Macrolocalization of Plastic Deformation and Staging of Plastic Flow in Polycrystalline Metals and Alloys

V. І. Danilov, L. B. Zuev

Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, 2/4 Akademicheskiy Ave., Tomsk, 634021, Russia

Received: 13.03.2008. Download: PDF

Macroscopic patterns of localized plastic flow are investigated in f.c.c., b.c.c. and h.c.p. metals and alloys. As shown, the plastic deformation is developed as localized one during all stages of the plastic flow. The type of observed patterns of localization is governed by the work-hardening law acting at the corresponding stage of a process. As shown, the macrolocalized plastic-flow patterns are of autowave behaviour. The evolution of localization pattern is retraced along the plastic-flow curve in the materials under investigation. The kinetics of the plastic-flow localization development at the prefailure stage is discussed.

Keywords: deformation, localization, hardening, wave characteristics, fracture.

PACS: 46.35.+z, 62.20.Fe, 62.50.+p, 81.40.Lm, 83.10.-y, 83.50.-v, 83.60.Uv

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.09.04.371

Citation: V. І. Danilov and L. B. Zuev, Macrolocalization of Plastic Deformation and Staging of Plastic Flow in Polycrystalline Metals and Alloys, Usp. Fiz. Met., 9, No. 4: 371—422 (2008) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.09.04.371


