Techniques for X-Ray Focusing

V. Yu. Storizhko$^{1}$, M. V. Il’yashenko$^{1}$, V. B. Molodkin$^{2}$, O. Yu. Gayevsky$^{2}$, V. L. Denysenko$^{1}$, O. I. Denysenko$^{1}$, S. O. Vershynsky$^{1}$

$^1$Institute of Applied Physics, NAS of Ukraine, 58 Petropavlivska Str., 40000 Sumy, Ukraine
$^2$G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 16.10.2009. Download: PDF

Physical grounds of X-ray focusing and technological requirements for X-ray optics system’ are considered. Data on various focusing methods and analyzing X-ray radiation, their using, available and prospective parameters of facilities are systematized. Advantages and disadvantages of available methods are analyzed.

Keywords: X-ray radiation, X-ray optic system.

PACS: 07.85.Qe, 07.85.Tt, 41.50.+h, 61.05.cp, 68.37.Yz, 81.70.-q, 87.59.-e

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.11.01.001

Citation: V. Yu. Storizhko, M. V. Il’yashenko, V. B. Molodkin, O. Yu. Gayevsky, V. L. Denysenko, O. I. Denysenko, and S. O. Vershynsky, Techniques for X-Ray Focusing, Usp. Fiz. Met., 11, No. 1: 1—17 (2010) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.11.01.001


