Semiconductor–Metal Phase Transitions

Yu. M. Taran, V. Z. Kutsova, O. A. Nosko

National Metallurgical Academy of Ukraine, 4 Gagarin Ave., 49600 Dnipropetrovs’k, Ukraine

Received: 13.05.2003. Download: PDF

The changes of structural, mechanical, thermal, and electrical properties of semiconductors and alloys on their base are considered as a result of phase or structural transformations.

Keywords: silicon, germanium, alloying (doping), phase transformations, microstructure, thermal treatment.

PACS: 61.72.Tt, 71.22.+i, 71.30.+h, 72.60.+g, 81.30.-t, 81.40.Rs

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.05.01.087

Citation: Yu. M. Taran, V. Z. Kutsova, and O. A. Nosko, Semiconductor–Metal Phase Transitions, Usp. Fiz. Met., 5, No. 1: 87—166 (2004) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.05.01.087


References (94)  
 1. A. M. Nesterenko, K. I Uzlov, V. Z. Kutsova et al., Izv. AN SSSR, Metally, No. 2: 192 (1988).
 2. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, K. I Uzlov, M. G. Koval'chuk, Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, No. 9: 33 (1988).
 3. V. M. Glazov, V. S. Zemskov, Fiziko-khimicheskie osnovy legirovaniya poluprovodnikov (Moskva: Nauka: 1967).
 4. Kremniy: Sb. st. (Per. s angl. pod red. D. N. Petrova) (Moskva: Izd. inostr. lit.: 1960).
 5. V. N. Lozovskiy, A. I. Undyanskaya, Tr. Novocherkasskogo politekhn. in-ta (1967), p. 54.
 6. F. A. Trumbore, Bell. Syst. Toch. I, 39: 205 (1960). Crossref
 7. H. Spreenger, Metal, 5: 1–6 (1995).
 8. E. Yu. Tonkov, Fazovye prevrashcheniya soedineniy pri vysokom davlenii: Spravochnik v 2 knigakh (Moskva: Metallurgiya: 1988).
 9. E. Yu. Tonkov, Fazovye diagrammy elementov pri vysokom davlenii (Moskva: Metallurgiya: 1979).
 10. V. G. Eremenko and V. I. Nikitenko, Phys. Stat. Soc. A, 14: 317 (1972). Crossref
 11. V. V. Kopaev, Yu. V. Kopaev, S. N. Molotkov, Mikroelektronika, 12, No. 4: 499 (1983).
 12. G. G. Gromov, V. V. Kopaev, Yu. V. Kopaev, K. V. Rudenko, Pis'ma v ZhTF, 46, No. 3: 119 (1987).
 13. G. G. Gromov, K. V. Rudenko, V. B. Ufimtsev, ZhTF, 56, No. 10: 1998 (1986).
 14. K. V. Rudenko, G. G. Gromov, S. V. Zhuk, FTP, 21, No. 8: 1482 (1987).
 15. K. V. Rudenko, G. G. Gromov, S. V. Zhuk, FTP, 21, No. 10: 1750 (1987).
 16. G. G. Gromov, K. V. Rudenko, V. B. Ufimtsev, Pis'ma v ZhTF, 13, No. 16: 998 (1987).
 17. G. G. Gromov, K. V. Rudenko, A. Verner et al., ZhTF, 58, No. 8: 1541 (1988).
 18. Yu. V. Kopaev, V. V. Menyaylenko, S. N. Molotkov, Pis'ma v ZhTF, 11, No. 4: 241 (1985).
 19. Yu. V. Kopaev, V. V. Menyaylenko, S. N. Molotkov, FTT, 27, No. 4: 3288 (1985).
 20. A. M. Nesterenko, O. V. Snitko, Fizicheskie svoystva atomarno-chistoy poverkhnosti poluprovodnikov (Kiev: Nauk. dumka: 1983).
 21. A. M. Nesterenko, V. G. Lyapin, Fazovye perekhody na svobodnykh granyakh i mezhfaznykh granitsakh v poluprovodnikakh (Kiev: Nauk. dumka: 1990).
 22. P. Debay, Uspekhi Fiz. Nauk, 21: 120 (1939). Crossref
 23. Ya. I. Frenkel', Teplovoe dvizhenie v tverdykh i zhidkikh telakh i teoriya plavleniya (Moskva: VSNPTO: 1936), No. 10.
 24. Ya. I. Frenkel', Teoriya tverdykh i zhidkikh tel (Moskva–Leningrad: GTTI: 1938).
 25. Ya. I. Frenkel', Kineticheskaya teoriya zhidkostey (Moskva–Leningrad: Izd-vo AN SSSR: 1944).
 26. A. F. Ioffe, Yubileynyy sbornik AN SSSR (Moskva: Izd-vo AN SSSR: 1957), ch. 1, p. 305.
 27. A. F. Ioffe, Izv. AN SSSR, Ser. fiz., 15: 477 (1951).
 28. A. F. Ioffe, Fizika poluprovodnikov (Moskva–Leningrad: Izd-vo AN SSSR: 1957).
 29. A. R. Regel', V. M. Glazov, Periodicheskiy zakon i fizicheskie svoystva elektronnykh rasplavov (Moskva: Nauka: 1978).
