Structure-Phase Transformations in the Quenched Constructional Steel at Deformation

Yu. F. Ivanov$^{1}$, E. V. Cornet$^{2}$, V. E. Gromov$^{2}$, S. V. Konovalov$^{2}$

$^1$Institute of High Current Electronics SB RAS, 2/3 Akademicheskiy Ave., 634055 Tomsk, Russia
$^2$Siberian State Industrial University, 42 Kirov Str., 654007 Novokuznetsk, Russia

Received: 19.05.2009. Download: PDF

The process of plastic deformation of quenched constructional 38CrNi3MoV (0.38% C, < 1% Cr, 3% Ni, < 1% Mo, < 1% V) steel is studied by methods of transmission electron diffraction microscopy and X-ray structure analysis. The stages of deformation curves are revealed during the steel compression. Deformation localization places, namely, deformation channels having the transverse size of 0.5 $\mu$m and longitudinal ones of some microns, are revealed and analysed. In deformation channels, there are fragments with sizes of 50-100 nm. Longitudinal fragment sizes of martensite crystals are decreased, and microtwins’ density, scalar and excess dislocation density, amplitude of long-range stress fields are increased with the deformation-degree growth. The possible places of carbon-atoms localization in the steel structure are determined. As shown, the total quantity of carbon atoms located in the solid solutions based on $\alpha$- or $\gamma$-Fe is increased, and it is decreased on the structure defects with the growth of deformation degree.

Keywords: hardened steel, deformation, carbon localization.

PACS: 61.72.-y, 62.20.F-, 64.70.kd, 81.40.Jj, 81.40.Lm, 81.70.Bt, 83.50.-v

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.10.04.389

Citation: Yu. F. Ivanov, E. V. Cornet, V. E. Gromov, and S. V. Konovalov, Structure-Phase Transformations in the Quenched Constructional Steel at Deformation, Usp. Fiz. Met., 10, No. 4: 389—414 (2009) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.10.04.389


