Scale Levels of the Structure–Phase States and Fatigue Life of a Rail Steel after Electron-Beam Treatment

V. E. Gromov$^{1}$, Yu. F. Ivanov$^{2}$, V. A. Grishunin$^{1}$, S. V. Raykov$^{1}$, S. V. Konovalov$^{1}$

$^1$Siberian State Industrial University, 42 Kirov Str., 654007 Novokuznetsk, Russia
$^2$Institute of High Current Electronics SB RAS, 2/3 Akademicheskiy Ave., 634055 Tomsk, Russia

Received: 29.10.2012. Download: PDF

Investigations of the structure, phase composition, and defect substructure of the rail steel subjected to the electron-beam irradiation in different regimes and fatigue loading up to fracture are carried out by methods of scanning and transmission electron microscopy. The regime of rail steel surface treatment by high-intensive electron beams allowing increasing the fatigue life repeatedly (by $\cong$ 2.5 times) is revealed. Physical mechanisms of the fatigue life increase of the steel treated by an electron beam are discussed.

Keywords: rail steel, structure, phase composition, fatigue life.

PACS: 61.72.Ff, 61.72.Hh, 62.23.St, 62.25.Mn, 68.37.Lp, 81.40.Np, 81.40.Wx

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.14.01.067

Citation: V. E. Gromov, Yu. F. Ivanov, V. A. Grishunin, S. V. Raykov, and S. V. Konovalov, Scale Levels of the Structure–Phase States and Fatigue Life of a Rail Steel after Electron-Beam Treatment, Usp. Fiz. Met., 14, No. 1: 67—83 (2013) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.14.01.067