 30. A. F. Ioffe, ZhTF, 27, No. 6: 1153 (1957).
 31. A. R. Regel', Issledovaniya po elektronnoy provodimosti zhidkostey (Avtoref. dis. d-ra fiz.-mat. nauk) (Leningrad: 1956), 40 pp.
 32. A. R. Regel', V. M. Glazov, Fizicheskie svoystva elektronnykh rasplavov (Moskva: Nauka: 1980).
 33. V. M. Glazov, V. B. Kol'tsov, S. F. Sirotyuk, Ch. 1: Metallicheskie rasplavy: Obzory po elektronnoy tekhnike. Seriya 6. Materialy (Moskva: TsNII «Elektronika»: 1987), No. 6, p. 1310.
 34. Yu. N. Taran, N. M. Kochegura, V. Z. Kutsova et al., Dokl. AN SSSR, 305, No. 4: 865 (1989).
 35. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova et al., Doklady AN USSR, ser. A, No. 7: 81 (1987).
 36. V. M. Glazov, V. B. Kol'tsov, V. Z. Kutsova et al., Elektronnaya tekhnika, No. 11: (1990).
 37. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, K. I. Uzlov, E. S. Fal'kevich, B. A. Shklyar, AN SSSR, No. 4: 5 (1989).
 38. F. Helmut, Wolf Silicon Semiconductors Data Signetics (Card No. 69-16047) (London).
 39. V. P. Zhuze, S. N. Nikolaev, ZhTF, 23, No. 5: 913 (1953).
 40. V. M. Glazov, A. A. Ayvazov, V. B. Kol'tsov, FTP, 14, No. 8: 1532 (1980).
 41. V. B. Kol'tsov, V. A. Kurbatov, Yu. I. Selin, A. M. Umarov, Zavodskaya laboratoriya, 52, No. 4: 433 (1986).
 42. G. V. Samsonov, L. A. Dvorina, B. M. Rud', Silitsidy (Moskva: Metallurgiya: 1974).
 43. A. I. Ansel'm, Vvedenie v teoriyu poluprovodnikov (Moskva: Nauka: 1978).
 44. G. C. Rybiki and P. Piruoz, Indentation of Plasticity and Fracture in Silicon: NACA Technical Papers, 1 (1988).
 45. R. Behtensmeier, M. Brede, P. Haasen, Scripta Met., 21, No. 11: 1581 (1987). Crossref
 46. Bornstein, Numerical Data and Functional Relationships in Science end Technology (Library of Congress).
 47. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, A. M. Nesterenko, K. I. Uzlov, Dokl. AN Ukrainy, No. 4: 76 (1991).
 48. V. M. Glazov, V. B. Lazarev, V. V. Zharov, Fazovye diagrammy prostykh veshchestv (Moskva: Nauka: 1980).
 49. R. A. Svelin, Termodinamika tverdogo sostoyaniya (Moskva: Metallurgiya: 1968).
 50. L. D. Landau, E. M. Lifshits, Statisticheskaya fizika (Moskva: Nauka: 1964).
 51. A. V. Storonkin, Termodinamika geterogennykh sistem (Moskva: MGU: 1967), Ch. 1, 2.
 52. E. B. Treyvus, Vvedenie v termodinamiku kristallogenezisa (Leningrad: 1990).
 53. S. K. Filatov, Vvedenie v vysokotemperaturnuyu kristallokhimiyu. Kristallokhimiya i strukturnyy tipomorfizm mineralov (Leningrad: 1985), p. 21.
 54. S. K. Filatov, Zap. Vsesoyuzn. mineralogich. obshch-va, 114, No. 1: 14 (1985).
 55. P. Fleri, Uspekhi Fiz. Nauk, No. 1: 129 (1982).
 56. Yu. N. Taran, V. M. Glazov, A. R. Regel', V. Z. Kutsova, et al., FTP, 25, vol. 4: 588 (1991).
 57. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, E. S. Falkevich, and K. I. Uzlov, Proceeding of the International Conference 'Silicon 90', vol. II, Chapter VI, 'Silicon Characterisations' Tesla, P. R. Roznow, Czech Republic (1990), p. 93.
 58. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, K. I. Uzlov, and E. S. Falkevich, Proceeding of the International Conference 'Silicon 92', P. R. Roznow, Czech Republic (1992), p. 88.
 59. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, K. I. Uzlov, E. S. Falkevich, and G. G. Timochina, Proceeding of the 5th Scientific and Business Conference 'Silicon 96', VI, P. R. Roznow, Czech Republic (1996), p. 120.
 60. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, and K. I. Uzlov, Proceeding of the 4th Decennial International Conference of Solidification Processing (Sheffield: 1997), p. 618.
