Оглядові статті публікуються на одній із трьох мов: англійській, українській або російській.

Статті, в оформленні яких не дотримано правил для публікації в журналі Успіхи фізики металів, повертаються авторам без розглядання по суті. Датою подання статті вважається день її повторного надходження після дотримання всіх правил.

Правила для авторів

 1. Манускрипт (угода про передачу авторського права) підписується усіма співавторами (із зазначенням їх електронних адрес) або одним від їх імені; вказуються прізвище, ім’я та по батькові автора для переписки, поштова й електронна адреси, номер телефону.
 2. Стаття повинна бути структурована розділами, наприклад, «1. Введення», «2. Експериментальна / Теоретична методика», «3. Результати та їх обговорення», «4. Висновки», «Цитована література». Анотація і розділ «Висновки» не повинні дублювати один одного. Підрозділи нумеруються із зазначенням номера розділу та підрозділу (наприклад, 3.1., 3.1.1. тощо).
 3. Оглядова стаття повинна мати достатній об’єм, проте не перевищувати 33000 слів або близько 250000 знаків (з урахуванням основного тексту, таблиць, підписів до рисунків, списку літератури) і 45 рисунків.
 4. Окрім електронної форми автори за бажанням можуть надати до редакції тверду копію рукописи з ілюстрованим матеріалом на білому папері формату А4.
 5. До редакції обов’язково надається (по e-mail або на компакт-диску) файл статті у текстовому редакторі Microsoft Word 2003, 2007 або 2010 з назвою, що містить прізвище першого автора (латиницею), наприклад, Smirnov.doc.
 6. Друкований варіант (за наявності) та електронна версія рукопису повинні бути ідентичними й містити 3–6 індексів PACS в останній редакції Physics and Astronomy Classification Scheme 2010. Статті повинні містити наступну інформацію на трьох мовах (українській, англійській, російській): назву, список авторів, повні назви й поштові адреси закладів, де вони працюють, анотацію, 5–7 ключових слів, заголовки таблиць і підписи до рисунків. Обсяг анотації повинен бути не менш як 1800 знаків (включаючи ключові слова) простим текстом без формул і математичних виразів та позначень.
 7. Формули у тексті необхідно вставляти за допомогою редакторів формул Microsoft Equation Editor або MathType, повністю сумісних з MS Office 2003, 2007 або 2010.
 8. Рисунки (таблиці) подаються після тексту та посилань або безпосередньо в ньому із зазначенням номера рисунку (таблиці) та підпису до нього (неї) на мові рукопису і на англійській. Рисунки, таблиці та підстрочні примітки (виноски) повинні мати безперервну нумерацію по всій статті. Рисунки слід додатково надати окремими файлами у графічних (векторному EPS або растрових TIF, JPG, PNG тощо) форматах із назвами, що містять номер рисунку, наприклад, Fig1a.tif. Рисунки, створені у форматі OPJ чи CDR, можна надавати як OPJ- чи CDR-файли. Якість рисунків повинна забезпечувати їх відтіорення з роздільністю 300–600 точок на дюйм.
 9. Надписи на рисунках слід за можливості замінити літерними позначеннями (на контрастному фоні), а криві позначити цифрами чи різними типами ліній/маркерів з поясненнями у підписах до рисунків чи в тексті. На графіках усі лінії/маркери мусять бути достатніх товщин/розмірів задля якісного відображення у зменшеному в 2–3 рази вигляді (максимальна ширина рисунку: 12,7 см). Знімки повинні бути чіткими й контрастними, а надписи та позначення не повинні закривати суттєві деталі (для чого можна користатися стрілками). Замість зазначення у підтексті збільшення при зйомці можна вказати масштаб (на контрастному фоні) на одному з ідентичних знімків. На графіках підписи до осей, виконані на мові статті, мають містити позначення (або найменування) відкладених величин і через кому одиниці їх виміру.
 10. Задіяні з інших літературних джерел рисунки й табличні дані повинні обов’язково містити у підписах відповідні посилання задля запобігання порушення авторських прав і редакційної етики.
 11. Посилання на літературні джерела наводяться у вигляді порядкового номера у квадратних дужках. Список цитованої літератури складається в порядку першого згадування джерела. Приклади оформлення посилань наведено нижче. Звертаємо увагу на порядок слідування ініціалів і прізвищ авторів, бібліографічних відомостей та на розділові знаки, а також на обов’язковість зазначення усіх авторів цитованих робіт та на наявність у кінці кожного посилання його цифрового ідентифікатора DOI, якщо такий є у відповідної публікації (та зазначений на її інтернет-сторінці видавництва):
  1. Т. М. Радченко, В. А. Татаренко, Успехи физ. мет., 9, № 1: 1 (2008). https://doi.org/10.15407/ufm.09.01.001
