Electrolyte–Plasma Processing and Deposition of Coatings on Metals and Alloys

O. D. Pogrebnyak$^{1,2}$, Yu. M. Tyurin$^{3}$, A. G. Boyko$^{1,2}$, M. L. Zhadkevich$^{3}$, M. K. Kalyshkanov$^{4}$, Sh. M. Ruzimov$^{5}$

$^1$Sumy Institute for Surface Modification, 87 Romenskaya Str., 40030 Sumy, Ukraine
$^2$G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^3$E.O. Paton Electric Welding Institute, NAS of Ukraine, 11 Bozhenko Str., UA-03680 Kyiv, Ukraine
$^4$East Kazakhstan technical university, 69 Protozanov, 070004 Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
$^5$National University of Uzbekistan, 4 Universitetskaya Str., 100174 Tashkent, Uzbekistan

Received: 18.08.2005. Download: PDF

This review presents the results concerning a comparatively new trend in physics of plasma electrolysis, surface-treatment technology, deposition of coatings, and processes of plasma–electrolyte saturation. Physical and chemical principles of plasma electrolysis are discussed. As shown, this way of materials treatment could improve mechanical, tribological, and corrosion properties of metal wares. Processes of micro-arc oxidation (or plasma–electrolyte oxidation—PEO) are considered, and examples of its application are demonstrated. Processes of electrolyte–plasma quenching of near-surface layers of concrete wares are analyzed; processes of diffusion, directed mass transfer, and doping metallic-wares’ surface layers are considered.

Keywords: plasma electrolysis, surface-treatment technology, deposition of coatings, plasma–electrolyte saturation, diffusion, directed mass transfer, doping of surface layers.

PACS: 62.20.Qp, 68.55.Ln, 81.15.Gh, 81.15.Pq, 81.65.-b, 81.70.Jb, 82.80.Yc

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.06.04.273

Citation: O. D. Pogrebnyak, Yu. M. Tyurin, A. G. Boyko, M. L. Zhadkevich, M. K. Kalyshkanov, and Sh. M. Ruzimov, Electrolyte–Plasma Processing and Deposition of Coatings on Metals and Alloys, Usp. Fiz. Met., 6, No. 4: 273—344 (2005) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.06.04.273