References (103)  
 1. Zh. Fridel', Dislokatsii (Moskva: Mir: 1967).
 2. L. B. Zuev, Ann. Phys., 10, No. 11–12: 965 (2001). Crossref
 3. L. B. Zuev, Ann. Phys., 16, No. 4: 286 (2007). Crossref
 4. L. B. Zuev, V. I. Danilov, and S. A. Barannikova, Int. J. Plasticity, 17, No. 1: 47 (2001). Crossref
 5. L. B. Zuev, V. I. Danilov, B. S. Semukhin, Uspehi Fiziki Metallov, 3, No.3: 237 (2002).
 6. S. A. Barannikova, Kinetika i evolyutsiya makrolokalizatsii deformatsii v metallicheskikh monokristallakh pri skol'zhenii i dvoynikovanii (Avtoreferat diss. … d. f.-m. n.) (Tomsk: IFPM SO RAN: 2005).
 7. A. Kadich, D. Edelen, Kalibrovochnaya teoriya dislokatsiy i disklinatsiy (Moskva: Mir: 1987).
 8. V. V. Rybin, Bol'shie plasticheskie deformatsii i razrushenie metallov (Moskva: Metallurgiya: 1986).
 9. J. J. Gilman, Mech. Mater., 17, No. 1: 83 (1994). Crossref
 10. E. E. Zasimchuk, Kooperativnye deformatsionnye protsessy i lokalizatsiya deformatsii (Kiev: Naukova dumka: 1989).
 11. V. E. Panin, Fizich. mezomekhan., 1, No.1: 5 (1998).
 12. D. K. Chernov, D. K. Chernov i nauka o metallakh (Moskva: Metallurgizdat, 1950).
 13. W. Lüders, Dinglers Polytechhisches Journal, 155, No. 5: 18 (1860).
 14. Ya. B. Fridman, Mekhanicheskie svoystva metallov. Ch. 1. Deformatsiya i razrushenie (Moskva: Mashinostroenie: 1974).
 15. Zh. P. Puar'e, Vysokotemperaturnaya plastichnost' kristallicheskikh tel (Moskva: Metallurgiya: 1982).
 16. T. Ekobori, Fizika i mekhanika razrusheniya i prochnosti tverdykh tel (Moskva: Metallurgiya: 1971).
 17. N. A. Brilliantov, I. V. Obreimov, ZhETF, 5, No.3–4: 330 (1935).
 18. A. V. Stepanov, Izv. AN SSSR. Ser. fiz., No.4–5, 797 (1935).
 19. I. A. Oding, V. S. Ivanova, V. V. Burdukskiy, V. N. Geminov, Teoriya polzuchesti i dlitel'noy prochnosti metallov (Moskva: Metallurgizdat: 1959).
 20. F. Garofalo, Zakony polzuchesti i dlitel'noy prochnosti metallov (Moskva: Metallurgiya: 1968).
 21. M. A. Kibardin, Zav. lab., 47, No.9: 85 (1981).
 22. I. N. Bogachev, A. A. Vaynshteyn, S. D. Volkov, Statisticheskoe metallovedenie (Moskva: Metallurgiya: 1984).
 23. A. A. Presnyakov, Lokalizatsiya plasticheskoy deformatsii (Alma-Ata: Nauka: 1981).
 24. V. I. Trefilov, V. F. Moiseev, E. P. Pechkovskiy, Deformatsionnoe uprochnenie i razrushenie polikristallicheskikh metallov (Kiev: Naukova dumka: 1987).
 25. R. Khonikomb, Plasticheskaya deformatsiya metallov (Moskva: Mir: 1972).
 26. V. I. Danilov, L. B. Zuev, V. V. Gorbatenko, K. V. Gonchikov, K. V. Pavlichev, Zav. lab., 72, No.12: 40 (2006).
 27. F. W. Noble and D. Hull, Phil. Mag., 1965, 12, No. 118: 777 (1965).
 28. V. E. Panin, L. B. Zuev, V. I. Danilov, N. M. Mnikh, FMM, 66, No.5: 1005 (1988).
 29. L. B. Zuev, V. I. Danilov, N. V. Kartashova, and S. A. Barannikova, Mater. Sci. Eng., A234–236: 699 (1997). Crossref
 30. L. B. Zuev, V. I. Danilov, N. M. Mnikh, A. I. Olemskoy, Izv. vuzov. Chern. met., No.10: 79 (1990).
 31. L. B. Zuev, V. I. Danilov, S. A. Barannikova, and I. Yu. Zykov, Mater. Sci. Eng., A319–321: 160 (2001). Crossref
 32. V. I. Danilov, L. B. Zuev, E. V. Letakhova, D. V. Orlova, I. A. Okhrimenko, PMTF, 47, No.2: 176 (2006).
 33. V. I. Danilov, L. B. Zuev, V. E. Panin, N. M. Mnikh, L. V. Shershova, FMM, 69, No.3: 188 (1991).
 34. E. Shmid, V. Boas, Plastichnost' kristallov, v osobennosti, metallicheskikh (Moskva: GONTI NKTP SSSR: 1938).
 35. F. R. N. Nabarro, Z. S. Bazinskiy, D. B. Kholt, Plastichnost' chistykh monokristallov (Moskva: Metallurgiya: 1967).