  2. T. M. Radchenko, A. A. Shylau, and I. V. Zozoulenko, Phys. Rev. B, 86: 035418 (2012). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.86.035418
  3. A. Meisel, G. Leonhardt, and R. Szargan, Röntgenspektren und Chemische Bindung [X-Ray Spectra and Chemical Bond] (Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.: 1977) (in German).
  4. J. M. Ziman, Printsipy Teorii Tvyordogo Tela [Principles of the Theory of Solids] (Moscow: Mir: 1974) (Russian translation).
  5. M. A. Stucke, D. M. Dimiduk, and D.M. Hazzledine, High Temperature Ordered Intermetallic Alloys (Eds. I. Baker and R. Darolia) (Pittsburgh, PA, USA: MRS: 1993), p. 471.
  6. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables (Eds. M. Abramowitz and I. A. Stegun), Nat’l Bureau of Standards. Appl. Math. Ser. Vol. 55 (Washington, D.C.: U.S. Govt. Printing Office: 1964).
  7. B. B. Karpovych and O. B. Borovkoff, Proc. of Symp. ‘Micromaterials Engineering’ (Dec. 25–31, 1999) (Kiev: RVV IMF: 2000), vol. 2, p. 113 (in Russian).
  8. A. Eh. Krug and Yu. J. Radius, Abstr. Int. Conf. Phys. Phenomena (Dec. 25–31, 1991, Alushta) (Kharkiv: 1991), p. 12.
  9. T. M. Radchenko, Vplyv Uporiadkuvannya Defektnoyi Struktury на Transportni Vlastyvosti Zmishanykh Krystaliv [Influence of Ordering of the Defect Structure on Transport Properties of the Mixed Crystals] (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.: 2015) (in Ukrainian).
  10. E. M. Gololobov, V. B. Shipilo, N. I. Sedrenok, and A. I. Dudyak, Sposob Polucheniya Karbonitridov Metallov [Production Method of Metal Carbonitrides], Authors’ Certificate 722341 SSSR (Published November 21, 1979) (in Russian).
  11. V. G. Trubachev, K. V. Chuistov, V. N. Gorshkov, and A. E. Perekos, Sposob Polucheniya Metallicheskikh Poroshkov [The Technology of Metallic Powder Production]: Patent 1639892 SU. MKI, B22 F9/02, 9/14 (Otkrytiya i Izobreteniya, 34, No. 13: 11) (1991) (in Russian).
  12. Yu. M. Koval’ and V. V. Nemoshkalenko, O Prirode Martensitnykh Prevrashchenij [On the Nature of Martensitic Transformations] (Kyiv: 1998) (Prepr./N.A.S. of Ukraine. Inst. for Metal Physics. No. 1, 1998) (in Russian).
  Необхідно застосовувати рекомендовані транслітератори, http://www.slovnyk.ua/services/translit.php і http://ru.translit.ru (система BGN/PCGN), а також загальноприйняті скорочення назв журналів:
  CAplus Core Journal Coverage List
  American Physical Society List
  American Mathematical Society List
 12. Коректура (pdf-файл) відправляється авторам електронною поштою. На її перевірку авторам надається до 5 робочих днів, після чого стаття направляється до друку. Виправлення відмічаються й коментуються в pdf-файлі коректури або оформлюються як перелік виправлень та відправляються електронною поштою. Звертаємо увагу авторів і читачів, що для україномовних текстів (назв статей, тез, ключових слів) редакцією журналу використовуються наступні словники: (1) Правописний словник: Близько 40000 сл. / Г.К. Голоскевич (13-е вид.). — Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. — 464 с. (2) Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики: Біля 30000 лексем / В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: Видавництво «Рада», 1996. — 934 с.

Електронний варіант статті направляється на електронну адресу. Друковані версії рукопису можуть направлятися безпосередньо в редакцію журналу Успіхи фізики металів (на поштову адресу: бульвар Академіка Вернадського, 36, к. 720; 03142 Київ, Україна) або відповідному члену редколегії.

Відповідно до домовленості між редакцією журналу Успіхи фізики металів і його засновниками, редакція вважає, що автори, надсилаючи до неї рукопис статті, передають засновникам і редколеґії право опублікувати цей рукопис українською/російською мовою та/чи в перекладі на англійську, і просить авторів відразу прикладати до рукопису підписану (та скановану) Угоду про передачу авторського права: Ми, що нижче підписалися, автори рукопису «... ...», передаємо засновникам і редколеґії журналу «Успіхи фізики металів» право опублікувати цей рукопис на українській/російській мові та/чи в перекладі на англійську. Ми підтверджуємо, що ця публікація не порушує авторські права інших осіб чи організацій та принципів наукової етики. П.І.Б. авторів, дата, підписи. При цьому за авторами лишаються усі інші права як власників цього рукопису. Автори можуть одержати відбитки своєї опублікованої статті в редакції журналу за вказаною вище адресою, а також завантажити чи замовити по e-mail відповідний PDF-файл.