References (61)  
 1. N. P. Sluginov, J. Russ. Phys. Chem. Soc., 12, No. 1–2—Phys.: 193 (1880) (in Russian).
 2. A. Gunterschultze und H. Betz, Electrolytkondensatoren (Berlin: Krayn: 1937).
 3. W. McNiell and G. F. Nordbloom, US Patent 2854390 (September 30, 1958).
 4. W. McNiell and L. L. Gross, US Patent 3293 158 (1966).
 5. G. A. Markov and G. V. Markova, USSR Patent 526961 (Bul. Inv.: 32) (1976).
 6. A. V. Nikolaev, G. A. Markov, and B. I. Peshchevitskij, Izv. SO AN SSSR. Ser. Khim. Nauk, 5, No. 12: 32 (1977) (in Russian).
 7. G. A. Markov, V. V. Tatarchuk, and M. K. Mironova, Izv. SO AN SSSR. Ser. Khim. Nauk, 3, No. 7: 34 (1983) (in Russian).
 8. L. A. Snezhko, L. A. Beskrovnyj, Yu. M. Nevkrytyj, and V. I. Chernenko, Zashch. Met., 16, No. 3: 365 (1980) (in Russian).
 9. L. A. Snezhko, G. V. Rozenboym, and V. I. Chernenko, Zashch. Met., 17, No. 5: 618 (1981) (in Russian).
 10. L. A. Snezhko and V. I. Chernenko, Electron. Obrab. Mater., No. 2: 25 (1983) (in Russian).
 11. L. A. Snezhko and V. I. Chernenko, Electron. Obrab. Mater., No. 4: 38 (1983) (in Russian).
 12. V. I. Tchernenko, L. A. Snezhko, and C. B. Chernova, Zashch. Met., 20, No. 3: 454 (1984) (in Russian).
 13. L. A. Snezhko, S. G. Pavlus, and V. I. Chernenko, Zashch. Met., 20, No. 4: 292 (1984) (in Russian).
 14. G. A. Markov, M. K. Mironova, and O. G. Potapova, Izv. AN SSSR. Ser. Neorgan. Mater., 19, No. 7: 1110 (1983) (in Russian).
 15. A. A. Petrosyants, V. N. Malyshev, V. A. Fyodorov, and G. A. Markov, Trenie Iznos., 5, No. 2: 350 (1984) (in Russian).
 16. V. N. Malyshev, S. I. Bulychev, G. A. Markov, V. A. Fyodorov, A. A. Petrosyants, V. V. Kudinov, and M. H. Shorshorov, Fiz. Khim. Obrab. Mater., No. 1: 82 (1985) (in Russian).
 17. V. A. Fyodorov, V. V. Belozerov, N. D. Velikosel'skaya, and S. I. Bulychev, Fiz. Khim. Obrab. Mater., 4: 92 (1988) (in Russian).
 18. V. S. Rudnev and P. S. Gordienko (Vladivostok: 1987) (Preprint/Inst. Khimii DVO AN SSSR. No. 3384-B87, 1987) (in Russian).
 19. O. A. Khrisanfova and P.S. Gordienko (Vladivostok: 1987) (Preprint/Inst. Khimii DVO AN SSSR. No. 2986-B89, 1987) (in Russian).
 20. P. S. Gordienko, P. M. Nedozorov, L. M. Volkova, T. P. Yarovaya, and O. A. Khrisanfova, Zashch. Met., 25, No. 1: 125 (1989) (in Russian).
 21. P. Kurze, W. Krysmann, G. Marx, und Z. Wiss, Tech. Hochsch. Karl-Marx-Stadt, 24: 139 (1982).
 22. K. H. Dittrich, W. Krysmann, P. Kurze, and H. G. Schneider, Cryst. Res. Technol., 19, No. 1: 93 (1984).
 23. W. Krysmann, P. Kurze, K. H. Dittrich, and H. G. Schneider, Cryst. Res. Technol., 19, No. 7: 973 (1984).
 24. P. Kurze, J. Schreckenbach, T. Schwarz, und W. Krysmann, Metalloberflaeche, 40, No. 12: 539 (1986).
 25. L. S. Saakin, A. P. Yefremov, L. Y. Ropyak, and A. V. Apelfeld, Corrosion Control and Environment Protection. Informative Survey (Moscow: VNII–OENG: 1986), p. 6 (in Russian).
 26. V. A. Fyedorov, A. G. Kan, and R. P. Maksutov, Surface Strengthening of Oil &Gas Trade Facilities by Micro Arc Oxidation (Moscow: VNII–OENG: 1989), p. 6 (in Russian).
 27. G. A. Markov, B. S. Gizatullin, and I. E. Rychazhkova, USSR Patent 926083 (Bul. Inv.: 17) (1982).
 28. L. A. Snezhko and V. I. Tchernenko, USSR Patent 973 583 (Bul. Inv.: 23) (1982).
 29. P. Kurze, W. Krysmann, G. Marx, and K. H. Dittrich, DDR Patent DD-WP C25 0/236988 (5).
 30. R. J. Gradkovsky and S. N. Bayles, US Patent 3 956 080 (May 11, 1974).
 31. S. D. Brown, K. J. Kuna, and T. B. Van, J. Am. Ceram. Soc., 54, No. 8: 384 (1971). Crossref
 32. T. B. Van, S. D. Brown, and G. P. Wirtz, Am. Ceram. Soc. Bull., 56, No. 6: 563 (1977).