References (67)  
 1. M. E. Blanter, Fazovye prevrashcheniya pri termicheskoy obrabotke stali (Moskva: Metallurgiya: 1962).
 2. E. Gudremon, Spetsial'nye stali (Moskva: Metallurgiya: 1966), t. 1, 2.
 3. V. G. Kurdyumov, L. M. Utevskiy, R. I. Entin, Prevrashcheniya v zheleze i stali (Moskva: Nauka: 1977).
 4. V. S. Mes'kin, Osnovy legirovaniya stali (Moskva: Metallurgiya: 1964).
 5. L. I. Lysak, B. I. Nikolin, Fizicheskie osnovy termicheskoy obrabotki stali (Kiev: Tekhnika: 1975).
 6. Vysokolegirovannye stali (red. A. G. Rakhshtadt) (Moskva: Metallurgiya: 1969).
 7. I. I. Novikov, Teoriya termicheskoy obrabotki metallov (Moskva: Metallurgiya: 1978).
 8. Tekhnologiya termicheskoy obrabotki stali (Moskva: Metallurgiya: 1981).
 9. Metallovedenie i termicheskaya obrabotka stali: Spravochnoe izdanie (Moskva: Metallurgiya: 1983).
 10. V. M. Schastlivtsev, D. A. Mirzaev, I. L. Yakovleva, Struktura termicheski obrabotannoy stali (Moskva: Metallurgiya: 1994).
 11. M. L. Bernshteyn, L. M. Kaputkina, S. D. Prokoshkin, Otpusk stali (Moskva: MISIS: 1997).
 12. V. M. Schastlivtsev, D. A. Mirzaev, I. L. Yakovleva et al., Perlit v uglerodistykh stalyakh (Ekaterinburg: UrO RAN: 2006).
 13. M. L. Bernshteyn, Struktura deformirovannykh metallov (Moskva: Metallurgiya: 1977).
 14. M. L. Bernshteyn, Termomekhanicheskaya obrabotka metallov i splavov (Moskva: Metallurgiya: 1968).
 15. A. G. Vasil'eva, Deformatsionnoe uprochnenie zakalennykh konstruktsionnykh staley (Moskva: Metallurgiya: 1981).
 16. M. L. Bernshteyn, V. A. Zaymovskiy, L. M. Kaputkina, Termomekhanicheskaya obrabotka stali (Moskva: Metallurgiya: 1983).
 17. S. A. Golovanenko, N. M. Fonshteyn, Dvukhfaznye nizkolegirovannye stali (Moskva: Metallurgiya: 1986).
 18. A. B. Yur'ev, V. E. Gromov, B. M. Leboshkin et al., Formirovanie i evolyutsiya strukturno-fazovykh sostoyaniy i svoystva staley v sovremennykh tekhnologiyakh obrabotki davleniem (Novosibirsk: Nauka: 2003).
 19. V. E. Gromov, E. V. Kozlov, V. I. Bazaykin et al., Fizika i mekhanika volocheniya i ob"emnoy shtampovki (Moskva: Nedra: 1997).
 20. F. B. Pikering, Fizicheskoe metallovedenie i obrabotka staley (Moskva: Metallurgiya: 1982).
 21. L. I. Tushinskiy, Teoriya i tekhnologiya uprochneniya metallicheskikh splavov (Novosibirsk: Nauka: 1990).
 22. L. I. Tushinskiy, A. A. Bataev, L. B. Tikhomirova, Struktura perlita i konstruktivnaya prochnost' stali (Novosibirsk: Nauka: 1993).
 23. M. V. Pridantsev, L. N. Davydova, I. A. Tamarina, Konstruktsionnye stali: Spravochnik (Moskva: Metallurgiya: 1980).
 24. V. I. Trefilov, V. F. Moiseev, E. P. Pechkovskiy et al., Deformatsionnoe uprochnenie i razrushenie polikristallicheskikh metallov (Kiev: Naukova dumka: 1987).
 25. N. A. Koneva, D. V. Lychagin, S. P. Zhukovskiy et al., Fizika Metallov Metalloved., 60, No. 1: 171 (1985).
 26. E. V. Kozlov, N. A. Popova, Yu. F. Ivanov et al., Izvestiya VUZov. Fizika, No. 10: 13 (1992).
 27. Yu. F. Ivanov, E. V. Kozlov, Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya, No. 8: 38 (1991).
 28. Yu. F. Ivanov, E. V. Kozlov, Termicheskaya obrabotka i fizika metallov, No. 15: 27 (1990).
 29. Yu. F. Ivanov, E. V. Kozlov, Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya, No. 6: 50 (1991).
 30. Yu. F. Ivanov, E. V. Kozlov, Fizika Metallov Metalloved., No. 11: 202 (1991).
 31. Yu. F. Ivanov, Fizika Metallov Metalloved., No. 9: 57 (1992).
 32. Yu. F. Ivanov, Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya, No. 10: 52 (1995).
 33. Yu. F. Ivanov, Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya, No. 12: 33 (1995).
