Spatiotemporal Ordering at Plastic Flow of Solids

L. B. Zuev, V. I. Danilov, B. S. Semukhin

Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, 2/4 Akademicheskiy Ave., Tomsk, 634021, Russia

Received: 15.03.2002. Download: PDF

The initiation of spatially-ordered strain-localization patterns—waves which evolve with time—is investigated for a wide range of the deformed materials—metals and alloys. The main parameters of these waves, i.e. the propagation velocity against the work-hardening coefficient, dispersion law, and wavelength against the grain size and specimen length are determined. Consideration is given to the possibility of treating plastic-flow localization as a process of plastic flow occurring in a deformed medium. A set of equations is derived, which is appropriate for the description of the evolution of local strain nuclei. The changes of the local-strain pattern type, which are observed in the various stages of flow, are examined. A model is proposed to account for the large-scale periodicity manifested in the distribution of localized deformation.

Keywords: deformation, work-hardening, localization, self-organization, autowaves.

PACS: 05.45.Df, 05.70.Ln, 62.20.Fe, 62.50.+p, 81.40.Lm, 83.50.-v

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.03.03.237

Citation: L. B. Zuev, V. I. Danilov, and B. S. Semukhin, Spatiotemporal Ordering at Plastic Flow of Solids, Usp. Fiz. Met., 3, No. 3: 237—304 (2002) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.03.03.237


References (185)  
 1. J. Larmor, Philos. Mag., 33, No. 1: 70 (1892). Crossref
 2. D. K. Chernov, D. K. Chernov i nauka o metallakh (Moskva: Metallurgizdat: 1950), s. 196.
 3. J. J. Gilman, Mech. Mater., 17, No. 1: 83 (1994). Crossref
 4. V. V. Rybin, Bol'shie plasticheskie deformatsii i razrushenie metallov (Moskva: Metallurgiya: 1986).
 5. A. I. Olemskoi, A. V. Khomenko, UFM, 2, No. 3: 189 (2002).
 6. A. Zeeger, Dislokatsii i mekhanicheskie svoistva kristallov (Moskva: IIL: 1960), s. 179.
 7. L. B. Zuev, V. I. Danilov, N. M. Mnikh, Zav. lab., 56, No. 2: 90 (1990).
 8. R. Dzhouns, K. Uaiks, Golograficheskaya i spekl-interferometriya (Moskva: Mir: 1986).
 9. A. Kadich, D. Edelen, Kalibrovochnaya teoriya dislokatsii i disklinatsii (Moskva: Mir: 1987).
 10. P. Khirsh, A. Khovi, R. Nikolson, D. Peshli, M. Uelan, Elektronnaya mikroskopiya tonkikh kristallov (Moskva: Mir: 1968.).
 11. T. M. Poletika, L. B. Zuev, V.I. Danilov, FMM, 91, No. 5: 91 (2001).
 12. T. M. Poletika, L. B. Zuev, and A. A. Nor, Appl. Phys. A, 73, No. 9: 601 (2001). Crossref
 13. L. B. Zuev, V. I. Danilov, V. V. Gorbatenko, Fizicheskaya mezomekhanika i komp'yuternoe konstruirovanie materialov (Novosibirsk: Nauka: 1995), t. 1, s. 162.
 14. L. B. Zuev, V. I. Danilov, N. V. Kartashova, Pis'ma v ZhETF, 60, No. 7: 538 (1994).
 15. L. B. Zuev, V. I. Danilov, N. V. Kartashova, and S. A. Barannikova, Mater. Sci. Eng. A, 234–236: 699 (1997). Crossref