 33. G. A. Ostroumov, Vzaimodeystvie elektricheskikh i gidrodinamicheskikh poley (Moskva: Nauka: 1979).
 34. M. Plank, Ann. Phys. Chem., 39: 161 (1890); idem, Ann. Phys. Chem., 40: 561 (1890).
 35. Ya. Z. Yasnogorodskiy, Avtomaticheskiy nagrev v elektrolite (Moskva: Oborongiz: 1947).
 36. A. L. Yerokhin, X. Nie, A. Leyland, A. Matthews, and S. J. Dowey, Surf. and Coat. Tech., 122: 73 (1999). Crossref
 37. V. N. Nikitin, K. I. Eretnov, A. V. Artem'ev, Elektronnaya obrabotka materialov, 2: 35 (1983).
 38. D. I. Slovetskiy, S. D. Terent'ev, V. G. Plekhanov, Teplofizika vysokikh temperatur, 2, No. 24: 353 (1986).
 39. V. I. Chernenko, L. A. Snezhko, I. I. Papanova, K. I. Litovchenko, Teoriya i tekhnologiya anodnykh protsessov pri vysokikh napryazheniyakh (Kiev: Naukova dumka: 1995).
 40. Yu. P. Rayzer, Fizika gazovogo razryada (Moskva: Red. fiz.-mat. lit.: 1992).
 41. A. I. Tyulyapin, Yu. N. Tyurin, A. I. Traynov, MITOM, No. 1: 9 (1998).
 42. K. N. Eretnev, S. V. Lebedev, Protsessy nagreva i ochistki poverkhnosti metallov v elektrolite i ikh prakticheskoe ispol'zovanie (Lipetsk: 1997).
 43. V. K. Fedyukin, Termotsiklicheskaya obrabotka staley i chugunov (Leningrad: 1977).
 44. Sposob termicheskoy obrabotki izdeliy, A.s. SSSR No. 1312974 // MKI4 S 21 D 1/78 (Prior. 11.04.1984).
 45. A. D. Pogrebniak, O. P. Kul'ment'eva, A. P. Kobzev, Yu. N. Tyurin, S. I. Golovenko, and A. G. Boyko, Tech. Phys. Letters, 29, No. 4: 312 (2003). Crossref
 46. Yu. N. Tyurin and A. D. Pogrebniak, Surf. and Coat. Tech., 142–144: 293 (2001). Crossref
 47. S. S. Gorelik, L. N. Rastorguev, Yu. A. Skakov, Rentgenograficheskiy i elektronnoopticheskiy analiz. Prilozheniya (Moskva: Metallurgiya: 1970).
 48. Fizika tverdogo tela: Entsiklopedicheskiy slovar' (Gl. red. V. G. Bar'yakhtar) (Kiev: Naukova dumka: 1996).
 49. V. G. Bar'yakhtar, Yu. M. Buravlev, V. P. Shevchenko i dr., Trudy OTTOM 2000 (Khar'kov: NNTs KhFTI: 2000), s. 155.
 50. A. N. Tyulenin, Yu. N. Tyurin, A. I.Gradnev, V. S. Yusupov, MiTOM, No. 1: 9 (1988).
 51. A. D. Pogrebnyak, Yu. N. Tyurin, A. P. Ivchenko, V. V. Ponaryadov, Sh. M. Ruzimov, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 25: 1329 (2003).
 52. V. I. Chernenko, L. A. Snezhko, I. I. Papanova, Poluchenie pokrytiy anodno-iskrovym elektrolizom (Leningrad: Khimiya: 1991), s. 128.
 53. A. G. Boyko, A. D. Pogrebnyak, Yu. N. Tyurin, Zhao Veydzhang, Vestnik SumGU (2005) (v pechati).
 54. P. S. Gordienko, Obrazovanie pokrytiy na anodnopolyarizovannykh elektrodakh v vodnykh elektrolitakh pri potentsialakh iskreniya i proboya (Vladivostok: Dal'nauka: 1996), s. 215.
 55. E. S. Atroshchenko, I. A. Kazantsev, A. E. Rozen, Tekhnologiya polucheniya pokrytiy mikrodugovym oksidirovaniem. Novye promyshlennye tekhnologii. Tekhnicheskiy progress v atomnoy promyshlennosti. Seriya: Tekhnologiya montazhnykh rabot (Moskva: 1996), s. 28.
 56. Yu. B. Shul'gin, 22 Gagarinskie chteniya. Sbornik tezisov. Molodezhnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya (Moskva: 1996), s. 80.
 57. O. V. Titorenko, E. A. Rat'kova, E. A. Savel'eva, Sovremennye elektrokhimicheskie tekhnologii. Tezisy dokladov nauchno-tekhnicheskoy konferentsii (Saratov: 1996), s. 51.
 58. Yu. N. Tyurin, E. A. Pikus, Povyshenie iznosostoykosti detaley gornykh mashin. Obzor (Donetsk: Tsentral'noe byuro nauchno-tekhnicheskoy informatsii Minugleproma USSR: 1978), s. 55.
 59. Sposob nagreva detaley, A.s. SSSR No. 1488321. MKI4 S 21 D 1/44 (Prior. 11.03.1987).
 60. Sposob uprochneniya pily: Patent Rossii No. 2138564. MKI, 6 S 21 D 9/24. (Prior. 0.03.1998) (Byul. No.27 ot 27.09.1999).
 61. Reshtak skrebkovogo konveyera, A.s. SSSR No. 1546362 (Prior. 23.05.1988).