 61. G. V. Kurdyumov, ZhTF, No. 18, vol. 8: 999 (1948).
 62. T. G. Dzhandieri, G. P. Kolandadze, P. D. Kervalishvili, Vysokochistye veshchestva, No. 4 (1990).
 63. V. M. Glazov, V. A. Kurbatov, V. B. Kol'tsov, FTP, 19, vol. 4: 662 (1985).
 64. I. R. Yukhnovskiy, Z. A. Gurskiy, I. M. Zelenchuk, Raschet statisticheskoy summy binarnykh splavov metodom kollektivnykh peremennykh (Preprint ITF-88-22R) (Kiev: 1980), 33 pp.
 65. Z. O. Gurs'kiy, UFZh, 35, No. 11: 1738 (1990).
 66. M. Jin and M. Cdiin, Phys. Rev. B, 26, No. 10: 5668 (1982). Crossref
 67. R. Berdoncini and F. Meloni, Phys. C. Solid State Phys., 17: 2705 (1984). Crossref
 68. Ya. O. Dovgiy, M. K. Zamorskiy, I. V. Kityk et al., Samosoglasovannyy raschet energeticheskikh zon kremniya s ispol'zovaniem nelokal'nogo psevdopotentsiala (Preprint ITF-89-19 G) (Kiev: 1989), 36 s.
 69. U. Kharrison, Psevdopotentsialy v teorii metallov (Moskva: Mir: 1968).
 70. W. Brinkman and B. Goodman, Phys. Rev., 149, No. 2: 597 (1966). Crossref
 71. A. G. Khachaturyan, Teoriya fazovykh prevrashcheniy i struktura tverdykh rastvorov (Moskva: Nauka: 1974).
 72. I. G. Yukhnovskiy, Z. A. Gurskiy, FMM, 56, No. 4: 672 (1983).
 73. Dzh. Birman, Prostranstvennaya simmetriya i opticheskie svoystva tverdykh tel (Moskva: Mir: 1978), vol. 2.
 74. V. M. Glazov, V. B. Kol'tsov, A. R. Regel' et al., FTP, 27, No. 7: 1080 (1993).
 75. P. Piruoz, U. Danmen, and K. Wastmacott, Acta Metall., 38, No. 2: 329 (1990). Crossref
 76. P. Piruoz and R. Chaim, Acta Metall., 38, No. 2: 313 (1990). Crossref
 77. A. A. Sitnikov, L. M. Sorokin, I. E. Talanin et al., FTT, 28, v. 6: 1829 (1986).
 78. T. Y. Tan, H. Föll, and S. M. Hu, Phil. Mag. A, 44: 127 (1981). Crossref
 79. B. I. Nikolin, Doklady Vsesoyuznoy konferentsii po martensitnym prevrashcheniyam v tverdom tele (Kiev: Institut metallofiziki AN Ukrainy: 1992), p. 246.
 80. Reyvi, Defekty i primesi v poluprovodnikovom kremnii (Moskva: Mir: 1984).
 81. E. S. Fal'kevich, E. O. Pul'ner, I. F. Chervonyy et al., Tekhnologiya poluprovodnikovogo kremniya (Moskva: Metallurgiya: 1992).
 82. V. I. Fistul', Sil'no legirovannye poluprovodniki (Moskva: Nauka: 1967).
 83. V. M. Glazov, A. Ya. Potemkin, M. S. Mikhaylova, Izvestiya VUZov. Tsvetnaya metallurgiya, No. 6: 67 (1997).
 84. V. Z. Kutsova, V. V. Patsalyuk, V. M. Khronenko, Teoriya i praktika metallurgii, No. 2: 38 (1997).
 85. V. M. Glazov, G. G. Timoshina, M. S. Mikhaylova, DAN, 347, No. 3: 352 (1996).
 86. V. Z. Kutsova, V. V. Patsalyuk, V. M. Khronenko, MOM, No. 3: 40 (1999).
 87. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, Vysokochistye metallicheskie i poluprovodnikovye materialy. Khar'kovskaya nauchnaya assambleya ISPM-8 (2002), p. 68.
 88. Yu. M. Taran, V. Z. Kutsova, O. A. Nosko, MOM, No. 1–2: 59 (2002).
 89. A. R. Regel', V. M. Glazov, Periodicheskiy zakon i fizicheskie svoystva elektronnykh rasplavov (Moskva: Nauka: 1978).
 90. E. V. Prikhod'ko, Metallokhimiya mnogokomponentnykh sistem (Moskva: Metallurgiya: 1995).
 91. Yu. N. Taran, V. Z. Kutsova, O. A. Nosko, Vysokochistye metallicheskie i poluprovodnikovye materialy. Khar'kovskaya nauchnaya assambleya ISPM-9 (2003).
 92. A. N. Veselovskaya, S. I. Chashenko, Yu. V. Dankovskiy et al., Aktual'nye voprosy fiziki poluprovodnikovykh detektorov (Kiev: AN USSR: 1981), p. 44.
 93. B. Ya. Farber, V. I. Nikitenko, FTP, 23: 2191 (1981).
 94. M. G. Mil'vidskiy, V. B. Osvenskiy, Strukturnye defekty v monokristallakh poluprovodnikov (Moskva: Metallurgiya: 1984).