektroskopiya, 22, No. 4: 626 (1969).
 21. A. V. Vinogradov, Zerkal'naya rentgenovskaya optika (Leningrad: Mashinostroenie: 1989).
 22. T. W. Barbee, Optical Engineering, 25, No. 8: 899 (1986). Crossref
 23. D. L. Voronov, E. N. Zubarev, V. V. Kondratenko et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 26, No. 6: 753 (2004).
 24. D. L. Voronov, A. Yu. Devizenko, E. N. Zubarev et al., Fizicheskaya inzheneriya poverkhnosti, 2, No. 1: 1 (2004).
 25. A. V. Pen'kov, E. N. Zubarev, O. V. Pol'tseva et al., Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Fizika radiatsionnykh povrezhdenii i radiatsionnoe materialovedenie, 89, No. 4: 157 (2006).
 26. A. V. Pen'kov, D. L. Voronov, E. N. Zubarev et al., Izvestiya RAN. Ser. Fizicheskaya, 70, No. 6: 917 (2006).
 27. E. N. Zubarev, V. V. Kondratenko, Yu. P. Pershin et al., Materialy IX Vsesoyuznoi konferentsii «Vzaimodeistvie atomnykh chastits s tverdym telom–1989» (Moskva: 1989), t. 2, s. 87.
 28. E. N. Zubarev, V.V. Kondratenko, Yu. P. Pershin et al., Materialy X Vsesoyuznoi konferentsii «Vzaimodeistvie ionov s poverkhnost'yu–1991» (Zvenigorod: 1991), t. 1, s.174.
 29. V. V. Gann, E. N.Zubarev, V. V. Kondratenko et al., Materialy XII Mezhdunarodnoi konferentsii «Vzaimodeistvie ionov s poverkhnost'yu–1995» (Zvenigorod: 1995), t. 2, s.191.
 30. D. L. Voronov, E. N. Zubarev, V. V. Kondratenko et al., Materialy V Mezhdunarodnoi konferentsii «Nelineinye protsessy i problemy samoorganizatsii v sovremennom materialovedenii–2004» (Voronezh: 2004), t. 1, s. 93.
 31. A. V. Pen'kov, D. L. Voronov, E. N. Zubarev et al., Materialy XVII Mezhdunarodnoi konferentsii «Vzaimodeistvie ionov s poverkhnost'yu–VIP 2005» (Zvenigorod: 2005), t. 2, s. 44.
 32. A. V. Penkov, D. L. Voronov, A.Y u. Devizenko et al., Func. Mater., 12, No. 4: 750 (2005).
 33. O. Yu. Devizenko, D. L. Voronov, V. V. Kondratenko et al., Abstr. Int. Conf. 'Crystal Materials–2005' (Kharkov: 2005), p. 211.
 34. E. N. Zubarev, A. V. Zhurba, V. V. Kondratenko et al., Thin Solid Films, 515: 7011 (2007). Crossref
 35. E. N. Zubarev, V. V. Kondratenko, V. A. Sevryukova et al., Books Abstr. '12th International Conference on Thin Films' (Bratislava: 2002), p.212.
 36. E. N. Zubarev, A. A. Koz'ma, A. N. Stetsenko et al., Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Fizika radiatsionnykh povrezhdenii i radiatsionnoe materialovedenie, 2 (40): 20 (1987).
 37. E. N. Zubarev, V. P. Mel'nik, V. V. Kondratenko et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 29, No. 12: 1555 (2007).
 38. A. V. Pen'kov, D. L. Voronov, E. N. Zubarev et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 28, No. 2: 183 (2006).
 39. R. W. Bene, J. Appl. Phys., 61, No. 5: 1826 (1987). Crossref