 16. W. I. Danilow, S. A. Barannikowa, L. B. Sujew, und I. W. Kireewa, Zs. Metallkd., 88, No. 9: 748 (1997) (in German).
 17. V. I. Danilov, S. A. Barannikova, L. B. Zuev, I. V. Kireeva, FMM, 83, No. 1: 140 (1997).
 18. L. B. Zuev, S. A. Barannikova, V. I. Danilov, Yu. I. Chumlyakov i dr., ZhTF, 69, No. 10: 56 (1999).
 19. S. A. Barannikova, L. B. Zuev, V. I. Danilov, FTT, 41, No. 7: 1222 (1999).
 20. S. A. Barannikova, ZhTF, 70, No. 10: 138 (2000).
 21. L. B. Zuev, V. I. Danilov, and S. A. Barannikova, Int. J. Plasticity, 17, No. 1: 47 (2001). Crossref
 22. L. B. Zuev, V. I. Danilov, S. A. Barannikova, Yu. I. Chumlyakov i dr., Kristallografiya, 46, No. 1: 99 (2001).
 23. V. I. Danilov, S. A. Barannikova, K. V. Gonchikov i dr., Kristallografiya, 47, No. 3: 558 (2002).
 24. L. B. Zuev, N. V. Kartashova, V. I. Danilov, Yu. I. Chumlyakov i dr., ZhTF, 66, No. 11: 190 (1996).
 25. L. B. Zuev, B. S. Semukhin, N. V. Zarikovskaya, ZhTF, 71, No. 5: 57 (2001).
 26. L. B. Zuev, S. A. Barannikova, N. V. Zarikovskaya, I. Yu. Zykov, FTT, 43, No. 8: 1423 (2001).
 27. V. I. Danilov, S. Yu. Zavodchikov, S. A. Barannikova, I. Yu. Zykov i dr., Pis'ma v ZhTF, 24, No. 1: 26 (1998).
 28. B. Jaoul, J. Mech. Phys. Solids, 5, No. 1: 95 (1957) (in French). Crossref
 29. V. I. Trefilov, V. F. Moiseev, E. P. Pechkovskii, Deformatsionnoe uprochnenie i razrushenie polikristallicheskikh metallov (Kiev: Naukova dumka: 1987).
 30. L. B. Zuev, S.A. Barannikova, S. Yu. Zavodchikov, FMM, 67, No. 3: 77 (1999).
 31. L. B. Zuev, V. I. Danilov, S. Y. Zavodchikov, and S. A. Barannikova, J. Phys. IV (France), 9, No. 9: 165 (1999).
 32. V. I. Danilov, L. B. Zuev, N. M. Mnikh, V. E. Panin, Fizika defektov poverkhnostnykh sloev materialov (Leningrad: LFTI: 1989), s. 161.
 33. Ya. B. Fridman, Mekhanicheskie svoistva metallov (Moskva: Oborongiz: 1952).
 34. D. Mak Lin, Mekhanicheskie svoistva metallov (Moskva: Metallurgiya: 1965).
 35. L. B. Zuev and V. I. Danilov, J. Phys. IV (France), 8, No. 8: 413 (1998).
 36. L. B. Zuev, V. I. Danilov, V. V. Gorbatenko, and S. N. Polyakov, Trends in NDE Science and Technology. Proceedings of 14th World Conf. on NDT (New Delhi: Oxford & IBN Publ. Co.: 1996), vol. 2, p. 1015.
 37. L. B. Zuev, V. I. Danilov, V. V. Gorbatenko, ZhTF, 65, No. 5: 91 (1995).
 38. L. B. Zuev, V. I. Danilov, FTT, 39, No. 8: 1399 (1997).
 39. I. A. Oding, V. S. Ivanova, V. V. Burdukskii, V. N. Geminov, Teoriya polzuchesti i dlitel'noi prochnosti metallov (Moskva: Metallurgizdat: 1959).