 36. A. Zeger, Dislokatsii i mekhanicheskie svoystva kristallov (Moskva: IIL: 1960).
 37. A. A. Predvoditelev, O. A. Troitskiy, Dislokatsii i tochechnye defekty v geksagonal'nykh metallakh (Moskva: Atomizdat: 1973).
 38. I. I. Papirov, G. F. Tikhinskiy (Khar'kov: 1976) (Preprint/KhFTI: No.76–23, 1976).
 39. I. N. Khristenko, I. I. Papirov, G. F. Tikhinskiy, V. M. Azhazha, P. M. V'yugov (Khar'kov: 1976) (Preprint/ KhFTI: No.76–51, 1976).
 40. A. S. Zaymovskiy, N. G. Reshetnikov, A. V. Nikulina, Tsirkonievye splavy v yadernoy energetike (Moskva: Energoatomizdat: 1994).
 41. L. B. Zuev, I. Yu. Zykov, V. I. Danilov, S. Yu. Zavodchikov, PMTF, 41, No.6: 133 (2000).
 42. T. M. Poletika, L. B. Zuev, V. I. Danilov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 23, No.10: 1357 (2001).
 43. V. I. Danilov, S. Yu. Zavodchikov, S. A. Barannikova, I. Yu. Zykov, L. B. Zuev, Pis'ma v ZhTF, 24, No.1: 26 (1998).
 44. U. Tsvikker, Titan i ego splavy (Moskva: Metallurgiya: 1979).
 45. B. A. Kolachev, S. Ya. Betsofen, Fiziko-mekhanicheskie svoystva legkikh konstruktsionnykh splavov (Moskva: Metallurgiya: 1995).
 46. V. S. Boyko, R. I. Garber, A. M. Kosevich, Obratimaya plastichnost' kristallov (Moskva: Nauka: 1991).
 47. K. Otsuka and K. Shimizu, Int. Metals Reviews, 31, No. 3: 93 (1986).
 48. L. B. Zuev, N. V. Kartashova, V. I. Danilov, T. M. Poletika, ZhTF, 66, No.11: 190 (1996).
 49. S. N. Kulkov, Yu. P. Mironov, V. I. Danilov, S. A. Barannikova, B. P. Tolochko, and A. V. Bessergenev, Nucl. Instruments and Methods in Phys. Res. A, 448, No. 2: 267 (2000). Crossref
 50. G. Taylor, Proc. Roy. Soc., A145, No. 3: 362 (1934). Crossref
 51. V. I. Danilov, S. V. Konovalov, S. V. Zhuravleva, L. B. Zuev, V. E. Gromov, ZhTF, 75, No.3: 94 (2005).
 52. V. L. Indenbom, A. N. Orlov, Yu. Z. Estrin, Elementarnye protsessy plasticheskoy deformatsii kristallov (Kiev: Naukova dumka: 1978).
 53. M. M. Myshlyaev, Nesovershenstva kristallicheskogo stroeniya i martensitnye prevrashcheniya (Moskva: Nauka: 1972).
 54. L. B. Zuev, B. S. Semukhin, and N. V. Zarikovskaya, Int. J. Solids Structures, 40, No. 3: 941 (2003). Crossref
 55. L. B. Zuev, V. I. Danilov, S. Y. Zavodchikov, and S. A. Barannikova, J. Phys. IV (France), 9, No. 9: 165 (1999).
 56. S. A. Barannikova, ZhTF, 70, No.10: 138 (2000).
 57. G. Lemb, Dinamicheskaya teoriya zvuka (Moskva: GIFML: 1960).
 58. G. Kol'skiy, Volny napryazheniy v tverdykh telakh (Moskva: IIL: 1955).
 59. L. M. Shestopalov, Deformirovanie metallov i volny plastichnosti v nikh (Moskva–Leningrad: Izd-vo AN SSSR: 1958).
 60. A. I. Olemskoy, A. A. Katsnel'son, Sinergetika kondensirovannoy sredy (Moskva: Editorial URSS: 2003).
 61. G. Nikolis, I. Prigozhin, Samoorganizatsiya v neravnovesnykh sistemakh (Moskva: Mir: 1979).
 62. G. Nikolis, I. Prigozhin, Poznanie slozhnogo (Moskva: Mir: 1990).
 63. G. Khaken, Informatsiya i samoorganizatsiya. Makroskopicheskiy podkhod k slozhnym sistemam (Moskva: Mir: 1991).
 64. V. A. Vasil'ev, Yu. M. Romanovskiy, V. G. Yakhno, Avtovolnovye protsessy (Moskva: Nauka: 1987).
 65. L. B. Zuev, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 16, No.10: 31 (1994).
 66. L. B. Zuev and V. I. Danilov, Int. J. Solids Structures, 34, No. 29: 3795 (1997). Crossref
 67. L. B. Zuev and V. I. Danilov, Phil. Mag., A79, No. 1: 43 (1999). Crossref