References (38)  
 1. K. K. Kadyrzhanov, F. F. Komarov, A. D. Pogrebnyak, Ionno-luchevaya i ionno-plazmennaya modifikaciya materialov (Moskva: MGU: 2005).
 2. V. A. Gribkov, F. I. Grigor'ev, B. A. Kalin, Perspektivnye radiacionno-puchkovye tehnologii obrabotki materialov (Moskva: Kruglyj stol: 2001).
 3. V. P. Rotshtein, D. I. Proskurovsky, and G. E. Ozur, Surface & Coatings Technology, Nos. 180–181: 377 (2004).
 4. Yu. F. Ivanov, N. N. Koval', Struktura i svojstva perspektivnyx metallicheskix materialov (Red. A. I. Potekaev) (Tomsk: NTL: 2007), Ch. 13.
 5. N. N. Koval', Yu. F. Ivanov, Izvestiya vuzov. Fizika, No. 5: 60 (2008).
 6. Yu. F. Ivanov, S. V. Vorob'yov, S. V. Konovalov, Fizicheskie osnovy povysheniya ustalostnoj dolgovechnosti nerzhaveyushhix stalej (Novokuzneck: Inter-Kuzbass: 2011).
 7. V. N. Devyatkov, N. N. Koval, and P. M. Schanin, Laser and Particle Beams, No. 21: 243 (2003).
 8. N. N. Koval', Yu. F. Ivanov, Izvestiya vuzov. Fizika, No. 5: 60 (2008).
 9. V. E. Gromov, S. V. Gorbunov, Yu. F. Ivanov i dr., Poverxnost'. Rentgenovskie, sinxrotronnye i nejtronnye issledovaniya, No. 10: 62 (2011).
 10. Yu. F. Ivanov, S. V. Gorbunov, V. E. Gromov i dr., Materialovedenie, No. 5: 43 (2011).
 11. V. E. Panin, V. A. Lixachev, Yu. V. Grinyaev, Strukturnye urovni deformacii tvyordyx tel (Novosibirsk: Nauka: 1985).
 12. N. A. Koneva, Eh. V. Kozlov, Izvestiya vuzov. Fizika, No. 2: 89 (1990).
 13. O. Yu. Efimov, V. E. Gromov, Yu. F. Ivanov, Formirovanie struktury, fazovogo sostava i svojstv stalej i splavov v uprochnyayushhix texnologiyax obrabotki davleniem (Novokuzneck: Inter-Kuzbass: 2012).
 14. Ustalost' stalej, modificirovannyx vysokointensivnymi ehlektronnymi puchkami (Red. V. E. Gromov, Yu. F. Ivanov) (Novokuzneck: Inter-Kuzbass: 2012).
 15. Yu. F. Ivanov, V. E. Gromov, S. V. Gorbunov i dr., Fizika metallov i metallovedenie, No. 1: 83 (2011).
 16. L. Ehngele, G. Klingele, Rastrovaya ehlektronnaya mikroskopiya. Razrushenie (Moskva: Metallurgiya: 1986).
 17. L. M. Utevskiy, Difrakcionnaya ehlektronnaya mikroskopiya v metallovedenii (Moskva: Metallurgiya: 1973).
 18. K. Ehndryus, D. Dajson, S. Knoun, Ehlektronogrammy i ix interpretaciya (Moskva: Mir: 1971).
 19. P. Xirsh, A. Xovi, R. Nikolson i dr., Ehlektronnaya mikroskopiya tonkix kristallov (Moskva: Mir: 1968).
 20. A. M. Glezer, V. E. Gromov, Yu. F. Ivanov, Nanomaterialy: struktura, svojstva, primenenie (Novokuzneck: Inter-Kuzbass: 2012).
 21. Yu. F. Ivanov, Fizika metallov i metallovedenie, No. 9: 57 (1992).
 22. Yu. F. Ivanov, Eh. V. Kozlov, Fizika metallov i metallovedenie, No. 11: 202 (1991).
 23. Yu. F. Ivanov, E. V. Kornet, V. E. Gromov et al., Uspehi Fiziki Metallov, No. 10: 391 (2009).
 24. Yu. F. Ivanov, E. V. Kornet, Eh. V. Kozlov i dr., Zakalennaya konstrukcionnaya stal': struktura i mexanizmy uprochneniya (Novokuzneck: SibGIU: 2010).
 25. Yu. F. Ivanov, Eh. V. Kozlov, Izvestiya VUZov. Chyornaya metallurgiya, No. 12: 38 (1990).
 26. Yu. F. Ivanov, Eh. V. Kozlov, Fizika metallov i metallovedenie, No. 10: 203 (1991).
 27. Yu. F. Ivanov, V. N. Devyatkov, I. M. Goncharenko i dr., Fizicheskaya mezomexanika, 7: 173 (2004).
 28. A. V. Kolubaeva, Yu. F. Ivanov, V. N. Devyatkov et al., Izvestiya VUZov. Chyornaya metallurgiya, No. 8: 30 (2007).
 29. Yu. F. Ivanov, Yu. A. Kolubaeva, S. V. Konovalov et al., Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, No. 12: 10 (2008).
 30. V. E. Gromov, V. A. Grishunin, Yu. F. Ivanov et al., Problemy chyornoj metallurgii i materialovedeniya, No. 3: 23 (2012).
 31. V. E. Panin, A. I. Slosman, N. A. Antipina et al., Fizicheskaya mezomexanika, 4, No. 1: 105 (2001).
 32. V. E. Panin, A. I. Slosman, N. A. Antipina, Izvestiya Tomskogo politexnicheskogo universiteta, No. 1: 30 (2003).
 33. N. A. Antipina, Mexanizmy plasticheskoj deformacii i razrusheniya na mezomasshtabnom urovne poverxnostno uprochnyonnoj xromistoj stali (Dis. … kand. texn. nauk) (Tomsk: 1996).
 34. V. E. Panin, A. V. Panin, Fizicheskaya mezomexanika, No. 5: 7 (2005).
 35. S. V. Panin, A. V. Koval', A. Yu. Tkachenko et al., Fizicheskaya mezomexanika, No. 2: 81 (2003).
 36. A. V. Romanenko, Vliyanie makrostruktury uprochnyonnogo sloya i profilya granicy razdela na xarakter plasticheskoj deformacii i razrusheniya na mezourovne borirovannyx malouglerodistyx stalej (Dis. … kand. texn. nauk) (Tomsk: 2004).
 37. N. A. Koneva, Eh. V. Kozlov, Vestnik TGASU, No. 1: 21 (1999).
 38. V. E. Gromov, Eh. V. Kozlov, V. I. Bazajkin et al., Fizika i mexanika volocheniya i ob'yomnoj shtampovki (Moskva: Nedra: 1997).
Cited By (8)
 1. D. A. Romanov, V. E. Gromov, Е. А. Budovskikh and Yu. F. Ivanov, Usp. Fiz. Met. 16, 119 (2015).
 2. Yu F Ivanov, K V Alsaraeva, E A Petrikova, A D Teresov et al., IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 81, 012011 (2015).
 3. Yu. F. Ivanov, K. V. Alsaraeva, V. E. Gromov, N. A. Popova et al., J. Synch. Investig. 9, 1056 (2015).
 4. Yu. F. Ivanov, K. V. Aksenova, V. E. Gromov, S. V. Konovalov et al., Russ. J. Non-ferrous Metals 57, 236 (2016).
 5. V. E. Gromov, K. V. Volkov, Yu. F. Ivanov, K. V. Morozov et al., Usp. Fiz. Met. 15, 1 (2014).
 6. O. A. Peregudov, V. E. Gromov, Yu. F. Ivanov, K. V. Morozov et al., Steel Transl. 46, 260 (2016).
 7. V. E. Gromov, Yu. F. Ivanov, A. M. Glezer, S. V. Konovalov et al., Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 79, 1169 (2015).
 8. V. E. Gromov, K. V. Aksyonova, S. V. Konovalov and Yu. F. Ivanov, Usp. Fiz. Met. 16, 265 (2015).