 40. V. S. Ivanova, Prochnost' metallov (Moskva: Izd. AN SSSR: 1956).
 41. L. G. Timoshuk, Mekhanicheskie ispytaniya metallov (Moskva: Metallurgiya: 1971).
 42. H. C. Chang and N. J. Grant, Trans. AIME, 197: 217 (1953).
 43. F. Garofalo, Zakony polzuchesti i dlitel'noi prochnosti metallov (Moskva: Metallurgiya: 1968).
 44. E. Gisman, Izv. AN SSSR. OTN, No. 11: 50 (1955).
 45. T. Sh. Shagdyr, A. A. Vainshtein, G. K. Koshkin, V. A. Strizhak, Zav. lab., 42, No. 8: 1008 (1976).
 46. M. A. Kibardin, Zav. lab., 47, No. 9: 85 (1981).
 47. A. A. Vainshtein, V. S. Borovikov, Problemy prochnosti, No. 6: 47 (1982).
 48. A. A. Vainshtein, M. A. Kibardin, V. S. Borovikov, Metally, No. 3: 171 (1983).
 49. I. N. Bogachev, A. A. Vainshtein, S. D. Volkov, Statisticheskoe metallovedenie (Moskva: Metallurgiya: 1984).
 50. P. J. Wray, J. Appl. Phys., 40: 4018 (1969). Crossref
 51. P. J. Wray, J. Appl. Phyp., 41: 3347 (1970). Crossref
 52. A. A. Presnyakov, Lokalizatsiya plasticheskoi deformatsii (Alma-Ata: Nauka: 1981).
 53. A. A. Presnyakov, N. N. Mofa. Izv. AN SSSR. Metally, No. 2: 205 (1981).
 54. A. A. Presnyakov, N. N. Mofa, vol. V. Chernoglazova, Zav. lab., 51, No. 10: 76 (1985).
 55. B. K. Barakhtin, V. I. Vladimirov, p. A. Ivanov, I. A. Ovid'ko et al., FMM, 63, No. 6: 1185 (1987).
 56. B. K. Barakhtin, p. A. Ivanov, Izv. vuzov. Fizika, 1982, No. 8: 107 (1982).
 57. B. K. Barakhtin, FTT, 28: 1531 (1986).
 58. D. M. Vasil'ev, Yu. F. Titovets, Zav. lab., 43, No. 11: 1235 (1977).
 59. Yu. F. Titovets, Zav. lab., 57, No. 2: 133 (1991).
 60. V. V. Rybin, Yu. F. Titovets, Zav. lab., 58, No. 1: 46 (1992).
 61. Ya. D. Vishnyakov, Sovremennye metody issledovaniya struktury deformirovannykh kristallov (Moskva: Metallurgiya: 1975).
 62. A. A. Urusovskaya, Nekotorye voprosy fiziki plastichnosti kristallov (Moskva: Izd-vo AN SSSR: 1960), p. 75.
 63. L. D. Landau, E. M. Lifshits, Teoriya uprugosti (Moskva: Fizmatgiz: 1965).
 64. G. Kol'skii, Volny napryazhenii v tverdykh telakh (Moskva: IIL: 1955).
 65. R. M. Deivis, Volny napryazhenii v tverdykh telakh (Moskva: IIL: 1961).
 66. V. Gol'dsmit, Udar. Teoriya i fizicheskie svoistva soudaryaemykh tel (Moskva: Stroiizdat: 1965).
 67. L. M. Shestopalov, Deformatsiya metallov i volny plastichnosti v nikh (Moskva–Leningrad: Izd-vo AN SSSR: 1958).
 68. L. B. Zuev, V. I. Danilov, p. A. Barannikova, and I. Y. Zykov, Appl. Phyp. A, 71, No. 5: 91 (2000).
 69. L. B. Zuev, V. I. Danilov, p. A. Barannikova, and I. Y. Zykov, Mater. Sci. Eng. A, 319–321: 160 (2001). Crossref
 70. A. K. Mitropol'skii, Tekhnika statisticheskikh vychislenii (Moskva: Fizmatgiz: 1961).
 71. F. R. N. Nabarro, Z. p. Bazinskii, D. B. Kholt, Plastichnost' chistykh monokristallov (Moskva: Metallurgiya: 1967).
 72. A. L. Roitburd, Fizika deformatsionnogo uprochneniya monokristallov (Kiev: Naukova dumka: 1972), p. 5.
 73. A. Louli, D. Mikin, Mikroplastichnost' (Moskva: Metallurgiya: 1972), p. 62.
 74. V. I. Dotsenko, A. I. Landau, V. V. Pustovalov, Sovremennye problemy nizkotemperaturnoi plastichnosti materialov (Kiev: Naukova dumka: 1987).