 68. V. I. Krinskiy, A. M. Zhabotinskiy, Avtovolnovye protsessy v sistemakh s diffuziey (Gor'kiy: IPF AN SSSR: 1981).
 69. A. Yu. Loskutov, A. S. Mikhaylov, Vvedenie v sinergetiku (Moskva: Nauka: 1990).
 70. Sh. Kh. Khannanov, S. P. Nikanorov, ZhTF, 77, No.1: 74 (2007).
 71. L. B. Zuev, V. I. Danilov, S. A. Barannikova, and I. Yu. Zykov, Applied Physics A, 71, No. 1: 91 (2000).
 72. L. B. Zuev, T. M. Poletika, G. N. Narimanova, Pis'ma v ZhTF, 29, No.12: 74 (2003).
 73. L. B. Zuev, V. I. Danilov, ZhTF, 75, No.12: 102 (2005).
 74. Ya. B. Zel'dovich, A. D. Myshkis, Elementy matematicheskoy fiziki (Moskva: Nauka: 1973).
 75. V. V. Struzhanov, V. I. Mironov. Deformatsionnoe razuprochnenie materiala v elementakh konstruktsiy (Ekaterinburg: IMash UrO RAN: 1995).
 76. A. A. Samarskiy, N. V. Zmitrenko, S. P. Kurdyumov, A. P. Mikhaylov, DAN SSSR, 227, No.2: 321 (1976).
 77. A. A. Samarskiy, G. G. Elenin, N. V. Zmitrenko, S. P. Kurdyumov, DAN SSSR, 237, No.6: 1330 (1977).
 78. V. S. Mitlin, V. N. Nikolaevskiy, DAN SSSR, 315, No.5: 1093 (1990).
 79. A. N. Zaikin, T. Ya. Morozova, Biofizika, 24, No.1: 124 (1978).
 80. B. B. Kadomtsev, Dinamika i informatsiya (Moskva: Redaktsiya UFN: 1997).
 81. L. B. Zuev, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 26, No.3: 361 (2004).
 82. L. B. Zuev, Int. J. Solids Structures, 42, No. 3: 943 (2005). Crossref
 83. L. B. Zuev, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 28, No.9: 1261 (2006).
 84. L. B. Zuev, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 29, No.9: 1147 (2007).
 85. V. I. Al'shits, V. L. Indenbom, UFN, 115, No.1: 3 (1975). Crossref
 86. S. N. Komnik, V. Z. Bengus. DAN SSSR, 166, No.4: 829 (1966).
 87. P. P. Gillis and M. A. Hamstad, Mater. Sci. Engng., 14, No. 1: 103 (1974). Crossref
 88. L. B. Zuev, B. S. Semukhin, A. G. Lunev. Metally, No.3: 99 (2004).
 89. F. Kerkkhof. Fizika bystroprotekayushchikh protsessov. T. 2 (Moskva: Mir: 1971).
 90. T. Tokuoka and Yu. Iwashimizu, Int. J. Solids Structures, 4, No. 2: 383 (1968).
 91. H. Fujita and S. Miyazaki, Acta Met., 26, No. 9, 1273 (1978). Crossref
 92. H. B. Sun, F. Yoshida, M. Ohmori, and X. Ma, Materials Letters, 57, No. 23: 2435 (2003).
 93. L. B. Zuev and B. S. Semukhin, Phil. Mag., A82, No. 6: 1183 (2002). Crossref
 94. L. B. Zuev, B. S. Semukhin, N. V. Zarikovskaya, ZhTF, 71, No.5: 57 (2001).
 95. S. A. Barannikova, Pis'ma v ZhTF, 30, No.8: 75 (2004).
 96. Kh. Umedzava, Kh. Matsumoto, M. Tatiki, Termopolevaya dinamika i kondensirovannye sostoyaniya (Moskva: Mir: 1985).
 97. D. Kuhlmann-Wilsdorf, Dislocations in Solids (Eds. F.R.N. Nabarro and M. S. Duesbery) (Amsterdam–Boston: Elsevier: 2002).
 98. V. I. Vladimirov. Voprosy teorii defektov v kristallakh (Leningrad: Nauka: 1987).
 99. E. M. Morozov, L. S. Polak, Ya. B. Fridman, DAN SSSR, 146, No. 3: 537 (1964).
 100. D. R. Tilli, Dzh. Tilli, Sverkhtekuchest' i sverkhprovodimost' (Moskva: Mir: 1977).
 101. N. B. Brandt, V. A. Kul'bachinskiy, Kvazichastitsy v fizike kondensirovannogo sostoyaniya (Moskva: Fizmatlit: 2005).
 102. A. M. Kosevich, A. S. Kovalev, Vvedenie v nelineynuyu fizicheskuyu mekhaniku (Kiev: Naukova dumka: 1989).
 103. D. S. Chernavskiy, Sinergetika i informatsiya (Moskva: Editorial USSR: 2004).
Cited By (2)
 1. S. K. Greben’kov, A. A. Shatsov, D. M. Larinin and L. M. Kleiner, Phys. Metals Metallogr. 114, 868 (2013).
 2. S. K. Greben’kov, A. A. Shatsov and I. V. Ryaposov, Met Sci Heat Treat 55, 608 (2014).