References (51)  
 1. Dzh. Kh. Andervud, D. T. Attvud, UFN, 151, No. 1: 105 (1987).
 2. M. I. Mazuritskii, Sorosovskii obrazovatel'nyi zhurnal, 7, No. 10: 95 (2001).
 3. A. Mishett, Optika myagkogo rentgenovskogo izlucheniya (Moskva: Mir: 1989).
 4. M. A. Blokhin, Metody rentgenospektral'nykh issledovanii. (Moskva: Izd. fiz.-mat. lit.: 1959).
 5. G. Shmal', D. Rudol'f, Rentgenovskaya optika i mikroskopiya (Moskva: Mir: 1987).
 6. R. Dzheims, Opticheskie printsipy difraktsii rentgenovskikh luchei (Moskva: Izd. inostr. lit.: 1950).
 7. V. A. Churikov, Pis'ma v ZhTF, 29, No. 23: 75 (2003).
 8. N. A. Vlasov, Neitrony (Moskva: Nauka: 1971).
 9. V. A. Arkad'ev, A. I. Kolomiitsev, M. A. Kumakhov, I. Yu. Ponomarev, I. A. Khodeev, Yu. P. Chertov, I. M. Shakhparonov, UFN, 157, No. 3: 529 (1989). Crossref
 10. M. A. Kumakhov, Izluchenie kanalirovanykh chastits v kristallakh (Moskva: Energoatomizdat: 1986).
 11. G. R. Alimov, M. A. Kumakhov, A. T. Muminov, ZhTF, 77, No. 9: 123 (2007).
 12. A. Yu. Romanov, Pis'ma v ZhTF, 32, No. 4: 51 (2006).
 13. A. Yu. Romanov, Pis'ma v ZhTF, 30, No. 23: 32 (2004).
 14. A. Yu. Romanov, Pis'ma v ZhTF, 31, No. 5: 47 (2005).
 15. V. D. Gelever, A. Yu. Romanov, Pis'ma v ZhTF, 31, No. 5: 52 (2005).
 16. A. Yu. Romanov, I. V. Dmitriev, A. Yu. Akulov, Inzhenernaya fizika, No. 1: 43 (2004).
 17. B. Nensel', F. Ressiger, Elektronika: NTB, No. 5: 50 (2001).
 18. M. A. Blokhin, Fizika rentgenovskikh luchei (Moskva: GITTL: 1957).
 19. Yu. I. Dudchik, F. F. Komarov, Ya. A. Konstantinov, ZhTF, 68, No. 5: 90 (1998).
 20. V. V. Aristov et al., Poverkhnost'. Rentgen., sinkhrotron. i neitron. issled., No. 1: 13 (2001).
 21. A. A. Snigirev et al., Proc. SPIE 'Design and Microfabrication of Novel X-Ray Optics' (Seattle: 2002), vol. 4783, p. 1.
 22. Yu. I. Dudchik, N.N. Kol'chevskii, F.F. Komarov, Pis'ma v ZhTF, 24, No. 24: 19 (1998).
 23. Yu. I. Dudchik, L. A. Vlasunkova, F. F. Komarov, O. L. Voitik, K. I. Delendik, A. A. Snigirev, I. I. Snigireva, M. V. Grigor'ev, 7-ya mezhdunar. konf. «Vzaimodeistvie izluchenii s tverdym telom» (Minsk: 2007), s. 248.
 24. A. V. Kuyumchan, V. G. Kon, I. I. Snigireva, A. A. Snigirev, A. A. Isoyan, S. M. Kuznetsov, V. V. Aristov, E. Shulakov, Poverkhnost'. Rentgen., sinkhrotron. i neitron. issled., No. 2: 29 (2006).
 25. V. G. Kohn, I. Snigireva, A. Snigirev, Poverkhnost'. Rentgen., sinkhrotron. i neitron. issled., No. 1: 33 (2003).
 26. A. A. Snigirev et al., Proc. SPIE 'High Heat Flux and Synchrotron Radiation Beamlines' (San Diego: 1997), vol. 3151, p. 164.
 27. A. Snigirev, V. Kohn, I. Snigireva, and B. Lengeler, Nature, No. 384: 49 (1996). Crossref
 28. I. Snigireva et al., Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 467–468: 982 (2001). Crossref
 29. I. Snigireva et al., Proc. SPIE 'X-Ray Micro- and Nano-Focusing: Applications and Techniques II' (San Diego: 2001), vol. 4499, p. 64.
 30. I. Snigireva, V. Kohn, and A. Snigirev, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 467–468: 925 (2001). Crossref
 31. A. Snigirev et al., Appl. Opt., 37, No. 4: 653 (1998). Crossref
 32. V. V. Aristov, L. G. Shabel'nikov, UFN, 178, No. 1: 61 (2008). Crossref
 33. V. V. Aristov et al., Poverkhnost'. Rentgen., sinkhrotron. i neitron. issled., No. 1: 7 (1999).
 34. L. G. Shabel'nikov et al., J. Phys. IV, 104: 227 (2003). Crossref
 35. L. G. Shabel'nikov, Materialy nats. soveshch. «Rentgenovskaya optika — 2002» (mart 2002 g.) (N. Novgorod: In-t fiziki mikrostruktur RAN: 2002), s. 80.
 36. L. G. Shabel'nikov, I. A. Shchelokov, V. A. Yunkin, Yu. N. Pal'yanov, A. F. Khokhryakov, Poverkhnost'. Rentgen., sinkhrotron. i neitron. issled., No. 1: 41 (2002).
 37. V. V. Aristov et al., Poverkhnost'. Rentgen., sinkhrotron. i neitron. issled., No. 1: 79 (1999).
 38. V. V. Aristov, M. V. Grigor'ev, S. M. Kuznetsov, L. G. Shabel'nikov, Poverkhnost'. Rentgen., sinkhrotron. i neitron. issled., No. 1: 89 (2001).
 39. V. V. Aristov, G. A. Pavlov, L. G. Shabel'nikov, Sposob izgotovleniya rentgenovskikh prelomlyayushchikh linz (Patent RF No. 2298852. 10 maya 2007).
 40. L. Shabel'nikov et al., Proc. SPIE 'Design and Microfabrication of Novel X-Ray Optics' (Seattle: 2002), vol. 4783, p. 55.
 41. L. G. Shabel'nikov, Sposob izgotovleniya rentgenovskikh prelomlyayushchikh linz profilem vrashcheniya (Patent No. 2297681. 20 aprelya 2007).
 42. T. Chen, Pis'ma v ZhTF, 28, No. 18: 29 (2002).
 43. T. Chen, ZhTF, 72, No. 6: 5 (2002).
 44. T. Chen, Pis'ma v ZhTF, 28, No. 6: 1 (2002).
 45. W. Hoppe, Acta Cryst., A25: 508 (1969). Crossref
 46. R. Hegerl and W. Hoppe, Ber. Bunsen-Ges, Phys. Chem. 74: 1148 (1970). Crossref
 47. J. M. Rodenburg et al., Phys. Rev. Lett., 98, No. 3 (2007). Crossref
 48. I. Johnson et al., Phys. Rev. Lett., 100, No. 15 (2008).
 49. A. G. Tur'yanskii, I. V. Pirshin, Pribory i tekhnika eksperimenta, No. 5: 90 (2000).
 50. A. Snigirev et al., Phys. Rev. Lett., 103, No. 6 (2009). Crossref
 51. F. K. Aliev, G. R. Alimov, A. T. Muminov, B. S. Osmanov, V. V. Skvortsov, ZhTF, 75, No. 8: 90 (2005).