 75. B. B. Chechulin, Masshtabnyi faktor i statisticheskaya priroda prochnosti metallov (Moskva: Metallurgizdat: 1963).
 76. V. Vol'terra, Matematicheskaya teoriya bor'by za sushchestvovanie (Moskva: Nauka: 1976).
 77. V. I. Danilov, L. B. Zuev, N. M. Mnikh, V. E. Panin et al., FMM, No. 3: 187 (1991).
 78. V. V. Murav'ev, L. B. Zuev, K. L. Komarov, Skorost' zvuka i struktura stalei i splavov (Novosibirsk: Nauka: 1996).
 79. R. Truell, Ch. El'baum, B. Chik, Ul'trazvukovye metody v fizike tverdogo tela (Moskva: Mir: 1975).
 80. A. B. Lebedev, p. B. Kustov, B. K. Kardashov, FTT, 34, No. 9: 2915 (1992).
 81. A. B. Lebedev, FTT, 35, No. 9: 2305 (1993).
 82. L. B. Zuev, B. p. Semukhin, K. I. Bushmeleva, Pis'ma v ZhTF, 22, No. 14: 76 (1996).
 83. L. B. Zuev, K. I. Bushmeleva, B. p. Semukhin, Metallofiz. noveishie tekhnol., 20, No. 5: 68 (1998).
 84. L. B. Zuev, B. p. Semukhin, K. I. Bushmeleva, ZhTF, 69, No. 12: (1999).
 85. L. B. Zuev, B. p. Semukhin, K. I. Bushmelyova, and N. V. Zarikovskaya, Mater. Letvol., 42, No. 1–2: 97 (2000). Crossref
 86. L. B. Zuev, B. p. Semukhin, K. I. Bushmeleva, Metallofiz. noveishie tekhnol., 22, No. 10: 67 (2000).
 87. L. B. Zuev, B. p. Semukhin, K. I. Bushmeleva, ZhTF, 70, No. 1: 52 (2000).
 88. B. p. Semukhin, L. B. Zuev, K. I. Bushmeleva, PMTF, 41, No. 3: 197 (2000).
 89. L. B. Zuev, B. p. Semukhin, and K. I. Bushmelyova, Mater. Rep. Innov., 5, No. 3–4: 140 (2002). Crossref
 90. L. B. Zuev, B. p. Semukhin, A. G. Lunev, PMTF, 43, No. 1: 202 (2002).
 91. J. J. Gilman, J. Appl. Phyp., 36: 2772 (1965). Crossref
 92. D. D. Gilman, Mikroplastichnost' (Moskva: Metallurgiya: 1972), p. 18.
 93. H. Fujita and vol. Tabata, Acta Mevol., 21: 355 (1973).
 94. A. W. Thompson and M. I. Baskes, Philop. Mag., 28: 301 (1973). Crossref
 95. M. M. Myshlyaev, Nesovershenstva kristallicheskogo stroeniya i martensitnye prevrashcheniya (Moskva: Nauka: 1972), p. 194.
 96. A. Gin'e, Rentgenografiya kristallov (Moskva: Fizmatgiz: 1961).
 97. B. I. Uorren, Uspekhi fiziki metallov (Moskva: Metallurgizdat: 1963), vol. 5, p. 172.
 98. Ch. p. Barrett, Struktura metallov (Moskva: Metallurgizdat: 1948).
 99. L. B. Zuev, vol. M. Poletika, B. p. Semukhin, Kristallografiya, 40, No. 6: 1071 (1995).
 100. vol. Tokuoka and Y. Ivashimizu, Invol. J. Solids Structures, 4, No. 2: 383 (1968).
 101. A. N. Guz', F. G. Makhort, O. I. Gushcha, Vvedenie v akustouprugost' (Kiev: Naukova dumka: 1977).
 102. P. P. Gillis and M. A. Hamstad, Mater. Sci. and Engng., 14, No. 1: 103 (1974). Crossref
 103. V. p. Boiko, V. D. Natsik, Elementarnye protsessy plasticheskoi deformatsii kristallov (Kiev: Naukova dumka: 1978), p. 159.