 34. Yu. F. Ivanov, E. V. Kozlov, Materialovedenie, No. 11: 33 (2000).
 35. Yu. F. Ivanov, E. V. Kozlov, Izvestiya VUZov. Fizika, 45, No. 3: 5 (2002).
 36. Evolyutsiya dislokatsionnoy substruktury, uprochnenie i razrushenie splavov (Tomsk: Izd. TGU: 1992).
 37. Problemy razrabotki konstruktsionnykh splavov (Moskva: Metallurgiya: 1980).
 38. Yu. F. Ivanov, E. V. Kozlov, Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya, No. 12: 38 (1990).
 39. Yu. F. Ivanov, E. V. Kozlov, Fizika Metallov Metalloved., No. 10: 203 (1991).
 40. Defekty kristallicheskoy reshetki i svoystva metallov i splavov (Tula: TulPI: 1992).
 41. V. E. Gromov, V. E. Panin, Yu. F. Ivanov et al., Metallofizika, 13, No. 4: 9 (1991).
 42. V. E. Gromov, L. B. Zuev, E. V. Kozlov, V. Ya. Tsellermaer, Elektrostimulirovannaya plastichnost' metallov i splavov (Moskva: Nedra: 1996).
 43. Yu. F. Ivanov, V. E. Gromov, E. V. Kozlov et al., Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya, No. 6: 42 (1997).
 44. P. Khirt, R. Khovi, R. Nikolson et al., Elektronnaya mikroskopiya tonkikh kristallov (Moskva: Mir: 1968).
 45. V. V. Rybin, V. A. Malyshevskiy, V. N. Oleynik, Fizika Metallov Metalloved., 42, No. 2: 363 (1976).
 46. L. S. Davydova, M. V. Degtyarev, V. I. Levit et al., Fizika Metallov Metalloved., 60, No. 2: 341 (1985).
 47. L. S. Davydova, M. V. Degtyarev, R. I. Kuznetsov et al., Fizika Metallov Metalloved., 61, No. 2: 339 (1986).
 48. V. E. Panin, V. A. Likhachev, Yu. V. Grinyaev, Strukturnye urovni deformatsii tverdykh tel (Novosibirsk: Nauka: 1985).
 49. V. V. Rybin, Bol'shie plasticheskie deformatsii i razrushenie metallov (Moskva: Metallurgiya: 1986).
 50. Dzh. Eshelbi, Kontinual'naya teoriya dislokatsiy (Moskva: IIL: 1963).
 51. V. M. Finkel', Fizicheskie osnovy tormozheniya razrusheniya (Moskva: Metallurgiya: 1977).
 52. N. A. Koneva, E. V. Kozlov, Izvestiya VUZov. Fizika, No. 8: 3 (1982).
 53. V. I. Vladimirov, Fizicheskaya teoriya prochnosti i plastichnosti. Tochechnye defekty. Uprochnenie i vozvrat (Leningrad: LPI: 1975).
 54. M. A. Shtremel', Prochnost' splavov (Moskva: MISiS: 1999).
 55. N. A. Koneva, E. V. Kozlov, L. I. Trishkina et al., Sb. trudov Mezhdunarodnoy konferentsii «Novye metody v fizike i mekhanike deformiruemogo tverdogo tela» (Tomsk: TGU: 1990), s. 83.
 56. Yu. F. Ivanov, V. V. Tsellermaer, L. N. Ignatenko et al., Materialovedenie, No. 1: 40 (2001).
 57. N. A. Koneva, E. V. Kozlov, Vestnik TGASU, No. 1: 21 (1999).
 58. N. A. Koneva, E. V. Kozlov, N. A. Popova et al., Struktura, fazovye prevrashcheniya i svoystva nanokristallicheskikh splavov (Ekaterinburg: UrO RAN: 1997), s. 125.
 59. Yu. F. Ivanov, S. A. Gladyshev, N. A. Popova et al., Vzaimodeystvie defektov kristallicheskoy reshetki i svoystva: Sb. trudov (Tula: TulPI: 1986), s. 100.
 60. G. Speich and P. R. Swann, J. Iron and Steel Inst., 203, No. 4: 480 (1695).
 61. B. V. N. Raj and G. Thomas, Proc. Int. Conf. 'Martensite Transformation ICOMAT-1979' (Cambridge: 1979), vol. 1, p.12.
 62. G. Speich, Trans. Met. Soc. AIME, 245, No. 10: 2553 (1969).
 63. D. Kalich and E. M. Roberts, Met. Trans., 2, No. 10: 2783 (1971). Crossref
 64. E. J. Fasiska and H. Wagenblat, Trans. Met. Soc. AIME, 239, No. 11: 1818 (1967).
 65. S. J. Barnard, G. D. W. Smith, M. Saricaya et al., Scripta Met., 15, No. 4: 387 (1981). Crossref
 66. N. Ridley, H. Stuart, and L. Zwell, Trans. Met. Soc. AIME, 246, No. 8: 1834 (1969).
 67. S. I. Veselov, E. Z. Spektor, Fiz. Metallov Metalloved., 34, No. 5: 895 (1972).