 104. Zh. Fridel', Dislokatsii (Moskva: Mir: 1967).
 105. L. Bergman, Ul'trazvuk i ego primenenie v nauke i tekhnike (Moskva: IIL: 1956).
 106. G. Khaken, Informatsiya i samoorganizatsiya. Makroskopicheskii podkhod k slozhnym sistemam (Moskva: Mir: 1991).
 107. A. Seeger and W. Frank, Non-Linear Phenomena in Material Science (New York: Tranp. Tech. Publ.: 1987), p. 125.
 108. G. Nikolis, I. Prigozhin, Poznanie slozhnogo (Moskva: Mir: 1990).
 109. G. A. Malygin, FTT, 37, No. 1: 3 (1995).
 110. G. A. Malygin, UFN, 42, No. 9: 979 (1999). Crossref
 111. Y. Estrin and L. P. Kubin, Acta Mevol., 34, No. 12: 2455 (1986).
 112. Sh. Kh. Khannanov, FMM, No. 4: 14 (1992).
 113. p. N. Nagornykh, G. F. Sarafanov, Metally, No. 3: 199 (1993).
 114. I. L. Maksimov, G. F. Sarafanov, p. N. Nagornykh, FTT, 37, No. 10: 3169 (1995).
 115. M. Zaiser and P. Hahner, Phyp. Stavol. Sol. A, 199, No.2: 267 (1997). Crossref
 116. E. C. Aifantis, Proceedings of the Natural Science Foundation (Atlanta: Georgia Institute Technology: 1982), p. 1.
 117. E. C. Aifantis, Invol. J. Plasticity, 3, No. 3: 211 (1987). Crossref
 118. E. C. Aifantis, Invol. J. Engng. Sci., 30, No. 10: 1279 (1992). Crossref
 119. E. C. Aifantis, Handbook Materials Behavior (New York: Academic Press: 2001), p. 291.
 120. V. I. Krinskii, A. M. Zhabotinskii, Avtovolnovye protsessy v sistemakh s diffuziei (Gor'kii: In-t prikl. fiziki AN SSSR: 1981), c. 6.
 121. V. A. Vasil'ev, Yu. M. Romanovskii, V. G. Yakhno. Avtovolnovye protsessy (Moskva: Nauka: 1987).
 122. L. B. Zuev, V. I. Danilov, N. M. Mnikh, A. I. Olemskoi, Izvestiya vuzov. Chern. metall., No. 10: 79 (1990).
 123. L. B. Zuev, Metallofiz. noveishie tekhnol., 16, No. 10: 31 (1994).
 124. A. M. Kosevich, Dislokatsii v teorii uprugosti (Kiev: Naukova dumka: 1987).
 125. N. I. Bezukhov, Osnovy teorii uprugosti, plastichnosti i polzuchesti (Moskva: Vysshaya shkola: 1968).
 126. A. p. Tikhonov, V. G. Osipov, p. I. Bulat, Deformiruemost' metallov i binarnykh splavov (Moskva: Nauka: 1971).
 127. N. N. Tunitskii, V. A. Kaminskii, p. F. Timashev, Metody fiziko-khimicheskoi kinetiki (Moskva: Khimiya: 1972).
 128. A. N. Kolmogorov, I. G. Petrovskii, N. p. Piskunov, Byull. MGU. Ser. A. Mavol. i mekh., 1, No. 1: 6 (1937).
 129. Yu. M. Romanovskii, N. V. Stepanova, D. p. Chernavskii, Matematicheskaya biofizika (Moskva: Nauka: 1984).
 130. B. p. Kerner, V. V. Osipov, UFN, 157, No. 2: 201 (1989). Crossref
 131. B. p. Kerner, V. V. Osipov, UFN, 160, No. 9: 2 (1990). Crossref
 132. G. Dont, Ul'trazvukovye metody issledovaniya dislokatsii (Moskva: IIL: 1963), p. 95.
 133. A. N. Orlov, Voprosy teorii defektov v kristallakh (Leningrad: Nauka: 1987), p. 6.
 134. V. p. Mitlin, V. N. Nikolaevskii, DAN SSSR, 315, No. 5: 1093 (1990).
 135. A. A. Samarskii, N. V. Zmitrenko, p. P. Kurdyumov, A. N. Mikhailov, DAN SSSR, 227, No. 2: 321 (1976).
 136. A. A. Samarskii, G. G. Elenin, N. V. Zmitrenko, p. P. Kurdyumov et al., DAN SSSR, 237, No. 6: 1330 (1977).
 137. L. B. Zuev and V. I. Danilov, Invol. J. Solids Structures, 34, No. 12: 3795 (1997). Crossref
 138. L. B. Zuev and V. I. Danilov, Theor. and Appl. Fracture Mech., 30, No. 11: 175 (1998). Crossref
 139. L. B. Zuev and V. I. Danilov, Philop. Mag. A, 79, No. 1: 43 (1999). Crossref
 140. V. L. Popov, Pis'ma v ZhTF, 21, No. 2: 89 (1995).
 141. V. Ebeling, Obrazovanie struktur pri neobratimykh protsessakh (Moskva: Mir: 1979).
 142. V. M. Andronov, A. M. Gvozdikov, FMM, 63, No. 6: 1212 (1987).
 143. A. Ziegenbein, H. Voss, J. Plessner, A. Hampel, and H. Neuhäuser, Strength of Materials (Tokyo: The Japan Insvol. Metals: 1994), p. 303.
 144. H. Tsukahara and vol. Iung, J. Phyp. IV (France), 9, No. 9: 156 (1999).
 145. L. B. Zuev, Ann. Phyp., 10, No. 11–12: (2001).
 146. P. Feltam, Deformatsiya i prochnost' materialov (Moskva: Metallurgiya, 1968).
 147. L. B. Zuev, Metallofiz. noveishie tekhnol., 18, No. 5: 55 (1996).
 148. L. Anand and p. R. Kalidindi, Mech. Mater., 17: 223 (1994).
 149. P. N. Antsiforov, E. E. Zasimchuk, DAN SSSR, 268, No. 5: 1116 (1983).
 150. E. E. Zasimchuk, L. I. Markashova, Mikropolosy v deformirovannykh prokatkoi monokristallakh nikelya (Kiev: 1988) (Prepr. No. 23.88 IMF AN USSR).
 151. V. I. Vladimirov, Voprosy teorii defektov v kristallakh (Leningrad: Nauka: 1987), p. 43.
 152. vol. Sudzuki, Kh. Esinaga, p. Takeuti, Dinamika dislokatsii i plastichnost' (Moskva: Mir: 1989).
 153. A. I. Lotkov, A. V. Kuznetsov, FMM, 66, No. 5: 903 (1988).
 154. V. p. Boiko, R. I. Garber, A. M. Kosevich, Obratimaya plastichnost' kristallov (Moskva: Nauka: 1991).
 155. V. E. Panin, V. A. Likhachev, Yu. V. Grinyaev, Strukturnye urovni deformatsii tverdykh tel (Novosibirsk: Nauka: 1985).
 156. V. I. Danilov, G. N. Narimanova, and L. B. Zuev, Invol. J. Fracture, 101, No. 3: L35 (2000). Crossref
 157. V. I. Danilov, G. N. Narimanova, L. B. Zuev, Metallofiz. noveishie tekhnol., 22, No. 6: 56 (2000).
 158. Dzh. Irvin, P. Paris, Razrushenie (Moskva: Mir: 1976), vol. 3, p. 17.
 159. R. I. Garber, I. V. Obreimov, L. M. Polyakov, DAN SSSR, 108, No. 3: 425 (1956).
 160. G. Nikolis, I. Prigozhin, Samoorganizatsiya v neravnovesnykh sistemakh (Moskva: Mir: 1979).
 161. I. I. Blekhman, Sinkhronizatsiya v nauke i tekhnike (Moskva: Nauka: 1981).
 162. L. B. Zuev, I. Yu. Zykov, V. I. Danilov, p. Yu. Zavodchikov, PMTF, 41, No. 6: 133 (2000).
 163. A. Yu. Loskutov, A. p. Mikhailov, Vvedenie v sinergetiku (Moskva: Nauka: 1990).
 164. J. F. Bell, Invol. J. Plasticity, 3, No. 2: 91 (1987). Crossref
 165. A. N. Zaikin, vol. Ya. Morozova, Biofizika, 24, No. 1: 124 (1978).
 166. V. L. Kolmogorov, Napryazheniya. Deformatsii. Razrushenie (Moskva: Metallurgiya: 1970).
 167. A. p. Zaimovskii, A. V. Nikulina, N. G. Reshetnikov, Tsirkonievye splavy v atomnoi energetike (Moskva: Energoizdat: 1981).
 168. V. I. Danilov, p. Yu. Zavodchikov, vol. M. Poletika, B. p. Semukhin et al., Materialovedenie, No. 8–9: 37 (1997).
 169. vol. M. Poletika, I. Yu. Zykov, N. V. Kartashova, p. Yu. Zavodchikov et al., Materialovedenie, No. 10: 32 (1999).
 170. L. B. Zuev, V. I. Danilov, p. Y. Zavodchikov, V. A. Kotrechov et al., Metall, 52, No. 7–8: 455 (1998).
 171. L. B. Zuev and p. Y. Zavodchikov, Tech. Mech. 19, No. 1: 49 (1999).
 172. L. B. Zuev, V. I. Danilov, p. A. Barannikova, I. Y. Zykov et al., Metal Forming 2000 (Rotterdam: A. A. Balkema: 2000), p. 537.
 173. V. I. Danilov, A. A. Yavorskii, L. B. Zuev, V. E. Panin, Izvestiya vuzov. Fizika, No. 4: 5 (1991).
 174. V. I. Danilov, V. E. Panin, N. M. Mnikh, L. B. Zuev, FMM, No. 6: 189 (1990).
 175. V. I. Danilov, p. V. Evsikov, L. B. Zuev, FMM, No. 5: 189 (1991).
 176. L. B. Zuev, V. V. Gorbatenko, V. I. Danilov, FKhMM, 27, No. 4: 92 (1991).
 177. U. Rostoker, Dzh. Mak-Kogi, G. Markus, Khrupkost' pod deistviem zhidkikh metallov (Moskva: IIL: 1962).
 178. L. B. Zuev, V. E. Gromov, N. V. Peker, Metallofizika, 14, No. 11: 88 (1992).
 179. J. P. Billingsley, Invol. J. Solids Structures, 38, No. 24–25: 4221 (2001). Crossref
 180. Nonlinear Wave Processes in Excitable Media. Proc. of a NATO Advanced Rep. Workshop (New York: Plenum Press: 1989).
 181. A. M. Kosevich, A. p. Kovalev, Vvedenie v nelineinuyu fizicheskuyu mekhaniku (Kiev: Naukova dumka: 1989).
 182. E. V. Kozlov, V. A. Starenchenko, N. A. Koneva, Metally, No. 8: 152 (1993).
 183. p. I. Selitser, Kooperativnye deformatsionnye protsessy i lokalizatsiya deformatsii (Kiev: Naukova dumka: 1987), p. 167.
 184. G. Taylor, Proc. Roy. Soc., A145: 362 (1934). Crossref
 185. E. Orowan, Zp. Phyp., 89: 605 (1934).
Cited By (6)
 1. V. I. Danilov, K. V. Gonchikov and L. B. Zuev, Tech. Phys. Lett. 30, 161 (2004).
 2. V. I. Danilov, S. A. Barannikova and L. B. Zuev, Tech. Phys. 48, 1429 (2003).
 3. L. B. Zuev, T. M. Poletika and G. N. Narimanova, Tech. Phys. Lett. 29, 519 (2003).
 4. L. B. Zuev, Usp. Fiz. Met. 16, 35 (2015).
 5. S. A. Barannikova, Tech. Phys. Lett. 30, 338 (2004).
 6. V. І. Danilov and L. B. Zuev, Usp. Fiz. Met. 9, 371 (2008).